intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn học Việt Nam

Xem 1-0 trên 0 kết quả Văn học Việt Nam
 • Phần 1 của tài liệu "Nghiên cứu tổng kết văn học thế kỷ XX" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: vượt ngoài thông lệ; cuộc phiêu lưu tinh thần; từ đam mê đến khắc khoải (1900-1926); thân phận con người: phi lý và tự do (1933-1946); ý nghĩa số mệnh; chủ nghĩa lãng mạn rẻ tiền (1946-1956);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu tổng kết văn học thế kỷ XX" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: cuộc phiêu lưu thi ca; lãnh vực và chân trời văn nghệ; những bước thăng trầm của cuộc phiêu lưu thi ca (lịch sử thi ca hiện đại); nghệ thuật lãng mạn và văn chương truyền thống; văn chương trong rừng ấn phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf186p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu về bảng lược đồ văn học Việt Nam (Quyển hạ: Ba thế hệ của nền văn học mới 1862-1945)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nền văn học mới (nền văn học cận đại 1862-1945); văn học thế hệ 1862 (1862-1913); đặc tính chung văn học thế hệ 1868; văn chương tôn giáo; văn chương học giả; văn chương thời thế; các nhà văn lãng mạn và châm biếm; văn học thế hệ 1913 (1913-1932); đặc tính chung văn học thế hệ 1913; báo chí; dịch thuật; biên khảo; phê bình;...

  pdf427p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu về bảng lược đồ văn học Việt Nam (Quyển hạ: Ba thế hệ của nền văn học mới 1862-1945)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: triết học (1913-1932); tiểu thuyết (1913-1932); thi ca (1913-1932); văn học thế hệ 1932 (1932-1945); đặc tính chung của thế hệ 1932; phê bình; tiểu thuyết (1932-1945); sân khấu (1932-1945); thi ca (1932-1945); tổng kết về văn học cận đại (1862-1945);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf412p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu về bảng lược đồ văn học Việt Nam (Quyển thượng: Nền văn học cổ điển từ thế kỷ XIII đến 1862)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một vài ghi nhận về từ ngữ; quan niệm văn học sử; tiêu chuẩn phân chia văn học; nói chung về thời đại văn học cổ điển (thế kỷ XIII đến 1862); văn học thời đối kháng Trung Hoa (thế kỷ XIII đến XIV); văn học thời phát huy văn hóa dân tộc (1482-1505); văn học thời kỳ chớm nở đối kháng thời thế (1505-1592);...

  pdf496p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu về bảng lược đồ văn học Việt Nam (Quyển thượng: Nền văn học cổ điển từ thế kỷ XIII đến 1862)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: văn học thác loạn (1729-1788); văn học thế hệ Nguyễn Du (1788-1820); văn học thế hệ Nguyễn Công Trứ (1820-1892);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf449p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Mấy vấn đề về lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nghiên cứu văn học; thực trạng và đòi hỏi giải đáp; những nghi án văn chương chưa được giải quyết; mấy vấn đề nêu lên liên quan đến phê bình văn học, trước những khó khăn về sử liệu văn học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Mấy vấn đề về lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: phê bình văn học; những quan niệm phê bình cũ; những quan niệm phê bình hiện đại, chưa được áp dụng vào trong văn học Việt Nam; giới hạn mọi phê bình văn học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf250p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng quan về phê bình văn học thế hệ 1932" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: mười vụ án văn học thế hệ 1932; vụ án báo chí; cụ án cũ và mới; vụ án quốc học; vụ án thơ cũ - thơ mới; mặt trận bênh thơ mới; mặt trận thơ cũ; sự trưởng thành của thi ca Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf299p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Cuốn "Tiến trình và hiện tượng của thơ Việt Nam hiện đại" được kết cấu thành 2 phần, phần 1 gồm có 6 bài tiểu luận riêng biệt. Trừ bài viết “Thơ Mới từ góc nhìn sinh thái học văn hóa”, là một cách thử tìm trong Thơ Mới những dữ kiện để có thể áp dụng phê sinh thái học văn hóa, các bài viết còn lại là một ý đồ sắp xếp của PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp để bạn đọc hình dung tiến trình phát triển thơ Việt Nam hiện đại từ các nhà thơ giai đoạn 1932-1945 cho đến những nhà thơ sáng tác theo cảm hứng chủ nghĩa hậu hiện đại ngày hôm nay.

