intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ứng dụng quản lý

Xem 1-20 trên 15275 kết quả Ứng dụng quản lý
 • Bài viết tập trung làm rõ thực trạng chất lượng công tác giáo dục KHXH&NV ở NTQĐ trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục KHXH&NV ở NTQĐ hiện nay.

  pdf4p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường tiểu học đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trình bày các nội dung: Các môn học và mục tiêu HĐ DH ở trường TH theo chương trình GDPT 2018; Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường TH; Quản lý công tác KTĐG kết quả hoạt động của TCM ở trường TH.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Công tác xã hội với cá nhân và gia đình" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: một số vấn đề chung về công tác xã hội với cá nhân; tiến trình, kỹ thuật ứng dụng trong công tác xã hội với cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p khanhchi2560 17-05-2024 1 0   Download

 • Bảo hiểm thương mại hóa xuất nhập khẩu logistics không chỉ là một yếu tố bảo vệ yếu ớt mà còn là một thành phần quan trọng giúp doanh nghiệp thích ứng và phát triển trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham bài tiểu luận "Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu best logistics" sau đây để nắm rõ chi tiết nội dung.

  doc12p canh7890 21-05-2024 3 1   Download

 • Bài viết tập trung trình bày ứng dụng thuật toán học máy theo dõi lớp phủ mặt nước phục vụ đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý đất đai. Các kết quả phân loại ảnh đã được đánh giá và thể hiện được độ tin cậy, tuy nhiên để có những căn cứ chắc chắn hơn nữa, các nghiên cứu sau này nên có sự so sánh với các loại bản đồ như là bản đồ hiện trạng sử dụng đất qua các thời kỳ và các số liệu đo đạc phân tích về mặt nước tại thực địa.

  pdf2p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của CSR đến thái độ và sự yêu thích của du khách đối với thương hiệu khách sạn tại Việt Nam. Lý thuyết các bên liên quan, mô hình phân cấp hiệu ứng, và lý thuyết bản sắc xã hội được vận dụng cho nghiên cứu này.

  pdf16p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm ứng dụng công nghệ sóng ứng suất để dự đoán nhanh được tính chất gỗ Trai lý tại tỉnh Thái Nguyên. Kết quả của nghiên cứu sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nhanh được cây Trai lý nào có tính chất gỗ tốt, từ đó có thể được lựa chọn để làm cây mẹ phục vụ cho quá trình nhân giống.

  pdf8p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu của bài tổng quan nhằm đưa ra cái nhìn toàn diện về các ứng dụng của UAV trong giám sát sức khỏe cây trồng, lập bản đồ canh tác, phun thuốc bảo vệ thực vật và phát hiện cỏ dại. Kết quả của bài tổng quan này cung cấp những hiểu biết toàn diện về ứng dụng của UAV trong canh tác nông nghiệp, từ đó bổ sung những định hướng quan trọng cho quy trình canh tác chính xác trên đồng ruộng.

  pdf11p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 0 giới thiệu học phần, với mục tiêu trang bị cho sinh viên một số kiến thức như sau: Hiểu được các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quản lý; Xác định được nhiệm vụ cơ bản của hệ thống thông tin, thương mại điện tử trong doanh nghiệp; Hiểu được các hệ thống thông tin ứng dụng trong doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" Chương 5: Các hệ thống thông tin tích hợp ứng dụng trong doanh nghiệp, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được làm thế nào hệ thống doanh nghiệp giúp cho các doanh nghiệp đạt được sự điều hành ưu việt; làm thế nào hệ thống quản lí chuỗi cung ứng phối hợp lập kế hoạch, sản xuất và hậu cần với nhà cung cấp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Xử lý tín hiệu: Chương 2 - Các phép biến đổi thông dụng trong xử lý tín hiệu" trình bày những nội dung chính sau đây: Biến đổi Fourier của tín hiệu liên tục, định nghĩa và tính chất; Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc, định nghĩa và tính chất; Biến đổi Laplace, định nghĩa và tính chất; Ứng dụng biến đổi Laplace; Biến đổi Z, định nghĩa và tính chất, quan hệ với biến đổi Fourier;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng!

