Use cases

Xem 1-20 trên 1706 kết quả Use cases
 • Biểu đồ use case: Được dùng cho phân tích, thiết kế (nghiệp (b i ) hệ thố ũ hệ thố vụ business), thống cũ, thống mới) Mỗi use case sẽ thể hiện một tình huống sử dụng hệ thống khác nhau của người dùng. Tập hợp các use case và các tác nhân (actor) cùng với quan hệ kết hợp (association) giữa chúng sẽ cho ta 1 biểu đồ use case dùng để mô tả yêu cầu hệ thống (mô hình nghiệp vụ trình bày sau)...

  pdf97p vinhtk7ce 01-03-2011 841 192   Download

 • Nội dung trình bày: Khái niệm Quan hệ giữa các use case(Relationships). Tác nhân(Actor). Một số vấn đề.

  ppt16p hochanhcuchuoi 11-06-2010 392 128   Download

 • Object Oriented Analysis and Design Using the UML Module : Use-Case Analysis Rational Proprietary and Confidential 1 .Objectives: Use-Case Analysis  Understand the purpose of Use-Case Analysis and where in the lifecycle it is performed 

  ppt77p annguyensbv 24-02-2010 218 63   Download

 • Xác định các đối tượng tham gia vào luồng use case sử dụng các thành phần thiết kế. Mô hình hóa thông điệp giữa các đối tượng vào biểu đồ tương tác. Tinh chỉnh biểu đồ lớp

  ppt12p hamchoibk 28-10-2013 122 18   Download

 • Thiết kế đối tượng makeNewSale Thiết kế đối tượng enterItem Thiết kế đối tượng endSale Thiết kế đối tượng makePayment Thiết kế đối tượng StartUp Hiện thực hóa UC có nghĩa là mô tả làm thế nào để 1 use case được hiện thực hóa trong mô hình thiết kế theo nghĩa là các đối tượng cộng tác nhau.

  pdf62p muaythai3 30-10-2011 164 17   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về các thành phần trong biểu đồ Use case, xác định các Actor trong hệ thống, xác định các Use case trong hệ thống, xác định các mối quan hệ giữa các Use case, sử dụng phần mềm Rational Rose để biểu diễn biểu đồ Use case và rèn luyện tư duy logic, sáng tạo của người học.

  pdf14p kloikloi 07-10-2017 104 16   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 10: Biểu đồ use case và biểu đồ hoạt động" giới thiệu tới người học các kiến thức: Tổng quan về biểu đồ use case, các thành phần chính trong biểu đồ use case, các biểu đồ hoạt động trong biểu đồ use case. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 71 10   Download

 • Use Case Diagram inludes using use case diagrams; use case; specifying the behavior of a use case; use cases and actors; example of use case diagram; relationships between use cases; more about generalization; relationships between actors.

   

  pdf25p ngkhacvu 22-05-2015 36 8   Download

 • Use case là một dạng văn bản dựa vào phương phápmiêu tả và kiểm tra những quá trình phức tạp(có quan hệ với nhau) Ca sử dụng thêm chi tiết những thủ tục chính vào định nghĩa thủ tục Hệ thống phân tích làm việc với những người sử dụng để phá́t triển use case. Quá trình phát triển hệ thống phân tích và mô hình dữ liệu về sau dựa vào các ca sử dụng

  ppt26p trangtran288 19-09-2013 50 7   Download

 • Bài giảng Tìm hiểu yêu cầu hệ thống & mô hình use - case do Trương Vĩnh Hảo biên soạn bao gồm những nội dung về yêu cầu hệ thống; mô tả use case (Actor, Scenario, Use case); lược đồ use case; lược đồ gói. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  ppt50p cocacola_07 09-11-2015 51 5   Download

 • Project name "Use Case Model" provide a short description of the software being specified and its purpose, including relevant benefits, objectives, and goals. Relate the software to corporate goals or business strategies. If a separate vision and scope document is available, refer to it rather than duplicating its contents here.

  doc9p xaydungk23 30-12-2015 8 2   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày tổng quan về xác định yêu cầu, các loại yêu cầu, xác định yêu cầu, mô hình hóa yêu cầu người dùng sử dụng Use Case Diagram, yêu cầu của người dùng, yêu cầu phần mềm, xác định yêu cầu, xác định và thu thập yêu cầu.

  pdf95p kloikloi 07-10-2017 73 2   Download

 • Writing Good Use Cases Process of writing use cases, Outline each use case, Flows of events (basic and alternative), Outline the flows of events, Why capture use-case scenarios? How to capture use-case scenarios.

  pdf62p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 10 1   Download

 • Hiện thực hóa UC có nghĩa là mô tả làm thế nào để 1 use case được thực hóa trong mô hình thiết kế theo nghĩa là các đối tượng cộng khác nhau.

  ppt62p khachvenduong 18-04-2011 184 40   Download

 • Phân tích thiết kế hệ thống Giảng viên: Lê Đắc Nhường Chương 16 G Mô hình hóa User Case 16.1- Giới thiệu Use Case Trong giai đoạn phân tích, người sử dụng cộng tác cùng nhóm phát...

  pdf0p soicon824 19-04-2011 138 36   Download

 • Mô hình hóa yêu cầu sử dụng use caseGiúp cho những người phát triển hệ thống một sự hiểu biết rõ hơn về những yêu cầu của hệ thống. Đưa ra những giới hạn mà hệ thống sẽ thực hiện và KHÔNG thực hiện

  ppt54p hamchoibk 28-10-2013 113 22   Download

 • Tài liệu phân tích và thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách trình bày về mô hình hóa nhu cầu với biểu đồ use case, cơ sở dữ liệu, biểu đồ lớp, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ bằng biểu đồ hoạt động và biểu đồ trình tự thể hiện thứ tự thông điệp theo thời gian.

  pdf34p caubebk 21-10-2014 374 119   Download

 • Trong các bài trước, chúng ta đã học về các class và các mối quan hệ giữa chúng. Trong bài này, chúng ta tìm hiểu một mặt khác của UML – đó là use case. nội dung chính của bài: + Use case là gì? + Cách thức tạo use case + Các use case bao gồm (including use case) + Các use case mở rộng (extending use case) + Khởi động việc phân tích một use case Trong ba bài trước, chúng ta đã làm việc với các diagram cung cấp một cái nhìn tĩnh (static view) về các class...

  pdf4p vietcuong86 23-04-2010 788 102   Download

 • Use case là một khái niệm hữu ích giúp phân tích viên hiểu được hành vi của hệ thống. Nó giúp ta ghi nhận các yêu cầu từ quan điểm người dùng. Nội dung chính trong bài học này: + Biểu diễn một mô hình use case (use case model) + Trực quan hóa mối quan hệ giữa các use case + Tìm hiểu vai trò của các use case diagram trong quá trình phát triển + Tạo và ứng dụng các mô hình use case + Xem xét bức tranh tổng thể của UML...

  pdf6p vietcuong86 23-04-2010 461 96   Download

 • Use Case: mô tả hành vi của hệ thống, dưới dạng chuổi hành động. Một usc sẽ mang lại 1 kết quả có thể quan sát của giá trị đến 1 actor. Một use case chứa basic flow of events và tất cả alternate flows of events liên quan

  ppt17p bebeo70 21-05-2010 227 93   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản