intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò tài chính công

Xem 1-20 trên 2811 kết quả Vai trò tài chính công
 • Tài liệu "Kỹ thuật sửa chữa tua-bin nước" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thủy điện ở Việt Nam; Tình hình phát điện thủy điện ở Việt Nam hiện nay; Vai trò của phát điện thủy điện trong hệ thống điện Việt Nam; Phân loại và cấu tạo tua-bin nước; Công nghệ chế tạo tua-bin nước; Hư hại bề mặt kim loại trong tua-bin nước;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf108p vikoenigsegg 29-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Vai trò của chính quyền số tới tính minh bạch và kiểm soát tham nhũng của chính quyền cấp tỉnh tại Việt Nam đánh giá tác động và tính hiệu quả của chính quyền số tới sự minh bạch cũng như kiểm soát tham nhũng trong chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Việt Nam bằng sử dụng mô hình GMM (Generalized Method of Moments) với dữ liệu thứ cấp từ năm 2010 đến 2019.

  pdf11p vilexus 28-09-2022 5 2   Download

 • Bài viết Vai trò của rủi ro và niềm tin trong việc giải thích ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân tại khu vực miền Trung khám phá và tích hợp các rủi ro cảm nhận (rủi ro tài chính, rủi ro bảo mật, rủi ro xã hội và rủi ro thời gian) của ngân hàng trực tuyến cùng với các biến số trong mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) gốc để đề xuất một mô hình nghiên cứu giải thích ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân tại 03 tỉnh gồm: Ninh Thuận, Nha Trang và Phú Yên.

  pdf15p vilexus 28-09-2022 3 0   Download

 • Bài viết Đòn bẩy tài chính, Thuế, Kiệt quệ tài chính và Giá trị doanh nghiệp: Trường hợp các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam đánh giá vai trò điều tiết của thuế và kiệt quệ tài chính đối với tác động của đòn bẩy tài chính đến giá trị doanh nghiệp cho trường hợp các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam.

  pdf12p vihennessey 26-09-2022 17 1   Download

 • Bài viết Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng bằng Sông Cửu Long theo khuôn khổ COSO không những đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ các yếu tố cấu thành nên HTKSNB theo khuôn khổ COSO (McNally, 2013), mà còn gắn liền với thực trạng tổ chức HTKSNB đang hiện hữu tại các DNNVV ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nơi có nhiều yếu kém so với các vùng khác trong cả nước (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2020).

  pdf21p vihennessey 26-09-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với việc hình thành khu thương mại tự do" trình bày về phát triển kinh tế, xã hội với hoạt động KH-XH: Một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tìm hiểu về sự cần thiết, cơ sở pháp lý, thực tiễn cho việc hình thành khu thương mại tự do tại Hải Phòng. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết nội dung bên dưới để hiểu rõ thêm nhé.

  pdf12p huuxuyenbk 21-09-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng" là phân tích đánh giá công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng và vai trò quản lý về công tác kế toán của Văn phòng Sở trong điều kiện đổi mới cơ chế tài chính; đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng.

  pdf121p unforgottennight04 14-09-2022 6 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng "Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc nợ công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến CTKHN cho trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Đánh giá vai trò điều tiết của chất lượng thể chế đối với ảnh hưởng của tỷ số nợ đến CTKHN cho trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf190p vibentley 08-09-2022 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Dinh dưỡng "Thực trạng bữa ăn ca của công nhân dệt may tại một số tỉnh phía Bắc và hiệu quả cải thiện khẩu phần tại thành phố Hải Dương" trình bày các nội dung chính sau: Mô tả thực trạng khẩu phần bữa ăn ca của công nhân tại 12 cơ sở dệt may thuộc 5 tỉnh miền Bắc; Đánh giá hiệu quả can thiệp bữa ăn ca tại một cơ sở dệt may của thành phố Hải Dương lên khẩu phần, tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu và năng suất lao động của công nhân.

  doc184p vibugatti 08-09-2022 8 1   Download

 • Mục đích của luận án " Những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh (2000-2015)" là làm rõ những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án từng bước làm sáng tỏ tác động của những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp đến một số lĩnh vực như kinh tế, văn hóa – xã hội, chính trị, quốc phòng an ninh; góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của công nhân công nghiệp trong sự phát triển kinh tế đất nước thời hiện đại.

  pdf216p unforgottennight02 20-08-2022 5 1   Download

 • Bài viết Vai trò của hội đồng trường trong quản trị đại học ở các cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ - tự chịu trách nhiệm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP đưa ra một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, với các cơ sở GDĐH nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng trường trong điều kiện tự chủ đại học.

  pdf13p viangelamerkel 18-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết Tự chủ tài chính - chìa khóa vàng trong tự chủ đại học trình bày nội dung, vai trò của tự chủ đại học và tự chủ tài chính trong đào tạo đại học; Thực trạng tự chủ tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học công lập của Việt Nam thời gian qua; Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tự chủ tài chính trong đào tạo đại học.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 13 2   Download

 • Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá, đồng thời là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính: Đối tượng, nội dung, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu di sản văn hóa; Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa; Chức năng di sản văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf111p vigeneralmotors 11-07-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lễ hội truyền thống của các dân tộc phía Bắc Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hoạt động của lệ hội và tín ngưỡng dân gian; Các giá trị và vai trò của lễ hội đối với đời sống cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf151p vigeneralmotors 11-07-2022 11 1   Download

 • Việc ôn tập và hệ thống kiến thức với Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Chính sách xã hội năm 2021-2022 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả và rèn luyện kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra. Cùng tham khảo và tải về đề thi này ngay bạn nhé!

  pdf3p namkimcham10 04-07-2022 10 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý thu ngân sách trên địa bàn Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội" là phân tích, đánh giá tổng quát công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn thị xã Sơn Tây trong thời gian tới.

  pdf101p dongcoxanh25 27-06-2022 26 9   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài "Đãi ngộ nhân lực tại Công ty cổ phần Đồng Xuân" là đề xuất các giải pháp chủ yếu khả thi để hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực tại Công ty cổ phần Đồng Xuân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p dongcoxanh25 27-06-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 1: Tổng quan về thị trường các công cụ phái sinh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm đặc trưng, vai trò của thị trường các công cụ phái sinh; công cụ phái sinh; các chủ thể tham gia thị trường; phân loại thị trường; điều kiện hình thành và phát triển thị trường các công cụ phái sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 1   Download

 • Dòng người di cư đã đóng một vai trò tích cực rất lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội của Nga trong 20 năm qua. Tuy nhiên, những năm gần đây, Nga đã mất đi sức hấp dẫn về di cư, đang dấy lên việc ngăn cản người di cư hòa nhập trong xã hội. Chính sách di cư (CSDC) tập trung hướng vào di cư lao động tạm thời bị hạn chế, làm cho người di cư không thích ứng và hội nhập vào xã hội sở tại. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Chính sách di cư quốc gia của Liên bang Nga" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Bài viết "Tạo động lực làm việc cho giảng viên thông qua các công cụ phi tài chính trong các trường đại học hiện nay" tập trung phân tích các nội dung về: vai trò, bản chất, công cụ phi tài chính, các chủ thể, các tiêu chí đánh giá và đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho giảng viên thông qua các công cụ phi tài chính trong các trường đại học hiện nay.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò tài chính công
p_strCode=vaitrotaichinhcong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2