intTypePromotion=1
ADSENSE

Vùng đất thái nguyên

Xem 1-20 trên 502 kết quả Vùng đất thái nguyên
 • Đất nước ta có truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước lâu đời, lãnh thổ lại chia thành nhiều địa hình khác nhau như: miền núi, trung du và đồng bằng ven biển. giữa các vùng, miền từ Bắc và Nam lại có sự khác nhau về thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng và cũng do đó dẫn đến sự khác nhau về phong tục tập quán, lối sống. Do điều kiện tự nhiên, xã hội và con người ở mỗi vùng miền có những điểm khác nhau nên trong mỗi giai đoạn lịch sử đòi hỏi nhà nước phải có chính...

  pdf131p carol123 29-07-2012 77 4   Download

 • Mỹ Yên là một xã miền núi nằm ở phía Tây Nam huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cách trung tâm huyện 10 km, tổng diện tích tự nhiên của xã là 3392,60 ha và chủ yếu là đất đồi núi, địa hình bị chia cắt, nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có ý nghĩa quan trọng cho việc lựa chọn các loại hình sử dụng đất phù hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.

  pdf7p vision1234 30-06-2018 55 4   Download

 • Giai đoạn 2000 – 2009, Tỉnh Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tương đối ổn định, GDP bình quân đầu người tăng nhanh, nhưng có sự chênh lệch khá lớn về lãnh thổ và các thành phần kinh tế. Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lãnh thổ và thành phần kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, nhưng còn chậm và chưa bảo đảm tính hợp lý, chưa tận dụng mọi lợi thế so sánh của tỉnh Thái Nguyên.

  pdf6p cumeo2004 02-07-2018 31 1   Download

 • Võ Nhai là một huyện vùng núi cao của tỉnh Thái Nguyên có địa hình phức tạp chủ yếu là đồi núi và thung ũng đan xen l nhau. Toàn huyện có tổng diện tích đất đai là: 84.510,41 ha. Trong đó đất nông nghiệp là: 6.325,0 ha chiếm tỷ lệ 7,48%; đất lâm nghiệp là: 55.469,41 ha chiếm tỷ lệ 65,64% [2]. Kể từ năm 1991 trở lại đây nhờ có sự đầu tư của Chính phủ thông qua các dự án 327, 661..., sự phối hợp tư vấn kỹ thuật của các tổ chức, các cơ quan nghiên cứu người dân Võ Nhaiđã nh ận thức được vai trò của việc...

  pdf0p rose_12 04-12-2012 162 61   Download

 • Thực hành trồng cây ở vùng trung du trình bày một số nội dung về những khó khăn thường gặp khi làm vườn trên đất thái hóa, cách chống xói mòn, cách trồng cây che phủ đất vườn, biện pháp làm giảm dòng chảy, cách đào rảnh; đáp bờ cản nước, cách trồng cây theo đường đồng mức, kỹ thuật trồng cây trên đất dốc, tác dụng của biện pháp làm vườn bậc thang, cách cải tạo và bồi bổ đất bị thái hóa, cách giữ nước; giữ ẩm cho vườn cây trong mùa khô, cách thiết kế vườn và một số loại cây thích hợp trồng trên đất trung du.

  pdf70p augi20 20-04-2012 139 36   Download

 • KCN Sông Công - tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành quả về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái nguyên, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại đó là: Phát triển thiếu bền vững, liên kết kinh tế và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN chưa cao, khả năng tạo việc làm, thu hút lao động vẫn còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về những hậu quả của môi trƣờng, kinh tế, xã hội. Xuất phát từ thực tế đó mà nghiên cứu "Giải pháp chủ yếu phát triển bền vững khu công nghiệp sông công tỉnh Thái Nguyên" đã được thực hiện.

  pdf10p nghe0210 22-01-2016 75 5   Download

 • Trong thời gian gần đây, quản lý rừng bền vững đã trở thành một nguyên tắc đối với quản lý kinh doanh rừng đồng thời cũng là một tiêu chuẩn mà quản lý kinh doanh rừng phải đạt tới. Huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, căn cứ địa cách mạng năm xưa, nơi mà diện tích rừng được đánh giá là nhiều nhất tỉnh Thái Nguyên, đất lâm nghiệp có rừng của huyện là 27.438ha; Hiện nay toàn bộ đất rừng cơ bản đã có chủ, được huyện, tỉnh giao.

  pdf7p cumeo2004 02-07-2018 96 4   Download

 • Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng Đông Bắc. Hòa nhập với sự phát triển của đất nước, từ sau ngày tái lập tỉnh (1/1/1997) đến năm 2017, Thái Nguyên đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  pdf6p vioishi2711 01-07-2019 21 4   Download

 • Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I, nằm ở trung tâm vùng Trung du miền núi Đông Bắc bộ, Thành phố đã và đang có những chế độ ưu đãi đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố. Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, UBND thành phố đã tích cực cải tiến các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư tại thành phố. Với 84 tổ chức, khu đất với tổng diện tích là 1.664.069,02 m2 trong giai đoạn 2010-2012.

  pdf5p blackwidow123 15-06-2018 55 3   Download

 • Huyện Đồng Hỷ là một huyện trung du miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên, gồm có 17 xã và 3 thị trấn. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 47.377,94 ha trong đó đất nông nghiệp là 12.488,92 ha chiếm 26,55% diện tích đất tự nhiên, đất lâm nghiệp là 21.402,61 ha chiếm 45,5% diện tích đất tự nhiên còn lại là các loại đất khác. Đây là huyện có nhiều tiềm năng nông lâm nghiệp chưa được khai thác, cơ sở hạ tầng và kinh tế hộ nông dân vẫn còn nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân quan trọng là kinh tế hộ nông dân còn gặp nhiều trở ngại, chưa thực sự đi vào sản xuất hàng hoá.

