intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản thông báo nộp thuế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Văn bản thông báo nộp thuế
 • Mẫu "Thông báo cơ quan thuế quản lý hợp tác xã" được lập ra để thông báo về cơ quan thuế quản lý hợp tác xã, đề nghị hợp tác xã liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kê khai, nộp thuế theo quy định theo quy định của pháp luật. Hi vọng biểu mẫu sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề đang gặp phải.

  doc1p phuongkim2005 05-09-2022 6 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hoá cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước liên quan đến thuế TNDN; xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thuế TNDN của các DNNVV trên địa bàn quận Bình Thạnh. Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất một số kiến nghị hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tiết kiệm được phần nào chi phí thuế TNDN phải nộp.

  pdf112p beloveinhouse10 21-09-2021 16 4   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là kiểm định giả thuyết cho rằng có mối liên hệ giữa lãi suất ngân hàng và mức độ tuân thủ nộp thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thông qua lượng nợ thuế tồn đọng qua các thời kỳ. Kết quả phân tích là cơ sở để xây dựng chính sách thuế và chính sách phạt chậm nộp thuế để đảm bảo nguồn thu phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện công tác quản lý thuế ở tỉnh Tiền Giang.

  pdf89p chuheodethuong 30-07-2021 9 1   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận cơ bản và phân tích thực trạng về quản lý nợ thuế tại Chi cục Hải Quan Bắc Hà Nội, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nợ thuế tại Chi cục này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p sonhalenh02 17-05-2021 17 1   Download

 • Mẫu Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Mẫu số: 01/TB-BSTT-NNT) được lập dựa trên việc văn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 33 0   Download

 • Mẫu Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) (Mẫu số: 04/MGTH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 27 0   Download

 • Mẫu Thông báo về việc xác nhận người nộp thuế hủy chuyển địa điểm (Mẫu số: 36/TB-ĐKT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 28 0   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 01/TB-LPTB) về lệ phí trước bạ nhà, đất. Được Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành về lệ phí trước bạ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 24 1   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 01/TB-SDDPNN) về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Được căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 32 1   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 01/TB-TMĐN) về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm. Được căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc4p ocmo999 01-03-2021 23 1   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 01/TB-CNKD) về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Được Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Thuế, phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 45 1   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 01/TB-CQKTTNN) về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Được căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 29 0   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 01/TB-SDDNN) về thuế sử dụng đất nông nghiệp. Được căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 22 0   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 03/TB-BĐS-TNCN) về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản. Được căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p ocmo999 01-03-2021 50 4   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 01/TB-CQKTKS) về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Được căn cứ Luật Khoáng sản; Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 39 1   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 01/TB-TSDĐ) về tiền sử dụng đất được căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ pháp luật về tiền sử dụng đất và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 28 1   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 01/TB-TSDKVB) về tiền sử dụng khu vực biển được căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 19 1   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 02/TB-LPTB) về lệ phí trước bạ đối với tài sản khác trừ nhà, đất được căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành về lệ phí trước bạ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 26 1   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 02/TB-TMĐN) về tiền thuê đất, thuê mặt nước trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê được căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc4p ocmo999 01-03-2021 35 1   Download

 • Mẫu Thông báo nộp thuế (Mẫu số: 02/THKH) được áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  doc3p ocmo999 01-03-2021 31 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1368 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn bản thông báo nộp thuế
p_strCode=vanbanthongbaonopthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2