intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò báo chí

Xem 1-20 trên 2482 kết quả Vai trò báo chí
 • Bài viết trình bày thực trạng vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra và một số giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội của báo chí ở Việt Nam hiện nay.

  pdf8p angicungduoc 09-10-2019 38 11   Download

 • Luận án với mục tiêu trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, luận án làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong thực tế định hướng dư luận xã hội của báo chí hiện nay, từ đó tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội của báo chí, góp phần tích cực hoá đời sống thực tiễn.

  pdf29p lequangvinh1608 13-08-2019 47 9   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, luận án làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong thực tế định hướng dư luận xã hội của báo chí hiện nay, từ đó tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội của báo chí, góp phần tích cực hóa đời sống thực tiễn.

  pdf29p trinhthamhodang6 08-07-2020 14 6   Download

 • Báo chí Đông Nam Á Sơ lược về khu vực Đông Nam Á: Bao gồm 11 quốc gia; rộng 4 triệu km2; dân số: 593 triệu người (số liệu 2004); ASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (cộng đồng an ninh chung; cộng đồng kinh tế; cộng đồng văn hoá - xã hội).

  pdf13p vetnangcuoitroi123 12-11-2013 192 36   Download

 • Báo chí là gì? Từ điển Tiếng Việt: báo chí là cách gọi tắt cuả các loại hình báo chí như báo viết, báo hình, báo nói, báo ảnh, các bản tin…

  ppt16p chaen_12 10-12-2013 302 32   Download

 • Tài liệu Mác-Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí xuất bản có kết cấu được chia làm ba phần: Phần I - C. Mác- Ph.Ăng ghen bàn về báo chí xuất bản, phần II - V.I.Lênin bàn về báo chí, xuất bản, phần III - Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản. Trong mỗi phần, nhóm biên soạn đã sắp xếp nội dung các đoạn trích theo vấn đề, sau mỗi đoạn trích có ghi xuất xứ tác phẩm trích dẫn. Mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung đầu tiên qua phần 1 Tài liệu sau đây.

  pdf209p uocvongxua03 21-07-2015 69 15   Download

 • Luật pháp là những quy phạm hành vi do Nhà nước ban hành mà mọi người dân buộc phải tuân theo nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và bảo vệ trật tự xã hội. Luật pháp là một hệ thống những chuẩn mực xã hội có tính bắt buộc được Nhà nước dùng sức mạnh đảm bảo

  ppt55p chaen_12 10-12-2013 327 61   Download

 • * Làm cho máy móc đạt năng suất cao nhất: Nhờ đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu và liên tục tương ứng với tuổi thọ của máy lâu hơn. Nhờ chỉ số khả năng sẵn sàng của máy cao nhất và thời gian ngừng máy để bảo trì nhỏ nhất. Nhờ cải tiến liên tục quá trình sản xuất. * Tối ưu hóa hiệu suất của máy : Máy móc vận hành có hiệu quả và ổn định hơn, chi phí vận hành ít hơn, đồng thời làm ra sản phẩm đạt chất lượng hơn. * Tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn.

  ppt71p online_12 08-11-2013 185 36   Download

 •  Bài giảng "Bảo hiểm thương mại " do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, vai trò bảo hiểm, phân loại bảo hiểm, nguyên tắc hoạt động bảo hiểm, cơ chế phân phối tài chính trong hoạt động bảo hiểm, doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_08 23-12-2015 103 9   Download

 • CEDAW với pháp luật Việt Nam về vai trò bảo hộ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Nền tảng của văn hoá pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh viết: “Văn hoá là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.(...

  pdf8p hoathinhbrave 04-05-2013 70 7   Download

 • Bài viết trình bày về vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người. Với chức năng thực hiện quyền tư pháp, Tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm quyền con người. Tuy nhiên, tại các quốc gia khác nhau, theo các mô hình tố tụng hình sự khác nhau, vai trò bảo đảm quyền con người của tòa án cũng có thể rất khác nhau. Tại Việt Nam, quốc gia theo mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm, thiết chế Tòa án cũng mang cách tiếp cận đặc trưng của mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm đối với vấn đề quyền con người.

  pdf7p truongtien_09 10-04-2018 83 4   Download

 • Mục đích bài báo nhằm đề xuất nội hàm của vai trò ĐTTT đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSH; nội dung đánh giá vai trò và chỉ tiêu đánh giá vai trò ĐTTT đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng nhằm nhìn nhận đúng hơn về đường lối phát triển cũng như những điều chỉnh cần thiết, mang tính chiến lược đối với phát triển ĐTTT ở vùng này.

