intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa lĩnh nam

Xem 1-0 trên 0 kết quả Văn hóa lĩnh nam
 • Luận văn "Văn hóa nghệ thuật trong quân đội hiện nay (qua khảo sát lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn: Ca, múa, nhạc)" trình bày cơ sở lý luận về nghệ thuật biểu diễn nói chung và nghệ thuật biểu diễn trong quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng; qua đó đưa ra các giải pháp cơ bản nâng cao nghệ thuật biểu diễn trong quân đội hiện nay.

  pdf131p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam cung cấp những kiến thức cơ sở, cơ bản nhất về hệ thống di tích lịch sử văn hóa Việt Nam cho những người mới bước đến tiếp cận lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn về kho tàng di sản văn hóa của dân tộc. Bài giảng được biên soạn với 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung: Khái niệm và phân loại di tích lịch sử văn hóa và danh thắng, di tích khảo cổ học, di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật.

  pdf144p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu phong tục và tập quán người Hà Nội" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thăng Long - Hà Nội, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc Việt; Một phong tục rất độc đáo: Đặt tên phố tên phường Hà Nội ba sáu phố phường; Thăng Long bát cảnh; Thăng Long tam thập vịnh; Tục thờ cúng tổ tiên; Tục thờ các thần linh trong một gia đình; Các tục lệ hay trong ngày Tết;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf89p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu phong tục các dân tộc Đông Nam Á" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kiêng cử - sinh nở; Tên gọi; Trang phục; Hôn nhân; Cách làm đẹp; Tôn giáo; Hiến sinh tế thần; Những vật linh thiêng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Lợi ích và rủi ro của các khách sạn và nhà hàng nhượng quyền trong điều kiện toàn cầu hóa đề cập một số lợi ích và rủi ro đối với các khách sạn, nhà hàng nhượng quyền, từ đó đề xuất một số ý kiến trao đổi về phát triển hình thức nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Đo lường tính hấp dẫn của điểm đến du lịch trong việc thu hút nguồn vốn FDI: Nghiên cứu tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ tập trung làm rõ những nhân tố tạo nên tính hấp dẫn của điểm đến ở khía cạnh thu hút vốn đầu tư du lịch mà rất nhiều nghiên cứu trước đây ở lĩnh vực du lịch chưa được làm rõ. Nghiên cứu này cũng làm rõ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI - Provincial Competitiveness Index) và nhân tố tài nguyên văn hóa đóng góp một phần trong việc tạo nên tính hấp dẫn của điểm đến.

  pdf13p vigeneralmotors 13-07-2022 6 2   Download

 • Bài viết Du lịch văn hóa tâm linh ở Nam Bộ - một vài suy nghĩ trình bày thế mạnh của du lịch văn hóa tâm linh ở Nam Bộ; Bảo tồn và phát huy giá trị tâm linh của dân tộc qua du lịch; Đồng thời bài viết cũng nêu lên một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để đưa vào thực hiện.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 10 2   Download

 • Cuốn sách "Tuyển tập các công trình nghiên cứu của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Tập 1)" được viên soạn nhằm trao đổi những vấn đề khoa học, giới thiệu và công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học trong Bảo tàng và các cộng tác viên của Bảo tàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf286p bakerboys07 05-07-2022 11 0   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu địa chí Quảng Ngãi" là một công trình khoa học lớn của tỉnh nhà, với rất nhiều nội dung, trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Địa lý hành chính, tự nhiên và dân cư; Truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Ngãi; Thành phố Quảng Ngãi và các huyện trong tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf1162p vigeneralmotors 11-07-2022 8 0   Download

 • Tài liệu "Lễ hội truyền thống của các dân tộc phía Bắc Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Thời gian, không gian linh thiêng của lễ hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf63p vigeneralmotors 11-07-2022 2 1   Download

 • Bài viết Những ảnh hưởng của nền văn minh Đại Việt trong quá trình khẩn hoang của Chúa Nguyễn ở Đàng Trong vào thế kỷ XVII-XVIII nghiên cứu làm rõ một số ảnh hưởng của nền văn minh Đại Việt dưới sự mở rộng lãnh thổ của các Chúa Nguyễn từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII.

