intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Vật lý học

Xem 1-20 trên 36439 kết quả Vật lý học
 • Bài viết "Dao động của dầm Euler-Bernoulli bằng vật liệu xốp trong môi trường nhiệt dưới tác dụng của tải trọng di động" phân tích dao động cho dầm bằng vật liệu xốp (FGP) chịu tải trọng di động trong môi trường nhiệt theo tiếp cận giải tích, có xét đến vị trí thực của mặt trung hòa. Trên cơ sở mô hình dầm Euler-Bernoulli và nguyên lý Hamilton, các phương trình cân bằng của dầm được thiết lập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Báo cáo "Các biên lặp cho các mô đun đàn hồi dọc trục vĩ mô của vật liệu composite đồng phương đẳng hướng ngang tổng quát" tiếp tục cải thiện các biên lặp đã có và xây dựng các biên mới cho trường hợp composite có tỷ số Poisson âm. Xuất phát từ các nguyên lý năng lượng cực tiểu, lựa chọn các trường thử ứng suất và biến dạng phù hợp, kết hợp các kỹ thuật tối ưu hóa và lặp, báo cáo sẽ xây dựng một tập các biên lặp mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phân tích phi tuyến tĩnh dầm sandwich gia cường GPL với các điều kiện biên khác nhau bằng phương pháp Ritz" phân tích phi tuyến dầm sandwich chịu uốn có lõi là vật liệu FGM rỗng và lớp bề mặt bằng kim loại, gia cường GPL trong cả ba lớp. Lý thuyết biến dạng cắt bậc cao dạng hàm e-mũ kết hợp với phương pháp Ritz được sử dụng để xây dựng bài toán, kể tới thành phần biến dạng phi tuyến của Von-Karman và các điều kiện biên khác nhau.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Nghiệm chính xác cho bài toán dao động cưỡng bức của dầm nano FGM với các điều kiện biên khác nhau" trình bày các nghiên cứu mới về dao động cưỡng bức của dầm nano FGM trên nền đàn hồi theo lý thuyết đàn hồi không cục bộ (NET) với các điều kiện biên khác nhau. Vật liệu FGM giả thiết thay đổi theo chiều cao dầm theo quy luật lũy thừa (P-FGM). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Phân tích ứng xử uốn của tấm vật liệu xốp đặt trên nền đàn hồi Pasternak trong môi trường nhiệt" sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc ba Reddy để phân tích ứng xử uốn trong tấm bằng vật liệu xốp đặt trên nền đàn hồi Pasternak dưới tác dụng của tải trọng cơ-nhiệt. Mô hình vật liệu xốp với ba dạng phân bố lỗ rỗng khác nhau: đều, không đều đối xứng và không đều bất đối xứng được xem xét. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong nghiên cứu "Phân tích ổn định phi tuyến tấm chữ nhật bằng vật liệu rỗng bão hòa chất lưu trên nền đàn hồi có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ", ứng xử ổn định và sau ổn định của tấm chữ nhật bằng vật liệu rỗng bão hòa chất lưu, đặt trên nền đàn hồi, trong môi trường nhiệt sẽ được khảo sát. Các tính chất cơ học của vật liệu rỗng biến đổi trơn theo chiều dày với ba dạng phân bố lỗ rỗng: đều, không đều đối xứng và không đều bất đối xứng.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Phân tích tĩnh tấm chữ nhật bằng vật liệu rỗng bão hòa chất lưu trên nền đàn hồi có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ" tiến hành khảo sát trường chuyển vị, ứng suất và biến dạng trong tấm chữ nhật bằng vật liệu rỗng (FGP) bão hòa chất lưu, đặt trên nền đàn hồi, chịu uốn. Các tính chất cơ học của vật liệu rỗng biến đổi trơn theo chiều dày với ba dạng phân bố lỗ rỗng: đều, không đều đối xứng và không đều bất đối xứng sẽ được xem xét.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Tính toán vỏ trụ FG-CNTRC chịu tác dụng của tải trọng cơ nhiệt bằng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao và thông số vật liệu phụ thuộc nhiệt độ" thực hiện tính toán vỏ trụ bằng vật liệu nanocomposite có cơ tính biến thiên gia cường bằng ống nano cacbon (FG-CNTRC) với điều kiện biên ngàm hai đầu chịu tải trọng cơ nhiệt. Trường nhiệt độ trong vỏ trụ được giả sử phân bố theo độ dày và xác định theo phương trình truyền nhiệt.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Phân tích dao động tự do kết cấu tấm nano auxetic áp điện" phân tích dao động tự do tấm nano sandwich với lớp lõi tổ ong auxetic, lớp bề mặt là vật liệu áp điện theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao bốn ẩn phi cục bộ. Các phương trình cân bằng động cho tấm nano chữ nhật bốn biên tựa khớp được thiết lập từ nguyên lý Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong bài báo "Phân tích uốn phi tuyến dầm sandwich có lớp lõi bằng vật liệu FGP với các liên kết đàn hồi", lý thuyết dầm Timoshenko được sử dụng để phân tích uốn phi tuyến dầm sandwich có lõi bằng vật liệu FGP với các liên kết đàn hồi ở hai đầu mút dầm. Hệ phương trình cân bằng và điều kiện biên cho dầm được thiết lập trên cơ sở nguyên lý thế năng cực tiểu. Nghiệm giải tích được xây dựng từ việc giải trực tiếp hệ phương trình vi phân với các ẩn số chuyển vị.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Phân tích dao động của vỏ trụ FGM có độ dày thay đổi theo lý thuyết biến dạng cắt bậc 3" trình bày một phân tích dao động của vỏ trụ FGM có độ dày thay đổi. Các phương trình cơ bản được xây dựng dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc 3 của Reddy. Vật liệu FGM khảo sát được cấu tạo từ hai thành phần là gốm và kim loại, trong đó tỷ phần thể tích của mỗi thành phần vật liệu biến đổi theo quy luật lũy thừa của biến chiều dày.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong nghiên cứu "Nghiên cứu ứng dụng kè sinh thái bảo vệ bờ sông ảnh hưởng thủy triều và giao thông thủy tại đồng bằng sông Cửu Long", nhóm tác giả đã vận dụng kinh nghiệm dân gian sử dụng hệ sinh thái đặc biệt của cây mắm, để thiết kế kè sinh thái bảo vệ bờ chống xói lở cho sông nhỏ hoặc kênh rạch nội đồng. Các thông số thiết kế được thực nghiệm trên mô hình toán và vật lý trong phòng thí nghiệm, để xác định bề rộng bãi rễ cây mắm thích hợp và mức độ giảm chiều cao sóng.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong nghiên cứu "Phương pháp phần tử hữu hạn đa giác bình phương nhỏ nhất mới cho bài toán level set", một phương pháp phần tử hữu hạn đa giác bình phương nhỏ nhất (LS-PFEM) mới được sử dụng để giải quyết bài toán level set (LS) đối lưu-khuếch tán không ổn định. Để ổn định các nghiệm số mà không có các dao động phi vật lý (gradient dốc), cả quá trình tiến hóa và tái khởi tạo của hàm LS đều được giải bằng cách tối thiểu hóa điều kiện ổn định bình phương nhỏ nhất.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Tính chất truyền động điện-cơ của vật liệu biphenylence đơn lớp ứng dụng trong cơ bắp nhân tạo", sử dụng tính toán nguyên lý đầu ab-initio, chúng tôi khám phá tính chất truyền động điện-cơ của vật liệu biphenylence (BP) đơn lớp, một dạng cấu hình mới của nguyên tử các bon, có tiềm năng ứng dụng trong cơ bắp nhân tạo. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thu được cho thấy vật liệu BP ổn định động học và cơ học ở điều kiện cân bằng.