  pdf13p tamynhan9 02-12-2020 2 1   Download

 • Bài viết tổng hợp, phân tích một số nguyên tắc và ví dụ về thiết lập HLBVBB trên thế giới cũng như vấn đề bảo vệ hệ sinh thái (HST), dịch vụ HST, cảnh quan tự nhiên tại vùng bờ, nhằm cung cấp một số cơ sở khoa học cho công tác này tại Việt Nam.

  pdf3p vistockholm2711 13-12-2019 13 0   Download

 • Báo Pháp luật Việt Nam - Số 16 năm 2020 với các bài viết phát huy hơn nữa vai trò báo chí trong chống tham nhũng; Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững” lần thứ 3–2019; Văn phòng Chính phủ có ý kiến về việc bị mạo danh trong in ấn; chuẩn hóa kinh doanh bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p gaocaolon7 23-09-2020 5 0   Download

 • Báo chí truyền hình là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo về lý luận và nghiệp vụ truyền hình nhằm giúp cho người dạy và người học có thêm căn cứ khoa học để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Giáo trình tập trung trình bày các vấn đề của báo chí truyền hình như: vị trí, vai trò; lịch sử ra đời phát triển của truyền hình; khái niệm, đặc trưng; nguyên lý của truyền hình; chức năng xã hội của truyền hình; kịch bản và kịch bản truyền hình; quy trình sản xuất chương trình truyền hình... Để tìm hiểu rõ hơn nội dung về cáo chí truyền hình, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc249p orchid 18-03-2009 3696 1418   Download

 • Chức năng (tiếng Latinh: Functio – mục đích, công dụng, tác dụng) được hiểu là tổng hợp những vai trò và tác dụng của một hoạt động nào đó trong tự nhiên và xã hội. Ngày nay, hệ thống báo chí bao gồm nhiều loại hình: báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo internet. Truyền hình là một loại hình báo chí có lịch sử phát triển ngắn hơn so với các loại hình truyền thông khác. Ra đời đầu thế kỷ XX, vô tuyến truyền hình gắn bó chặt chẽ với khoa học kỹ thuật, mở ra một...

  pdf12p phuonguyen123 05-07-2010 1008 368   Download

 • Như chúng ta đã biết, chức năng cơ bản, có vai trò quan trọng hàng đầu của báo chí là thông tin. Báo chí phản ánh hiện thực thông qua việc đề cập các sự kiện. Không có sự kiện thì không thể có tin tức báo chí. Do vậy, nét đặc trưng bao trùm lên báo chí là có tính sự kiện.

  pdf12p camry24 08-07-2010 1569 299   Download

 • MỞ ĐẦU Trong tiến trình phát triển của lịch sử văn hóa nhân loại, xã hội ngày một đổi mới và phát triển, nhu cầu tiếp cận thông tin của con người ngày một nâng cao. Báo chí ra đời đã đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Chính vì thế, báo chí là một hiện tượng xã hội, báo chí ra đời do nhu cầu thông tin giao tiếp, giải trí và nhận thức của con người. Mặc dù ngành báo chí ra đời chưa được 5 thế kỷ nhưng đã phát huy hết được vai trò, sức...

  doc20p anhday88 18-10-2012 641 257   Download

 • "Giáo trình học về Báo chí truyền hình" này tập trung trình bày các vấn đề của báo chí truyền hình như: vị trí, vai trò; lịch sử ra đời phát triển của truyền hình; khái niệm, đặc trưng; nguyên lý của truyền hình; chức năng xã hội của truyền hình; kịch bản và kịch bản truyền hình; quy trình sản xuất chương trình truyền hình; các thể loại báo chí truyền hình; các thuật ngữ truyền hình; phần phụ lục kèm theo các dạng kịch bản theo thể loại và chương trình truyền hình.

  pdf276p nphunghung 27-11-2010 543 223   Download

 • Cùng với quá trình phát triển và hội nhập kinh tế của đất nước đối với khu vực và thế giới, Việt Nam cũng đang trên con đuờng xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo chủ nghĩa Mac- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn đạt được những mục tiêu trên thì phát triển kinh tế là yếu tố quan trọng nhất và đóng vai trò quyết định. Trong đó, vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước cần đuợc tăng cường và đổi mới sao cho phù hợp với cơ chế...

  doc29p ngochanh 03-08-2009 849 219   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò báo chí
p_strCode=vaitrobaochi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2