intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn kiện lahay

Xem 1-0 trên 0 kết quả Văn kiện lahay
 • "Nước xuất sứ của đơn đăng ký quốc tế" là nước thành viên nơi nộp đơn có cơ sở công nghiệp hoặc thương mại có hoạt động thực thụ hoặc, nếu người nộp đơn có những cơ sở như vậy tại nhiều nước thành viên, thì nước xuất sứ là nước thành viên mà có người đó nêu trong đơn; nếu người nộp đơn không có cơ sở như ậy ở bất kỳ nước thành viên nào, thì nước xuất sứ là nước thành viên nơi người đó cư trú......

  pdf55p tuongvan 08-07-2009 276 55   Download

 • Công ước Lahay được ký kết ngày 6/11/1925, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/1928 và được sửa đổi bổ sung một số lần vảo năm 1934 tại Luân Đôn, năm 1960 tại Lahay, các văn kiện bổ sung Monaco (1961), Stockholm (1967). Tính đến ngày 01/01/1998 có 29 thành viên tham gia công ước .

  pdf2p phuongthanh1 30-10-2009 162 15   Download

 • Văn kiện Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp được thông qua ngày 20/3/1883, được sửa đổi tại Brussels ngày 14/12/1900, tại Washington ngày 2/6/1911, tại LaHay ngày 6/11/1925, tại London ngày 2/6/1934, tại Lisbon ngày 31/10/1958 và tại Stockholm ngày 14/7/1967, và được tổng sửa đổi ngày 28/9/1979.

  pdf29p truongvu 10-10-2009 270 87   Download

 • 1- Công ước Lahay năm 1930 về những vấn đề liên quan đến xung đột luật quốc tịch; 2- Công ước về quy chế người không quốc tịch năm 1954; 3- Công ước về giảm tình trạng không quốc tịch năm 196; 4- Các văn kiện quốc tế về quyền con người;

  ppt88p nuber_12 27-08-2013 83 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn kiện lahay
p_strCode=vankienlahay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2