Ứng dụng cho cakephp

Xem 1-16 trên 16 kết quả Ứng dụng cho cakephp
 • CakePHP Framework: Kỹ thuật sử dụng layout .Khi ta viết một ứng dụng cho CakePHP Framework. mặc định CakePHP Framework đã hổ trợ cho chúng ta dao diện sẵn . Nhưng đôi khi tùy theo sở thích, nhu cầu , xu hướng … nên bắt buộc người thiết kế cũng như người lập trình cần có những giao diện (layout) cho riêng mình. Bài viết sẽ hướng dẫn cách chúng ta tạo 1 layout cho riêng mình và cách áp dụng 1 Helper CakePHP Framework vào ứng dụng của mình.

  pdf16p yeutinh98 21-09-2012 146 41   Download

 • CakePHP Framework: Cho người mới bắt đầu .CakePHP là một Framework cho php . Mục đích của nó là cung cấp một framework cho người sử dụng php phát triển những ứng dụng web nhanh, mạnh mẽ ,linh họa .Và điều quan trọng là CakePHP là một OpenSource (miễn phí). Để sử dụng nó, yêu cầu người làm phải biết những kiến thức như: Cơ bản về PHP và HTML, Kiến trúc MVC,Lập trình hướng đối tượng.

  pdf9p yeutinh98 21-09-2012 169 67   Download

 • CakePHP Framework: Thao tác trên cơ sở dữ liệu .Ở bài trước, chúng ta đã có dịp đề cập về thao tác cài đặt và tìm hiểu các quy tắc cơ bản trong CakePHP Framework. Trong bài này, chúng tôi tiếp tục hưỡng dẫn các bạn thao tác với mô hình cơ sở dữ liệu. Từ đó, chúng ta có thể tiến tới viết ứng dụng thực tế trên nền CakePHP Framework. Để dễ dàng cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu (CSDL). Trước tiên chúng ta cần cấu hình theo đường dẫn app/config/database.

  pdf16p yeutinh98 21-09-2012 116 36   Download

 • CakePHP Framework: Tìm hiểu kỹ thuật phân trang .Qua loạt bài trước về CakePHP Framework, hẳn lúc này các bạn đã có góc nhìn tương đối về nguyên tắc làm việc của CakePHP. Nhất là chúng ta đã tìm hiểu về cách thức hoạt động đối với cơ sở dữ liệu trong CakePHP. Ở bài này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về kỹ thuật phân trang của CakePHP để hoàn thiện ứng dụng một cách đầy đủ hơn. Để dễ dàng cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu (CSDL).

  pdf9p yeutinh98 21-09-2012 81 24   Download

 • CakePHP Framework: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (data validation) .Data Validation là một trong những thành phần không thể thiếu trong hầu hết các ứng dụng web. Nó giúp cho các dữ liệu được đảm bảo được kiểm tra chặt chẽ trước khi chèn vào CSDL. Cũng như CodeIgniter, Zend ,CakePHP cũng có chức năng Data Validation .Bài viết sẽ hướng dẫn cho người dùng cách sử dụng tập luật và ứng dụng chúng trong các trường hợp cụ thể khác nhau với các hàm hổ trợ sẵn của CakePHP.

  pdf26p yeutinh98 21-09-2012 88 15   Download

 • CakePHP Framework: Cách viết 1 component trong CakePHP .Component là những thành phần mở rộng trong CakePHP Framework. Cho phép người sử dụng tùy biến và sử dụng nó linh hoạt. Chẳng hạn như một số component hữu ích trong cakePHP mà chúng ta thường dùng như: ACL (phân quyền), mail, time, security,... Ngoài ra, để thực hiện những mục đích riêng biệt. CakePHP cũng cho phép người sử dụng tự thêm thắt hoặc viết riêng một component để phục vụ cho ứng dụng của mình.

  pdf14p yeutinh98 21-09-2012 125 48   Download

 • CakePHP Framework: Tìm hiểu cách sử dụng session .Session là khái niệm quan trọng trong lập trình PHP thuần. Nó được sử dụng để quản lý phiên làm việc của người sử dụng như quản lý cơ chế chứng thực người dùng (đăng nhập), quản lý việc lưu nhớ thông tin,...Và dĩ nhiên CakePHP Framework cũng cung câp cho chúng ta thư viện để xử lý session.