  pdf53p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu nguồn tư liệu văn học, sử học Việt Nam: Kho sách Hán Nôm (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về lịch sử qua các mục khảo cổ; tổ chức nhà nước, pháp lý, quân sự; giáo dục; truyện ký; phả lục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf337p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu nguồn tư liệu văn học, sử học Việt Nam: Kho sách Hán Nôm (Tập 1)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về địa lý qua các mục dư địa chí; sơn xuyên, lý lộ; địa phương chí; kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu nguồn tư liệu văn học, sử học Việt Nam: Kho sách Hán Nôm (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về ngôn ngữ; văn học; hợp tuyển thơ văn; thi văn tập; văn hóa dân gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf201p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu nguồn tư liệu văn học, sử học Việt Nam: Kho sách Hán Nôm (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về tôn giáo; triết học; sách tổng hợp và bảng tra cứu tên tác giả và tác phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu về lịch sử chữ Quốc ngữ" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề chung; những yếu tố khởi đầu; vài vấn đề ngôn ngữ học; sự hình thành và phát triển tiếng Nam bộ; chữ Nôm và chữ Quốc ngữ Nam bộ thế kỷ 18;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf288p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu văn học Việt Nam" được soạn theo chương trình khoa giảng Việt văn ở năm thứ ba và thứ tư ban Cao đẳng Tiểu học. Phần 1 của cuốn sách thông tin đến bạn đọc nội dung về phép tắc các thể văn như: vè, truyện, ngâm, thơ Đường luật, thơ cổ phong và các lối thơ riêng, thơ mới, câu đối, văn sách, kinh nghĩa, văn tế, xẩm nhà trò, hát nói. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p colinhthu 12-08-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu văn học Việt Nam" tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung về tiểu truyện các tác giả và thơ văn lựa chọn để giảng nghĩa của Lê Thanh Tôn, Đoàn Thị Điểm, ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Dực Tôn, Nguyễn Đình Chiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf159p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu văn học Việt Nam đối kháng Trung Hoa (từ đầu đến thế kỷ XIV)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung: một vài ghi nhận về từ ngữ; một quan niệm về sử văn học; một phương pháp chia sử văn học; việc chia lịch sử văn học Việt Nam; nói chung về thời đại văn học cổ điển (thế kỷ XIII - 1862); văn học đối kháng Trung Hoa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p colinhthu 12-08-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu văn học Việt Nam đối kháng Trung Hoa (từ đầu đến thế kỷ XIV)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung: nghệ thuật trình diễn (từ đầu đến thế kỷ XIV); thơ truyền miệng; tiêu chuẩn so sánh với văn học ghi chép; thơ văn quốc âm thất truyền; phong trào văn thơ chữ Nôm; tình hình văn học đời Lý và đời Trần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf231p colinhthu 12-08-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Các ngôi chùa dòng thiền Tào Động trên địa bàn Hà Nội" trình bày khái quát về Thiền phái Tào Động ở Việt Nam; trình bày đặc điểm của ba ngôi chùa thuộc dòng Thiền Tào Động tại Hà Nội Qua đó xác định vai trò của các ngôi chùa trong sinh hoạt Phật giáo ở Hà Nộ và đề xuất giải pháp phát huy tác dụng của hệ thống chùa dòng Thiền Tào Động trên địa bàn Hà Nội.

  pdf146p unforgottennight01 11-08-2022 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1126 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn học Việt Nam
p_strCode=vanhocvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2