  pdf8p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong nghiên cứu "Tính chất cơ học, điện tử và nhiệt điện của vật liệu thấp chiều SnSx", các tính chất cơ, nhiệt điện của vật liệu thấp chiều SnSx (x = 1, 2) được tính toán bằng phương pháp nguyên lý đầu sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ. Kết quả thu được cho thấy vật liệu SnS có tính dị hướng, mô đun đàn hồi theo phương x và phương y lần lượt có giá trị là 10,47 N/m và 23,93 N/m, nó nhỏ hơn nhiều lần so với vật liệu SnS2 là 93,23 N/m.

  pdf8p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết này tổng hợp và phân tích cơ sở lý thuyết của việc xác định tải trọng tác dụng lên một dầm giản đơn. Hai phương pháp xác định tải trọng khai thác được đề xuất ứng dụng, bao gồm: (1) phương pháp BPM, dựa trên số liệu đo độ võng dưới tác dụng của tải trọng khai thác và các đặc trưng hình học, vật liệu của dầm; và (2) phương pháp SLM, dựa trên số liệu đo độ võng dưới tác dụng của tải trọng khai thác và số liệu đo độ võng dưới tác dụng của tải trọng chuẩn.

  pdf11p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết trình bày xác định độ nhạy, độ đặc hiệu bộ công cụ STAT trong sàng lọc RLPTK ở trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi có vấn đề chậm phát triển ngôn ngữ đến khám tại khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Đồng 1 và các yếu tố liên quan.

  pdf5p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Hãy tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT TH&THCS Trà Nam, Nam Trà My” được chia sẻ dưới đây để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

  doc7p gaupanda032 15-05-2024 0 0   Download

 • Việc ôn tập và hệ thống kiến thức với ‘Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Lê Hồng Phong, Bắc Trà My’ được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả và rèn luyện kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra.

  doc11p gaupanda032 15-05-2024 0 0   Download

 • Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Bắc Trà My (HSKT)”. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn kiến thức bổ ích giúp các em củng cố lại kiến thức trước khi bước vào kì thi sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

  doc3p gaupanda032 15-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2