intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xây dựng con người mới

Xem 1-20 trên 2095 kết quả Xây dựng con người mới
 • Vốn quý nhất của mỗi con người chúng ta là sức khỏe. Muốn khỏe mạnh để xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì ngoài yếu tố tư chất bẩm sinh, vấn đề rèn luyện sức khỏe là vô cùng quan trọng. Bài viết đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục thể chất ở các nhà trường tiểu học huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội theo hướng chuẩn hóa.

  pdf3p visergey 02-04-2024 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Thiết kế và xây dựng phần mềm để phân tích và phân loại vận động tay trái/phải của con người qua tín hiệu điện não đồ và ứng dụng mạng nơ-ron tích chập" nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa vận động tay với não bộ. Cụ thể, nhóm sẽ phân biệt tín hiệu gập duỗi khuỷu tay trái và phải từ tín hiệu điện não dựa vào mạng nơ-ron tích chập (CNN). Sau đó, nhóm sẽ thiết kế phần mềm có khả năng đọc dữ liệu, tiền xử lý và phân loại tín hiệu dựa vào phần mềm Matlab.

  pdf107p khanhchi0906 01-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Vốn con người và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre" cho thấy, lao động đã qua đào tạo và chi tiêu ngân sách nhà nước có tác động cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến tổng sản phẩm (GRDP) ở Bến Tre. Mặc dù tác động từ lao động qua đào tạo đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm sản xuất của nền kinh tế tỉnh nhưng chi ngân sách cho giáo dục đào tạo chưa đủ lớn để có thể tác động mạnh đến nền kinh tế Bến Tre.

  pdf9p cotieubac1004 14-03-2024 2 1   Download

 • Phần 1 của cuốn "Giáo trình Hệ thống kiểm soát môi trường công trình (Tập 1: Nhiệt công trình và khí hậu xây dựng)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Khí hậu xây dựng toàn cầu; Chương 2 - Đặc điểm khí hậu xây dựng Việt Nam; Chương 3 - Cơ sở vật lý của nhiệt trong công trình; Chương 4 - Tiện nghi nhiệt của con người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p nguyetthuongvophong1010 14-03-2024 5 2   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phát triển phương pháp mới và mạnh mẽ bằng cách sử dụng Sentinel-1 SAR để xác định và lập bản đồ các cấu trúc tòa nhà kiên cố thể hiện sự định cư bền vững của con người và tránh các hạn chế của NTL để cải thiện ước tính lượng phát thải FFCO2. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở cho các nhà quản lý đất đai tại địa phương xác định các khu vực xây dựng trái phép và xác định biến động diện tích đất ở.

  pdf10p visergey 14-03-2024 2 1   Download

 • Cuốn sách "Trí tuệ thẩm thấu" không chỉ thể hiện sự thấu suốt dựa trên những quan sát tường tận và cảm nhận thông tuệ của Maria Montessori về những hiện tượng ở giai đoạn đầu tiên vốn mang tính tiên quyết đối với đời sống con người, bà còn chỉ ra những trách nhiệm của người trưởng thành đối với giai đoạn này ở trẻ nhỏ. Bà đã đem lại ý nghĩa thực tiễn cho quá trình thiết yếu trong giáo dục giờ đã được toàn thế giới chấp nhận là “giáo dục ngay từ thuở mới sinh”.

  pdf196p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Xây dựng, phát triển con người Việt Nam từ di sản Hồ Chí Minh đến quá trình nhận thức của Đảng ta" trình bày các nội dung chính sau: Di sản Hồ Chí Minh là nền tảng cho chiến lược xây dựng, phát triển con người Việt Nam của Đảng ta thời kì đổi mới; Tiếp tục xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện trong bối cảnh hiện nay theo di sản Hồ Chí Minh.

  pdf6p vicwell 06-03-2024 5 2   Download

 • Bài giảng Vật lí kiến trúc (Phần 1) - Chương 1 Khí hậu ngoài nhà và vi khí hậu trong công trình kiến trúc, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố khí hậu ngoài nhà; mặt trời và bức xạ mặt trời; không khí ẩm; đặc điểm khí hậu Việt Nam và phân vùng khí hậu xây dựng; vi khí hậu và con người; phương hướng giải quyết vi khí hậu trong công trình kiến trúc;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p boghoado026 06-03-2024 2 2   Download

 • Quyền im lặng của người bị buộc tội là một trong những nội dung tiến bộ đảm bảo quyền con người được nhiều nước trên thế giới công nhận. Tuy nhiên pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay chỉ mới gián tiếp thừa nhận quyền này mà chưa có bất kỳ quy định nào cụ thể. Việc nghiên cứu các vấn đề về quyền im lặng của người bị buộc tội sẽ tạo nên cơ sở cần thiết để xây dựng và hoàn thiện hơn nữa pháp luật tố tụng hình sự nước ta.