  pdf7p yeutinh98 21-09-2012 84 22   Download

 • CakePHP Framework: Phương pháp xây dựng một helper .Giả sử, bạn có hàm tạo chuỗi ngẫu nhiên, bạn muốn dùng hàm này ở bất cứ nơi đâu trong view, bạn có thể viết hàm này trong một controller nào đó sau đó dùng requestAction để gọi hàm ra. Tuy nhiên đây không phải là cách tốt, đó là chưa kể tới việc dùng nhiều requestAction sẽ làm cho ứng dụng bị chậm đi.

  pdf8p yeutinh98 21-09-2012 73 20   Download

 • Thông thường nhất, một bộ điều khiển quản lý logic cho mô hình duy nhất. Trong chương 3, chúng ta đã thấy như thế nào CakePHP tự động phát hiện ra rằng mô hình có liên quan của tên lớp từ tên của một bộ điều khiển. Các lớp mô hình liên quan đến tự động liên kết

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 29 6   Download

 • Lúc đầu, chúng tôi tạo ra một dự án CakePHP mới có tên là giao diện. Và sau đó, chúng tôi tạo ra một lớp điều khiển được đặt tên BooksController. Bên trong bộ điều khiển, chúng ta định nghĩa một thuộc tính có tên là $ sử dụng và được giao nhiệm vụ nó là null. Điều này cho bộ điều khiển mà chúng tôi không có bất kỳ

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 30 6   Download

 • và có thể được truy cập từ bộ điều khiển chúng ta không cần cấu hình nó trong lớp điều khiển một cách rõ ràng. Trong chương trước, chúng tôi cũng nhìn thấy một ví dụ về ràng buộc này tự động. Chúng tôi tạo ra một lớp TasksController và CakePHP tự động phát hiện ra

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 30 5   Download

 • và kèm theo liên quan đến công tác mô hình (thông qua quy ước đặt tên của nó) với bộ điều khiển. Chúng tôi đã có thể truy cập các mô hình công tác từ TasksController như rằng lớp mô hình là một thuộc tính điều khiển ($ this- công tác).Trong CakePHP, nói chung, bộ điều khiển đều có một lớp mô hình phụ thuộc. Đó là cách bánh là

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 36 4   Download

 • Các kịch bản sẽ hiển thị một danh sách có thể mô hình chúng tôi muốn xây dựng bộ điều khiển của chúng tôi và yêu cầu bạn nhập một số từ danh sách. Nhập 1 để chọn Comments. Mô hình có thể dựa trên cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn: 1. Bình luận 2. Bài viết 3. Người dùng Nhập một số từ danh sách trên, hoặc đánh vào tên của bộ điều khiển khác.

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 21 4   Download

 • Các kịch bản bây giờ sẽ yêu cầu nếu chúng ta muốn xây dựng bộ điều khiển của chúng tôi tương tác. Nhập n để bỏ qua nướng tương tác.Sau đó, các giao diện điều khiển nướng sẽ yêu cầu nếu nó phải bao gồm một số phương pháp CRUD cơ bản trong bộ điều khiển của chúng tôi. Nhập y để đi cho nó.

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 20 4   Download

 • Kể từ khi một câu trả lời có thể chỉ có một người trả lời, mô hình Câu trả lời đã belongsTo mối quan hệ với mô hình sử dụng. Mô hình Câu trả lời đã có mối quan hệ belongsTo được xác định với mô hình Câu hỏi. Do đó, chúng ta sửa đổi các $ belongsTo biến thêm các mối quan hệ với mô hình sử dụng:

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 27 4   Download

 • Cũng giống như các liên kết () chức năng của helper AJAX, chức năng tự động hoàn chỉnh () cũng có ba tham số. Đầu tiên là tên của lĩnh vực này mà chúng ta đang quan tâm để AutoComplete. Điều này cần phải có một định dạng như thế này: Modelname.fieldname.

  pdf31p myngoc10 19-10-2011 23 4   Download

Đồng bộ tài khoản