intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng mạng Neural

Xem 1-20 trên 93 kết quả Ứng dụng mạng Neural
 • Bài viết Tổ hợp lồi giữa mạng nơ ron nhân tạo liên kết chức năng và chuỗi fourier mở rộng cho hệ thống kiểm soát tiếng ồn chủ động đề xuất bộ điều khiển mới cho ứng dụng kiểm soát tiếng ồn chủ động (ANC: active noise control) dựa trên tổ hợp lồi giữa mạng nơ-ron nhân tạo liên kết chức năng FLANN (Functinal Link Artificial Neural Networks) và chuỗi Fourier mở rộng EMF (Even Mirror Fourier), và được gọi tên là CFLANN-EMF (Convex FLANN-EMF).

  pdf5p viwmotors 02-12-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Học sâu và ứng dụng - Bài 3: Giới thiệu về mạng tích chập (Conv Neural Networks). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: lịch sử CNNs; lớp tích chập; lớp gộp (pooling layer); lớp gộp max pooling; accuracy comparison;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf48p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Học sâu và ứng dụng - Bài 9: Mạng hồi quy. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: bài toán dự đoán chuỗi; mạng hồi quy thông thường; lan truyền ngược theo thời gian (BPTT); mạng LSTM và GRU; một số áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf58p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu: Chương 8, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân lớp; mạng nơron nhân tạo (Artificial neural network); các ứng dụng điển hình của mạng nơron nhân tạo; cấu trúc và hoạt động của một nơ-ron; kiến trúc mạng nơron nhân tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf69p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống trả lời tự động, sử dụng mạng học sâu Deep Neural Networks, dựa trên khung làm việc sequence-to-sequence và cơ chế attention để sinh ra câu trả lời tự động từ một chuỗi đầu vào tương ứng. Mô hình được huấn luyện end-to-end GNMT (Google’s Neural Machine Translation) trên tập dữ liệu miền mở có sẵn.

  pdf72p matroinho2510 08-11-2022 19 2   Download

 • Bài viết Sử dụng mạng nơron min - max mờ trong chẩn đoán bệnh ung thư trình bày ứng dụng mô hình FMN cải tiến học bán giám sát kết hợp với việc sử dụng các thông tin bổ trợ cho phép giải quyết đồng thời cả hai vấn đề giảm số lượng hyper box và khả dụng cho các tập dữ liệu mà 100% số lượng mẫu chưa được gán nhãn. Mô hình sử dụng được gọi là SCFMM-D (Semi-clustering and Fuzzy Min Max neural network in Diagnosis).

  pdf3p vimclaren 20-10-2022 4 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng học máy dự báo nguy cơ phá sản của doanh nghiệp nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình dự báo về nguy cơ phá sản của doanh nghiệp tại Việt Nam ứng dụng học máy (Machine learning), cụ thể hơn là mạng nơ-ron nhân tạo (ANN-Artificial Neural Network). Hy vọng bài báo sẽ đem đến một cách tiếp cận mới mẻ và cụ thể hơn cho trường hợp đặc điểm các doanh nghiệp tại Việt Nam.

  pdf3p vimclaren 20-10-2022 6 1   Download

 • Bài viết Ước lượng chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu ứng dụng mạng neural nhân tạo (ANN) trình bày việc đề xuất mô hình ước lượng chi phí xây dựng ứng dụng mô hình mạng neural nhân tạo (ANN - Artifical Neural Network). Mô hình được xây dựng trên phần mềm Rapidminer Studio 9.5 dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ước tính chi phí từ 11 yếu tố đầu vào tại 35 công trình.

  pdf5p vimaryamnawaz 04-08-2022 10 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng mạng nơ-ron LSTM (Long Short-Term Memory Neural Networks) dự báo mực nước tại cống - âu thuyền Cầu Cất trong hệ thống Bắc Hưng Hải trình bày việc xây dựng một mô hình toán dựa trên mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Network - RNN) để dự báo mực nước sông vùng triều và ứng dụng nó phục vụ việc dự báo mực nước ở thượng lưu cống – âu thuyền Cầu Cất trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 14 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng mạng neural đánh giá mức độ an toàn của mật khẩu đề xuất một phương pháp đánh giá mức độ an toàn của mật khẩu dựa trên một mạng neural được huấn luyện để nhận biết các mật khẩu thông dụng, qua đó đề xuất một khả năng xây dựng dịch vụ đánh giá mức độ an toàn dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế thay vì các quy tắc bảo mật được thiết lập bởi quản trị viên.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 9 1   Download

 • Đề tài "Nhận dạng vết nứt của bánh răng bằng phương pháp đo dao động và phép biến đổi Wavelet rời rạc" trình bày ứng dụng của việc phân tích số tín hiệu dao động cơ học và mạng neural để phát hiện hƣ hỏng, vết nứt bánh răng trong hộp số. Phép phân tích tín hiệu đƣợc sử dụng là phép biến đổi Wavelet rời rạc, mạng nơron đƣợc sử dụng là mạng nơron truyền thẳng đa lớp MLP, chƣơng trình tính toán đƣợc thực hiện trên phần mềm Matlab với công cụ Signal Processing Toolbox, Neural Networks Toolbox.