  pdf6p doctorstrange1 21-06-2018 38 3   Download

 • Nghiên cứu thực trạng xu hướng biến động lao động, đất nông nghiệp cho sản xuất chè và lúa. Từ đó, đề tài đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động, đất nông nghiệp cho sản xuất chè và lúa của Thái Nguyên đến năm 2020 theo hướng phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf235p hpnguyen3 23-03-2018 26 3   Download

 • Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, sự thành công trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung đang đặt ra cho đất nước nhiều vấn đề về môi trường và xã hội. Chính những vấn đề đó đang đòi hỏi các chủ thể kinh tế, trong đó có cả các doanh nghiệp tại Thái Nguyên, phải có trách nhiệm để góp phần giải quyết, nếu không bản thân sự phát triển kinh tế sẽ không bền vững và sẽ phải trả giá đắt về những vấn đề môi trường và xã hội.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 36 2   Download

 • Huyện Võ Nhai là một huyện vùng cao phía đông Bắc của tỉnh Thái Nguyên với địa hình phức tạp nhiều đồi núi, độ dốc cao vì vậy huyện gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế xã hội. Mô hình số hóa độ cao (DEM) là một cách số hóa miêu tả bề mặt thực địa, là sự thể hiện bằng số sự thay đổi liên tục của độ cao trong không gian. Việc xây dựng DEM phục vụ cho việc xác định mức độ xói mòn, hướng dốc, độ dốc, phân tích địa hình, địa mạo,... từ đó giúp cho việc đánh giá đất nông nghiệp và bố trí sử dụng đất đem hiệu quả kinh tế cao, sử dụng đất đai hiệu quả và bảo vệ môi trường.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 52 4   Download

 • Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng Đông Bắc. Mặc dù nền kinh tế của tỉnh đã đạt được một số thành tựu, nhất là về các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nhưng còn mất cân đối trên nhiều mặt như thiếu vốn đầu tư; trình độ công nghệ và khả năng cạnh tranh của nhiều ngành và sản phẩm còn thấp; giữa các vùng trong tỉnh có sự chênh lệch lớn về nguồn nhân lực... Đây là những hạn chế lâu dài cần có những giải pháp thiết thực để khắc phục.

  pdf5p cumeo2004 02-07-2018 38 2   Download

 • Nghiên cứu thực trạng xu hướng biến động lao động, đất nông nghiệp cho sản xuất chè và lúa. Từ đó, đề tài đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động, đất nông nghiệp cho sản xuất chè và lúa của Thái Nguyên đến năm 2020 theo hướng phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf14p hpnguyen3 23-03-2018 25 1   Download

 • Phát triển thương mại ở nông thôn có vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta và của các địa phương. Thái Nguyên - một tỉnh miền núi phía Bắc với 74,05% dân số sống ở khu vực nông thôn do đó thị trường nông thôn miền núi vùng cao của Thái Nguyên rất rộng lớn và đa dạng.

  pdf6p doctorstrange1 21-06-2018 39 1   Download

 • Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I, nằm ở trung tâm vùng Trung du miền núi Đông Bắc bộ, Thành phố đã và đang có những chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố. Trong giai đoạn 2010 – 2012, trên địa bàn Thành phố có 84 tổ chức với tổng diện tích là 1.664.069,02 m2 .

  pdf5p vision1234 21-06-2018 44 2   Download

 • Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững giữ một vai trò quan trọng, nằm trong tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững, và thực sự là kế sách tồn tại lâu dài, không thể thay thế. Cùng với cây lúa ở đồng bằng, cây chè có thế mạnh ở trung du và miền núi nói chung và ở Thái Nguyên nói riêng. Trồng chè có tác dụng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, hạn chế xói mòn, rửa trôi.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 56 3   Download

 • Để bình ổn những vùng ngoài vùng đồng bằng mà người Pháp không thể thường xuyên kiểm soát được; đồng thời nhằm giải toả về vấn đề dân số cho chính những vùng đồng bằng, thực dân Pháp đã ban hành chính sách “tiểu đồn điền” - nhượng đất cho người Pháp và người bản xứ. Thái Nguyên là một trong số ít tỉnh mà chính quyền thực dân thực thi thành công chính sách này. Tuy nhiên, sự thành công đó đi liền với quá trình mất đất sản xuất và quá trình bần cùng hoá của người nông dân ở Thái Nguyên.

  pdf5p cumeo2005 02-07-2018 20 1   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra kết quả nghiên cứu, so sánh sự xuất hiện và làm tổ của nhóm ong bắt mồi phân họ Eumeninae bằng phương pháp sử dụng bẫy tổ (trap-nest) tại hai địa điểm với hai sinh cảnh khác nhau ở miền Bắc: Trạm đa dạng Sinh học Mê Linh (gọi tắt là Mê Linh) - vùng đệm của Vườn quốc gia Tam Đảo có sinh cảnh là rừng tự nhiên, rừng keo trồng trên núi đất và xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là Phú Lương) - xã vùng núi với sinh cảnh là các đồi chè, rừng trồng xen kẽ với rừng tự nhiên trên núi đá vôi.

  pdf5p meolep5 07-01-2019 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vùng đất thái nguyên
p_strCode=vungdatthainguyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2