intTypePromotion=1
ADSENSE

Unit 10 recycling

Xem 1-17 trên 17 kết quả Unit 10 recycling
 • Tuyển lựa các bài giảng hay về bài 10 Recycling sẽ giúp quý thầy cô thiết kế, xây dựng bài dạy tốt, sinh động, hấp dẫn giúp học sinh dễ dàng nắm được bài học. Giúp học sinh nhận thức được việc bảo về môi trường, tài nguyên thiên nhiên, chống ô nhiễm... đồng thời có thực hành câu bị động ở thì hiện tại đơn, đọc và tìm hiểu thông tin chi tiết về cách thức tái chế. Bộ sưu tập 12 bài giảng Tiếng Anh 8 bài 10 Recycling được tuyển chọn cẩn thận giúp bạn có thêm tư liệu, hy vọng sẽ làm hài lòng bạn.

  ppt42p quockhoa2512 18-11-2013 133 33   Download

 • Ý thức được việc bảo vệ môi trường, tái chế những đồ dùng tưởng chừng không cần thiết để có thể tiết kiệm được tài nguyên, chi phí... Bài 10 "Recycling" chương trình Tiếng anh lớp 8 sẽ giúp bạn hướng dẫn học sinh tìm hiểu về vấn đề này.

  doc25p minhvuong22 18-11-2013 135 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 10 : recycling', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p lazykat00 20-02-2012 322 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 4 : read', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p abcdef_34 20-09-2011 1054 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 1 : getting started listen and read', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p abcdef_34 20-09-2011 865 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 5 : write', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p abcdef_34 20-09-2011 692 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 2-3 : speak + listen', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 20-09-2011 801 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 6 : language focus', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 20-09-2011 816 20   Download

 • Contents: Getting started, Listen and Read

  ppt18p truonglytutrong06 15-03-2017 25 1   Download

 • Objectives : -After the lesson Ss will be able to learn how to recycle things such as : glass, car tires , bottles. -To drill Ss reading skill

  pdf5p chenxanh_1 20-09-2011 198 8   Download

 • Objectives: - After the lesson Ss will be able to get acquainted with the new topic: the recycling. To review the words: reduce, reuse, and protect environment, packaging, and friend of the earth.

  pdf5p chenxanh_1 20-09-2011 494 6   Download

 • Objectives: -After the lesson Ss will be able to be provided how to recycle things like paper, tea -To drill Ss writing skill

  pdf5p chenxanh_1 20-09-2011 52 2   Download

 • A / Aims and objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to do something to protect the environment and save natural resources . B / Teaching aids : Textbook , posters , cassette , 6 flashcards , a chart … C / Procedure : I / Warm up : Brainstorming (Getting started) Reuse plastic bags Ways to reduce the amount of Group work of 4/5 teams - Ask Ss to think of ways to reduce the amount of garbage they produce . - Deliver posters to Ss , dividing them into 4 groups - Tell Ss...

  pdf7p mobell1209 20-10-2010 483 14   Download

 • Objectives: -After the lesson Ss will be able to learn how to make a compost heap. -To drill Ss listening skill.

  pdf5p chenxanh_1 20-09-2011 261 9   Download

 • Objectives: -After the lesson Ss will be able to learn more about the passive voice. And they will know how to use adjectives followed by an infinitive, and a noun clause. -To drill Ss writing, and reading skills.

  pdf6p chenxanh_1 20-09-2011 88 1   Download

 • .Psychology Theories of Personality 7th Edition Feist−Feist McGraw-Hill =? McGraw−Hill Primis ISBN−10: 0−39−043533−3 ISBN−13: 978−0−39−043533−0 Text: Theories of Personality, Seventh Edition Feist−Feist .This book was printed on recycled paper. Psychology http://www.primisonline.com Copyright ©2008 by The McGraw−Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America.

  pdf647p xunu1311 03-11-2012 35 6   Download

 • The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. All rights reserved Manufactured in the United States of America First Printing: April 2007 printed on recycled paper 1 2 3 4 5 10 09 08 07 World Bank Working Papers are published to communicate the results of the Bank’s work to the development community with the least possible delay.

  pdf70p mymi0809 24-01-2013 34 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Unit 10 recycling
p_strCode=unit10recycling

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2