Xây dựng chủ mục csdl

Xem 1-6 trên 6 kết quả Xây dựng chủ mục csdl
 • Thộng tin sức khỏe ( heaith information ) thật sự rất cần thiết không chỉ cho các y, bác sĩ, bệnh nhân mà còn là nhu cầu thông tin của mọi người , của cả xã hội. Đối với cán bộ chuyên ngành y khoa, thông tin định nghĩa các đối tượng trong y khoa sẽ hỗ trợ trong công tác điều trị, ra quyết định và theo dõi bệnh án bệnh nhân. Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ , kịp thời , nhanh chóng, chính xác, hiệu quả trong công tác điều trị và nghiên...

  pdf0p conchokon 06-09-2012 72 20   Download

 • Bài báo tập trung trình bày việc phân tích, thiết kế và xây dựng một cơ sở dữ liệu (CSDL) cho hệ thống quản lí biến động các thửa đất theo thời gian. Sự biến động các thửa đất được diễn tả theo ba khía cạnh: biến động về diện tích, sở hữu chủ và biến động về mục đích sử dụng đất. Các biến động này được lưu trữ và biểu diễn tường minh trong CSDL nhằm phục vụ cho công tác truy tìm lịch sử các thửa đất theo thời gian.

  pdf11p nganga_03 21-09-2015 23 2   Download

 • Xây dựng trang chủ cho từng lĩnh vực Mục đích Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một trang web tương tác với CSDL sử dụng AccessDataSource kết hợp DataList.

  pdf15p vitconsieuquay 18-08-2011 122 44   Download

 • Xây dựng trang chủ cho từng lĩnh vực (Nâng cao) Mục đích Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một trang web tương tác với CSDL sử dụng kỹ thuật phân trang trên DataGrid. Xây dựng Trang chủ cho từng lĩnh vực, cho phép xem bản tin theo ngày tháng.

  pdf9p vitconsieuquay 18-08-2011 121 44   Download

 • Xây dựng trang web hiển thị chi tiết một bản tin Mục đích Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một trang web tương tác với CSDL sử dụng AccessDataSource. Xây dựng Trang hiển thị chi tiết một bản tin. Liên kết Trang chủ cho từng lĩnh vực với Trang hiển thị chi tiết một bản tin.

  pdf13p vitconsieuquay 18-08-2011 114 41   Download

 • Xây dựng trang chủ bản tin điện tử (Phần 2) Mục đích Hoàn thiện Trang chủ bản tin điện tử. Liên kết trang chủ bản tin điện tử với trang chủ của từng lĩnh vực và trang hiển thị bản tin chi tiết. Yêu cầu Đã hoàn tất bài thực hành Tuần 2, xây dựng trang chủ bản tin điện tử. Đã nắm bắt được cách thức kết nối CSDL sử dụng AccessDataSource.

  pdf8p vitconsieuquay 18-08-2011 102 40   Download

Đồng bộ tài khoản