intTypePromotion=4
ADSENSE

Việt nam sử lược phần 18

Xem 1-7 trên 7 kết quả Việt nam sử lược phần 18
 • Việt Nam Sử Lược Nhà Hậu Lê Mất Ngôi Vua 1. Tây Sơn rút quân về Nam 2. Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền ở đất Bắc 3. Tây Sơn lấy đất Bắc Hà 1. Tây Sơn Rút Quân Về Nam. Nguyễn Huệ đã dứt được họ Trịnh rồi, vào thành Thăng Long, xuống lệnh cấm quân lính không được cướp phá dân gian, và định ngày xin yết kiến vua Lê ở đền Vạn Thọ. Bấy giờ vua Hiển Tông đang đau, không ngồi dậy tiếp được, ngài mời Nguyễn Huệ vào ngồi gần sập ngự, lấy lời ôn tồn mà...

  pdf18p banglang_ht 31-07-2010 84 25   Download

 • Lược sử Việt Nam: Phần 1 gồm nội dung 18 chương đầu cuốn sách. Nội dung phần này trình bày lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến triều Lê Sơ. Cuốn sách nhằm tuyên truyền, phổ biến lịch sử dân tộc. Nội dung sách được trình bày một cách ngắn gọn, rõ ràng theo diễn biến thời gian, xuyên qua các thời kỳ lịch sử.

  pdf313p hoa_khoai91 07-06-2014 180 64   Download

 • Xu hướng mới trong bán lẻ Một thông điệp mới và quan trọng cho ngành công nghiệp bán lẻ được nhắc đến trong hội thảo là: “Môi trường bán lẻ sẽ thay đổi và đòi hỏi phải có các ý tưởng mới để tiếp tục phát triển”. Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, cho biết các kênh bán lẻ hiện đại hiện chiếm 18-20% trong cơ cấu thị trường bán lẻ, và ngày càng đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy sự...

  pdf3p bibocumi19 11-12-2012 99 16   Download

 • I. LÝ DO XÂY DỰNG WEBSITE Trong bối cảnh hội nhập của “thế giới phẳng”, thương mại điện tử đã =dần khẳng định vai trò là một phần tất yếu của cuộc sống. Ở các nước tiên tiến trên thế giới, có đến 40 – 50% dân số tham gia mua hàng trên mạng và tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 18-30%. Ở Việt nam sau hơn 10 năm internet đƣợc phổ biến cho tới nay, có khoảng 1/2 dân số sử dụng internet và trong những năm tới lượng ngƣời sử dụng internet sẽ còn tăng cao...

  pdf58p bluegirl519 01-04-2013 102 47   Download

 • Nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội vì vậy việc đề ra một đường lối, một chiến lược phát triển kinh tế phù hợp là hết sức quan trọng. Sau hơn 18 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những tiến triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tiến bộ và phù hợp hơn với điều kiện đất nước.

  pdf27p muathi2013 12-05-2013 60 5   Download

 • Quang Trung Nguyễn Huệ là người anh hùng áo vải đã đánh đổ cả hai tập đoàn thống trị phản động ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, người đã lập nên những chiến công hiển hách chống quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh, thực hiện được khát vọng thống nhất đất nước của dân tộc vào cuối thế kỷ thứ 18.

  pdf7p misa10 21-07-2011 102 3   Download

 • Quang Trung Nguyễn Huệ là người anh hùng áo vải đã đánh đổ cả hai tập đoàn thống trị phản động ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, người đã lập nên những chiến công hiển hách chống quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh, thực hiện được khát vọng thống nhất đất nước của dân tộc vào cuối thế kỷ thứ 18. Quang Trung Nguyễn Huệ là người anh hùng áo vải đã đánh đổ cả hai tập đoàn thống trị phản động ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, người đã lập nên những chiến công hiển hách chống quân...

  pdf7p abcdef_45 29-10-2011 84 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Việt nam sử lược phần 18
p_strCode=vietnamsuluocphan18

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2