intTypePromotion=1
ADSENSE

Vật liệu chứa đất hiếm Sm3

Xem 1-2 trên 2 kết quả Vật liệu chứa đất hiếm Sm3
  • Mục tiêu của đề tài là chế tạo thủy tinh telluroborate pha tạp ion Dy3+ hoặc Eu3+; tính các thông số quang học của ion Dy3+ pha tạp trong thủy tinh telluroborate; sử dụng ion Dy3+ và Eu3+ để nghiên cứu các đặc điểm của môi trường trường cục bộ xung quanh ion RE3+ thông qua lý thuyêt JO và phổ phonon sideband (PSB); nghiên cứu quá trình truyền năng lượng giữa các ion Dy3+ thông qua phục hồi ngang. Nghiên cứu quá trình truyền năng lượng kép trong tinh thể K2GdF5:RE3+.

    pdf138p capheviahe27 23-02-2021 8 0   Download

  • Mục tiêu của đề tài là chế tạo thủy tinh telluroborate (BT) pha tạp ion Dy3+ hoặc Eu3+; sử dụng ion Dy3+ và Eu3+ như đầu dò quang học để nghiên cứu các đặc điểm của môi trường cục bộ xung quanh ion RE3+ thông qua lý thuyêt JO và phổ phonon sideband (PSB), nghiên cứu các tính chất quang học của ion Dy3+ pha tạp trong thủy tinh BT; nghiên cứu quá trình truyền năng lượng và di trú năng lượng giữa các ion RE3+.

    pdf24p capheviahe27 23-02-2021 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vật liệu chứa đất hiếm Sm3
p_strCode=vatlieuchuadathiemsm3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2