  pdf10p vibego 02-02-2024 6 2   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4: Tuần 34 (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài đọc Nụ cười Ga-ga-rin: Ca ngợi thành tựu vĩ đại đưa con người bay vào vũ trụ, ca ngợi Ga-ga-rin – phi công vũ trụ đầu tiên của nhân loại; dựa vào gợi ý và tranh vẽ, hoàn chỉnh được bản hướng dẫn cách làm một sản phẩm (đồ chơi); giới thiệu được nội dung một câu chuyện (bài thơ, văn, bài báo) đã đọc ở nhà về đề tài xây dựng đất nước;...

  doc26p hienvienngungtich0201 02-02-2024 4 0   Download

 • Bài viết "Xây dựng hệ thống quản lý rác thải có nguy cơ lây nhiễm cao trên nền tảng IoT" tập trung vào việc xây dựng một giải pháp công nghệ an toàn cho xã hội dựa trên nền tảng công nghệ IoT. Giải pháp này là hệ thống quản lý và giám sát chất thải nguy hiểm, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm đối với sức khỏe con người, động vật và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p phocuuvan0201 02-02-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Sử dụng học máy có giám sát phân loại hoạt động cơ bản của người dựa trên dữ liệu cảm biến gia tốc" đề xuất một khung thời gian tối ưu cho từng hoạt động, một tập hợp các đặc trưng và một mô hình học máy đơn giản để xây dựng một hệ thống nhận diện hoạt động của con người có giá thành thấp và có thể phản hồi theo thời gian thực. Thiết bị trong hệ thống đề xuất đã được xác minh trên cả dữ liệu công khai và dữ liệu thực nghiệm của chúng tôi.

  pdf6p phocuuvan0201 02-02-2024 6 1   Download

 • Bài viết "Xây dựng nguồn lực con người trong trường đại học tự chủ của thời đại 4.0" với mục tiêu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, uy tín nhà trường thông qua kiến thức chuyên môn và tính ứng dụng chuyển đổi số, sẽ xây dựng nên thế mạnh của một trường đại học tự chủ trong thời đại 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay" đưa ra một số định hướng giáo dục cả về nhận thức, nội dung, phương pháp, điều kiện để nâng cao đạo đức sinh thái cho sinh viên góp phần xây dựng, phát triển con người Việt Nam mới, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p phocuuvan0201 02-02-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Một số nguyên tắc kết hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường" tập trung phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên. Từ đó, khẳng định tính tất yếu của việc con người phải bảo vệ môi trường tự nhiên, xây dựng mối quan hệ hài hòa với môi trường tự nhiên và đưa ra một số nguyên tắc kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p phocuuvan0201 02-02-2024 5 1   Download

 • Bài viết "Xây dựng môi trường văn hóa đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước hiện nay" phân tích chủ yếu việc xây dựng môi trường văn hóa ở gia đình, cộng đồng xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của môi trường văn hóa gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p phocuuvan0201 02-02-2024 3 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, bản đồ nhạy cảm môi trường đối với sự cố tràn dầu được xây dựng dựa vào ESI của ba đối tượng bao gồm đường bờ, tài nguyên sinh vật và tài nguyên con người sử dụng, ESI của từng đối tượng được xác định dựa trên hướng dẫn của NOAA.

  pdf11p vimarillynhewson 02-01-2024 2 2   Download

 • Để hệ thống lại kiến thức cũ, trang bị thêm kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng giải đề nhanh và chính xác cũng như thêm tự tin hơn khi bước vào kì kiểm tra sắp đến, mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Trường TH&THCS Phước Mỹ" làm tài liệu để ôn tập. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt!

  doc2p boghoado04 11-01-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu "Khảo sát nhu cầu “du lịch cộng đồng” tại Cà Mau đối với du khách Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm mục tiêu nghiên cứu, phân tích và từ đó xây dựng một chương trình “Du lịch cộng đồng” ở Cà Mau với khách hàng TP.HCM. “Du lịch cộng đồng” có thể hiểu là du lịch có trách nhiệm với các khu tự nhiên, bảo tồn môi trường, duy trì cuộc sống của người dân địa phương và tuyên truyền, giáo dục con người biết trân trọng cuộc sống, trân trọng và phát huy bản sắc văn hóa vùng, miền.

  pdf5p tahoaiman 02-01-2024 4 2   Download

 • Xây dựng văn hóa nhà trường hướng tới xây dựng hệ giá trị và các mối quan hệ trong nhà trường bình đẳng, hợp tác và sẻ chia. Chính vì thế, trong trường học việc thực hiện dân chủ hoá lại là điều hết sức cần thiết, bởi ở đó đối tượng quản lí là những con người có tri thức, có văn hoá tương đối đồng đều. Chính ở môi trường đó, có được một bầu không khí dân chủ thực sự sẽ là động lực lớn cho sự phát triển bền vững.

  pdf3p hth_hn 03-01-2024 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2