  pdf83p bakerboys08 15-07-2022 16 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Thuật toán PID - Thích nghi dùng mạng Nơ-ron điều khiển hệ con lắc ngược đơn" là nghiên cứu giải thuật điều khiển thông minh cho các hệ thống phi tuyến dựa trên kỹ thuật PID và Neural Network; ứng dụng giải thuật PID thích nghi dựa trên mạng Nơ-ron để điều khiển thực nghiệm hệ con lắc... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p bakerboys08 15-07-2022 24 4   Download

 • Bài viết này khảo sát việc ứng dụng học sâu để khôi phục tín hiệu thu trong hệ thống MIMO-NOMA. Ứng dụng học sâu có hai ưu điểm quan trọng gồm thực hiện giải mã song song và cải thiện chất lượng toàn hệ thống. Nhờ vào quá trình huấn luyện trong học sâu, hệ thống có thể tìm ra bộ trọng số tối ưu cho quá trình khôi phục tín hiệu. Kết quả cho thấy việc sử dụng học sâu có chất lượng tốt hơn kỹ thuật SIC.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 18 1   Download

 • Bài viết trình bày một mô hình mạng trí tuệ nhân tạo, nhận diện chữ số viết tay bằng mạng neuron tích chập (Convolutional neural network - CNN). Qua đó làm rõ các khái niệm tham số, đánh giá tầm quan trọng các tham số trong mô hình, trình bày kết quả mô phỏng đạt được khi sử dụng mạng neuron nhân tạo để nhận diện các ảnh chữ số viết tay dựa trên tập dữ liệu MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology) và đưa mô hình mạng CNN ứng dụng vào bài toán nhận dạng chữ số viết tay trên nền tảng Android.

  pdf12p viplato 05-04-2022 21 1   Download

 • Nhận dạng khuôn mặt người có nhiều ứng dụng trong đời sống. Tuy nhiên, bài toán này vẫn còn một số những thách thức nhất định vì ảnh mặt người thu được đôi khi bị mất hay bị nhiễu thông tin. Do đó, trình bày một cách giải quyết vấn đề trên. Từ ảnh ban đầu, tôi phát hiện khuôn mặt và phân vùng mặt theo superpixel, từ đó tách mặt ra thành các vùng riêng biệt.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 31 2   Download

 • Bài viết khái quát về các hướng nghiên cứu liên quan đến giải thuật điều khiển cánh tay robot song song như: PID Controller, Neural Network, Learning control dựa trên mô hình thực nghiệm. Trong đó tổng hợp những kiến thức nền tảng cơ bản về phương trình động học, giải thuật điều khiển PID, giải thuật nhận dạng và huấn luyện mạng neuron nhân tạo.

  pdf3p viclerkmaxwel 16-02-2022 24 1   Download

 • Nghiên cứu này đề xuất một giải pháp ứng mạng học sâu CNN (Convolutional neural network) để nhận dạng một số lỗi thông dụng trên động cơ cảm ứng dựa vào âm thanh vận hành. Dữ liệu âm thanh phát ra từ trên động cơ cảm ứng hai cực 0,37 kW được thu thập trong một số trường hợp như hoạt động bình thường, mất pha, lệch pha và vỡ bạc đạn.

  pdf11p paddington36 04-01-2022 28 1   Download

 • Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 gồm các nội dung chính sau: Ứng dụng mạng NEURAL trong đánh giá rủi ro kiểm toán xây dựng; Nghiên cứu giải pháp thiết kế dầm I, T bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép kiểu mới cho cầu đường cao tốc; Nghiên cứu công nghệ sử dụng phụ gia cerachip trộn trực tiếp tăng tính năng của hỗn hợp bê tông nhựa nóng;...

  pdf136p vicolinzheng 13-12-2021 24 0   Download

 • Trong những năm gần đây vấn đề kiểm toán rủi ro được quan tâm rất lớn của các công ty tổ chức kiểm toán nói chung và kiểm toán viên nói chung. Nhưng việc kiểm toán rủi ro thông thường tốn rất nhiều thời gian công sức và tiền bạc. Bài viết trình bày khái quát chung về mạng Neural nhân tạo; Kiến trúc mạng Neural; Huấn luyện mạng Neural; Ứng dụng mạng Neural xác định rủi ro kiểm toán một công trình cụ thể.

  pdf7p vicolinzheng 13-12-2021 11 2   Download

 • Nghiên cứu này đã đề xuất một phương pháp để trích xuất văn bản tự động từ bìa màu dựa trên các thuật toán tiền xử lý và thuật toán CNN. Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất có thể phát hiện chính xác 97% văn bản đối với ảnh bìa có nền phức tạp hoặc màu kí tự gần trùng với màu nền.

  pdf8p vizhangyiming 14-12-2021 27 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ứng dụng mạng Neural
p_strCode=ungdungmangneural

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2