intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn hóa dân chủ

Xem 1-20 trên 6340 kết quả Văn hóa dân chủ
 • Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX (Dùng tuyên truyền cho nhân dân) gồm 3 phần chính như sau: Khái quát về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  pdf72p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học "Thái Nguyên trong chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947” được ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 23 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 - 30-4-1998), 108 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-1998) và 51 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa (Thái Nguyên) lãnh đạo cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp thắng lợi (20-5-1947 - 20-5-1998). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf79p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Phương Giao (1946-2014) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: vùng đất, con người và truyền thống lịch sử - văn hóa xã Phương Giao; dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân phương giao tham gia giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954); chi bộ, đảng bộ xã Phương Giao lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975);... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf76p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ phường Yên Thịnh (1981-2000) Tập 1 là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân trong phường, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quý báu vượt khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf25p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ phường Nam Cường (1945-2020): Phần 2 (Tập 1) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ xã Nam Cường lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương, quyết tâm bảo vệ tổ quốc (1976-2000); đảng bộ lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (2000- 2020). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Dân Tiến (1953 - 2013) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Xã Dân Tiến-vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hoá; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các làng Mỏ Mủng, Phương Bá, La Chế, Đồng Rã, Đồng Vòi, Khuôn Xóm đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf146p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Bài tập lớn kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam với mục tiêu nhằm nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân tộc; Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc nhất là trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

  pdf22p dohuong06022001 07-03-2023 3 3   Download

 • Bộ sách "Hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu Giáo dục an toàn giao thông - dành cho học sinh Tiểu học" tập trung vào việc gợi ý giáo viên xây dựng kế hoạch bài giảng theo hướng dạy học tích cực, phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh và đặc điểm địa phương. Trên cơ sở đưa ra các phương án gợi ý giải quyết những vấn đề cơ bản về an toàn giao thông mà tài liệu đề cập, giáo viên cần chủ động điều chỉnh cấu trúc, bổ sung các nội dung, thiết kế các hoạt động dạy học sao cho phù hợp, hiệu quả.

  pdf44p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Kiến giải của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào Châu Á dễ dàng hơn Châu Âu làm rõ những kiến giải sâu sắc của Hồ Chí Minh khi cho rằng chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào châu Á dễ dàng hơn là châu Âu. Điều đó được thể hiện ở những khía cạnh sau: Cơ sở lịch sử, tư tưởng, văn hóa; Chế độ công hữu về ruộng đất ở châu Á; Sự tàn ác của chủ nghĩa tư bản ở châu Á và Đông Dương; Xuất phát từ bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản và khát vọng của nhân dân các nước thuộc địa châu Á.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Vũ Chấn (1947-2014): Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Xã Vũ Chấn-vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hoá; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Vũ Chấn tham gia giành chính quyền trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ (1930-1945) và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử công tác Dân vận Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1930-2010): Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: Công tác dân vận trong thời kì cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1975); Công tác dân vận trong thời kì cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1996); Công tác dân vận trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1997-2010). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • (BQ) Phần 1 cuốn sách "Văn hóa tiêu tiền trong các gia đình xuyên quốc gia với mức thu nhập thấp - Thiếu tiền" trình bày các nội dung: Sáu câu truyện về tiền kiều hối, việc hình thành dòng kiều hối xuyên quốc gia, tiền - một đơn vị của sự quan tâm, vai trò người chu cấp của di dân, giấc mơ Mỹ ở Việt Nam, tiêu thụ bù. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf194p starandsky09 14-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Liên Minh (1937-2015): Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Liên minh-vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hoá; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân liên minh tham gia cuộc vận động giải phóng dân tộc (1930-1945) và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); chi bộ, Đảng bộ xã Liên Minh lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần đấu tranh thống nhất đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf116p baphap06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu Hỏi-đáp nội dung các văn kiện đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhất là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

  pdf100p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Ebook "Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (1930 - 1975)" này sẽ góp phần giúp chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt những bài học kinh nghiệm, bài học truyền thống cách mạng của Đảng bộ sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bộ trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

  pdf322p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Mục đích của bản Dự thảo Báo cáo Cuối cùng là trình bày kết quả của “Chương trình Phát triển Đô thị Tổng thể Thủ đô Hà Nội (HAIIDEP)”, trong đó bao gồm nội dung Quy hoạch Tổng thể Phát triển Đô thị về bốn chuyên ngành là phát triển đô thị, giao thông vận tải đô thị, nước và vệ sinh đô thị và điều kiện sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p havyvy205 14-03-2023 2 2   Download

 • Đồ án "Thiết kế tuyến đường mới qua 2 điểm J-K" nghiên cứu nhằm thiết kế xây dựng tuyến đường qua hai điểm J-K giúp nâng cao đời sống vật chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân khu vực lân cận tuyến; tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng và nhà nước đến nhân dân. Phục vụ cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển.

  pdf309p starandsky08 05-03-2023 3 3   Download

 • "Chuyên đề: Chuyên đề muối và một số bài tập trắc nghiệm về muối" hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng trên cơ sở nội dung cốt lõi trọng tâm với các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; Mỗi phần lý thuyết đề có hướng dẫn căn cứ cơ sở để học sinh vận dụng giải bài tập cho mỗi tính chất hóa học; Chuyên đề có thể góp phần giúp học sinh có điều kiện nâng cao năng lực tự học một cách tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc lĩnh hội kiến thức, vận dụng vào việc ôn thi vào THPT có hiệu quả.

  doc23p phuogchi205 10-03-2023 4 4   Download

 • Tài liệu Quản lý và tổ chức thực hiện công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình gồm các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về quản lý công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình; Một số nội dung chủ yếu của chính sách Dân số-kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Lập kế hoạch công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình; Lập kế hoạch các hoạt động đặc thù; Lập dự toán tài chính trong công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình; Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình; Quản lý đối tượng và hoạt động Dân số-kế hoạch hóa gia đình.

  pdf206p bapnuong06 02-03-2023 2 2   Download

 • Nội dung Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá gồm những ý chính sau đây: quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về khái niệm, vai trò, quy luật vận động và những điểm lớn khi xây dựng nền văn hóa dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf103p bapnuong06 03-03-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1370 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa dân chủ
p_strCode=vanhoadanchu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2