intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa kinh tế

Xem 1-20 trên 20949 kết quả Văn hóa kinh tế
 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản" với mục tiêu hệ thống hóa lý thuyết về kiểm tra thuế, các yêu cầu của kiểm tra thuế, nhân tố ảnh hưởng tới kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản. Định hướng và đề xuất những giải pháp hoàn thiện kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p ngphuong321 29-09-2022 1 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Lịch sử thế giới và một số chuyên đề" gồm những bài nghiên cứu về: suy nghĩ về tính chất xã hội phương Đông cổ đại; thành tựu của nền văn hóa cổ đại Ấn Độ, Trung Hoa và ảnh hưởng của nó đối với văn hóa thế giới; ảnh hưởng văn minh Ấn Độ với các quốc gia Đông Nam Á trong lịch sử; phác thảo nghiên cứu quan hệ kinh tế - xã hội Cămpuchia dưới thời Ăngco và hậu Ăngco;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf264p runordie8 05-09-2022 2 0   Download

 • Phật giáo sớm truyền vào Đà Nẵng, trong suốt chiều dài của lịch sử luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội vùng đất này. Việc nghiên cứu những ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bài viết Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống người dân thành phố Đà Nẵng góp phần bổ sung tư liệu cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu ở những mảng đề tài có liên quan.

  pdf6p vilexus 29-09-2022 5 0   Download

 • Giáo trình Lịch sử văn hóa Việt Nam truyền thống (giản yếu) cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất về lịch sử văn hóa Việt Nam truyền thống. Nội dung giáo trình gồm có bảy bài học và được chia thành 2 phần, phần 1 giáo trình gồm có 4 bài như sau: Bài 1 dẫn luận văn hóa - đại cương văn hóa Việt Nam truyền thống; Bài 2 lược trình văn hóa truyền thống; Bài 3 đời sống vật chất - kinh tế; Bài 4 đời sống xã hội chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf70p runordie8 05-09-2022 6 0   Download

 • Ebook Làng xã Việt Nam: Phần 1 trình bày một số vấn đề chung về làng xã Việt Nam. Phần này gồm có 5 chương như sau: Chương I - Lịch sử vấn đề, các nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương II - Sự ra đời và những biến đổi của làng xã Việt Nam trong tiến trình lịch sử; Chương III - Sự trở lại vị trí của thôn làng truyền thống trong nông thôn Việt Nam hiện nay; Chương IV - Kết cấu kinh tế - xã hội làng Việt cổ truyền; Chương V - Văn hóa xóm làng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf164p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Làng xã Việt Nam: Phần 2 trình bày về làng xã Việt Nam qua trường hợp làng Đan Loan. Phần 2 gồm có 3 chương như sau: Chương I: Quá trình thành lập làng; Chương II: Tình hình kinh tế; Chương III: Tình hình chính trị, xã hội và văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf91p runordie8 05-09-2022 3 0   Download

 • "Lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam" là kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Cuốn sách gồm một số bài viết của hai tác giả đã được đăng tải trên các tạp chí. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 bao gồm các bài viết liên quan đến quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về xây dựng và phát triển văn hóa; kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong xây dựng, phát triển văn hóa và bài học dõi với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf154p runordie8 05-09-2022 5 0   Download

 • Tiểu luận "Thông tin bất cân xứng & cấu trúc tài chính" trình bày về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp và mô hình một cấu trúc tài chính tối ưu nhờ sử dụng đòn bẩy tài chính như là một tấm chắn thuế để tối đa hóa lợi nhuận, thúc đẩy hiệu quả của nền kinh tế. Bên cạnh đó, phân tích một vấn đề lớn trong thị trường tài chính, đó là “chi phí giao dịch”, chi phí giao dịch ảnh hưởng như thế nào tới cấu trúc tài chính và các trung gian tài chính đã làm cách nào để hạn chế chi phí giao dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p phuongnguyen1704 20-09-2022 8 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định" nghiên cứu khảo sát thực tế công tác KTQTCP tại Công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định, phân tích và đánh giá hiện trạng công tác KTQTCP, từ đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện KTQTCP tại Công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định.

  pdf119p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa đặc trưng và bản chất của báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp và tìm hiểu thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhu cầu thông tin cho quản lý, luận văn "Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng" hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

  pdf93p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Tăng cường kiểm soát chi phí tại Công ty Y tế quận Hải Châu" đưa ra các giải pháp nhằm góp phần tăng cường kiểm soát chi tại Trung tâm Y tế Quảng Châu, hệ thống hóa những lý luận cơ bản về kiểm soát, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi từ nguồn ngân sách, nguồn chi sự nghiệp và kiểm soát chi phí từ nguồn vốn kinh doanh tại trung tâm, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi tại trung tâm.

  pdf86p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Xuất phát từ lý luận cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ về chi phí dịch vụ trong ngành địa chất và khoáng sản và nghiên cứu thực trạng kiểm soát về chi phí dịch vụ, cụ thể là chi phí cho các hợp đồng kinh tế tìm kiếm, khảo sát, thăm dò địa chất tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ. Luận văn "Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí dịch vụ tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ" đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí dịch vụ tại Liên đoàn.

  pdf103p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Vận dụng bảng cân bằng điểm (Balanced scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam" nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề vận dụng Bảng cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động của một tổ chức, phản ánh thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam, vận dụng Bảng cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam.

  pdf136p unforgottennight05 19-09-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Tăng cường công tác kiểm soát thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng" là tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát thuế XNK tại Cục HQ TP Đà Nẵng trong thời hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, hoạt động XNK, tạo sự công bằng, bình đẳng cho các đối tượng tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, XNK hàng hoá.

  pdf119p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu và chi tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về KSNB, làm sáng tỏ việc vận dụng lý luận chung vào KSNB ở các đơn vị trường học, nghiên cứu và phân tích thực trạng KSNB các khoản thu và chi, phát hiện ra các tồn tại và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện KSNB các khoản thu và chi tại Trường Cao đẳng Đông Du Đà Nẵng.

  pdf157p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động (ACB) tại Công ty TNHH MTV Tân Thành Thắng" nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Tân Thành Thắng; trên cơ sở lý luận và thực tế khảo sát tại Công ty TNHH MTV Tân Thành Thắng để đề xuất những kiến nghị nhằm vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty.

  pdf92p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO" nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về hoạt động kiểm soát nội bộ cũng như kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền, phân tích làm rõ thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO. Từ đó phát hiện ra những hạn chế còn tồn tại nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty.

  pdf114p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng" là hệ thống hóa lại bản chất, vai trò, đặc điểm nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các DNSX nói chung và trong ngành Dược nói riêng; khảo sát, tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí tại công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao công tác KTQT chi phí tại công ty, tạo ra một công cụ quản lý hoạt động có hiệu quả cho nhà quản lý giúp công ty phát triển vững mạnh.

  pdf132p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Tăng cường kiểm soát chi thanh toán BHYT tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định" tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiểm soát hoạt động chi thanh toán BHYT. Phân tích, đánh giá thực trạng về công tác kiểm soát chi thanh toán BHYT tại BHXH tỉnh Bình Định. Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát đối với công tác chi thanh toán BHYT tại đơn vị.

  pdf122p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng" là tìm hiểu cơ sở lý thuyết về việc vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động của đơn vị; phân tích thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, vận dụng thẻ cân bằng điểm (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

  pdf103p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
320 tài liệu
1131 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa kinh tế
p_strCode=vanhoakinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2