  pdf11p vichristinelagarde 11-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Hợp tác trên lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Liên Xô trong những năm 1954-1975 tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, thành tựu và hạn chế trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Liên Xô trên lĩnh vực văn hóa, qua đó khẳng định những đóng góp to lớn của Liên Xô trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại trong những năm 1954 - 1975.

  pdf4p vichristinelagarde 04-07-2022 6 0   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày một số thách thức đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội (ASXH) như dịch bệnh Covid-19, tình trạng già hóa dân số, rủi ro thiên tai,... Trên cơ sở phân tích các thách thức bài viết đưa ra một số khuyến nghị như cần phát triển kinh tế ổn định, bền vững; tăng cường các chính sách tín dụng ưu đãi; xã hội hóa trong lĩnh vực ASXH, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai,...

  pdf7p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Bài viết "Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh" tiến hành nghiên cứu trên 2 bình diện: một là xác định quan điểm nghiên cứu văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh, hai là trình bày một số lĩnh vực văn hóa thể hiện quan điểm phát triển văn hóa Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời bạn tham khảo.

  pdf7p thanhthanh191 21-06-2022 5 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các bài nghiên cứu về các nghề thủ công truyền thống, những cuộc hành trình thực và ảo, nghiên cứu văn hóa Thái, bảo quản, bảo tàng và công chúng, bảo tàng và công tác đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf327p bakerboys06 08-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của 3 chủng nấm linh chi được phân lập từ tự nhiên" nhằm khảo sát một số đặc điểm sinh học của 3 chủng nấm linh chi (V01.10, T03.17, T03.02) được phân lập từ tự nhiên. Kết quả cho thấy các chủng nấm có thời gian từ khi cấy đến thu hoạch là khác nhau, trong khoảng 76,5-81,4 ngày. Để hiểu rõ vấn đề này, mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết.

  pdf8p thenthen19 13-06-2022 15 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Những điều nên biết về phong tục Việt Nam" cung cấp kiến thức cho người đọc về các phong tục, tập quán, nghi lễ trong các lĩnh vực: hôn nhân, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu. Mời các bạn tham khảo chi tiết hơn.

  pdf110p thenthen19 04-06-2022 19 2   Download

 • Trong phạm vi bài viết "Sức hấp dẫn của Hàn lưu đối với giới trẻ Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa đại chúng", tác giả chọn ra một lĩnh vực tiêu biểu của Hàn lưu là điện ảnh để khái quát lên đặc trưng của trào lưu văn hóa này, tìm ra căn nguyên làm nên sức hấp dẫn của nó trong giới trẻ Việt Nam. Từ đó, người viết hi vọng sẽ góp phần cùng những nhà hoạch định chính sách tìm ra phương án hữu hiệu nhất để đưa Hàn lưu phát triển đúng hướng, biến nó thành sức mạnh mềm gắn kết tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt – Hàn trong bối cảnh mới đầy thử thách.

  pdf8p runordie2 07-06-2022 13 3   Download

 • Bài này nghiên cứu hai khía cạnh tư tưởng Việt Nho trong Lĩnh Nam chích quái: Tinh thần công thể và minh triết nhu hòa. Tinh thần công thể biểu lộ qua những hình tượng quy tụ sức mạnh, phụng sự cộng đồng. Minh triết nhu hòa là hệ quả trực tiếp của nền văn hóa mẫu tính.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 9 1   Download

 • Mỹ nhân kế là mưu lược dùng nhan sắc để giành thắng lợi. Người thực hiện kế sách này có thể là nam nhân hoặc nữ nhân. Bài viết này tập trung nghiên cứu nam nhân kế trong hai tác phẩm Truyện Hà Ô Lôi (Lĩnh Nam chích quái – Trần Thế Pháp) và Truyện Kiều (Nguyễn Du) từ đó người đọc không những thấy được sự tương đồng và khác biệt của nam nhân kế được sử dụng trong hai tác phẩm này mà còn thấy được sự thành công trong bút pháp xây dựng nhân vật của nhà văn và những đặc điểm văn hoá đương thời.

  pdf14p vimarissamayer 02-06-2022 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa lĩnh nam
p_strCode=vanhoalinhnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2