  ppt62p gaupanda031 20-05-2024 4 1   Download

 • Đề tài "Ứng dụng robo-advisor để phát triển hoạt động của các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam" đã tiến hành (i) Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của robo-advisor trong lĩnh vực tư vấn đầu tư; những ưu điểm và thách thức đặt ra khi ứng dụng robo-advisor; (ii) Thực tiễn ứng dụng của robo-advisor và khung pháp lý điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn thông qua robo-advisor ở một số nước trên thế giới; (iii) Đánh giá thực trạng ứng dụng robo-advisor tại một số công ty quản lý quỹ Việt Nam và khuyến nghị về chính sách quản lý sử dụng robo-advisor tại Việt Nam.

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ 4.0 của các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ Việt Nam" đánh giá các nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành bán lẻ Việt Nam. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng theo mô hình nhân tố khám phá (EFA). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ 4.

  pdf15p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Công nghệ tài chính: Thực trạng và giải pháp phát triển" một mặt đánh giá thực trạng phát triển của Fintech và hệ sinh thái cho sự phát triển của Fintech tại Việt Nam đồng thời đúc kết các kinh nghiệm ứng xử và quản lý của các nhà hoạch định chính sách của một số nước công nghệ tài chính hàng đầu để đưa ra những gợi mở chính sách nhằm tận dụng những thế mạnh công nghệ trong lĩnh vực tài chính tạo sức bật cho nền kinh tế.

  pdf7p dathienlang1012 03-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 5: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng, cung cấp cho người học những kiến thức như Lý thuyết lợi ích; Đường ngân sách; Đường đẳng ích/đường bàng quan; Bài toán tiêu dùng tối ưu; Hiệu ứng thay thế và hiệu ứng thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p khanhchi2550 10-05-2024 1 1   Download

 • Bài báo "Nghiên cứu ứng dụng động cơ ô tô điện cho tàu thủy vỏ composite có tích hợp điện mặt trời (E–Boat)" trình bày các kết quả nghiên cứu ứng dụng động cơ điện trên bộ để lắp đặt xuống tàu thủy vô composite. Về mặt lý thuyết, trên cơ sở các tiêu chuẩn và một số tài liệu liên quan đã xây dựng Hồ sơ thiết kế với các thông số kỹ thuật theo yêu cầu. Về mặt thực nghiệm, chế tạo mẫu tàu theo hồ sơ thiết kế và tiến hành thử nghiệm ở các chế độ vận hành.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Nghiên cứu về tháp nhu cầu của Maslow và ứng dụng trong quản trị nhân lực tập đoàn Samsung" khẳng định rõ ứng dụng to lớn của của học thuyết Maslow trong hoạt động quản trị nhân lực nói chung và hoạt động quản trị nhân lực của tập đoàn Samsung nói riêng. Qua phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của tập đoàn Samsung từ đó đề xuất một số biện pháp định hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

  doc45p bacphuong_123 17-05-2024 4 1   Download

 • Bê tông tự cảm biến là vật liệu ứng dụng đặc tính dẫn điện của bê tông nhằm dự đoán ứng suất hoặc biến dạng sinh ra bên trong bản thân vật liệu. Nghiên cứu này nhằm mục đích tổng quan đặc điểm chung cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính dẫn điện của bê tông tự cảm biến.

  pdf15p vijaychest 16-05-2024 1 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu phương pháp phân tích sự biến dạng chuyển dịch đứng (chuyển dịch địa động học theo phương thẳng đứng, biến dạng lún công trình...), trên cơ sở sử dụng dữ liệu 3D thu được từ kết quả đo lưới quan trắc ứng dụng công nghệ GNSS trong các chu kỳ và lý thuyết lọc Kalman.

  pdf7p vijaychest 16-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân biệt được các loại sổ sử dụng trong công tác kế toán; thiết kế được các loại sổ kế toán cơ bản đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin kế toán; phân tích được mối quan hệ giữa các loại sổ kế toán trong quá trình xử lý thông tin kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2