intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xây dựng nhà nước

Xem 1-20 trên 10291 kết quả Xây dựng nhà nước
 • Bài viết "Xu thế nhà nổi trên thế giới" giới thiệu về nhà nổi và nhà lưỡng cư được xây dựng nằm trong vùng nước và được thiết kế để thích ứng với mực nước dâng và hạ do lũ sông, nước dâng do bão. Nhà nổi thường ở trong nước, trong khi nhà lưỡng cư nằm trên mặt nước và được thiết kế để nổi khi mực nước dâng cao. Nhà lưỡng cư thường được gắn chặt vào các trụ neo linh hoạt và nằm trên nền bê tông. Nếu mực nước dâng cao, chúng có thể nổi lên trên.

  pdf4p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những lý luận về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng, luận án "Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay" phân tích, đánh giá thực trạng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác này thời gian tới.

  pdf27p gaupanda012 03-02-2024 2 2   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những lý luận về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng, luận án "Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay" phân tích, đánh giá thực trạng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác này thời gian tới.

  pdf220p gaupanda012 03-02-2024 2 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Phân tích chỉ số mức độ quan trọng của các nguyên nhân phát sinh khối lượng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước" nhằm khảo sát các yếu tố thường gây ra phát sinh khối lượng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN tại An Giang; Phân tích quan điểm về xếp hạng của các bên tham gia dự án đối với vấn đề phát sinh khối lượng trong quá trình thực hiện dự án.

  pdf142p boghoado05 16-01-2024 2 1   Download

 • “Đề thi giữa học kì 1 môn HĐTN-HN lớp 11 năm 2023-2024 - Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa” được chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập, làm quen với cấu trúc đề thi và các dạng bài tập có khả năng ra trong bài thi sắp tới. Cùng tham khảo và tải về đề thi này để ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra nhé! Chúc các bạn thi tốt!

  doc4p phuongg948 09-01-2024 3 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Trang thiết bị kỹ thuật công trình xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm chung và ảnh hưởng của các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật công trình với thiết kế kiến trúc, hệ thống cấp và thoát nước trong công trình, hệ thống điện trong nhà - thu lôi chống sét.

  pdf111p muasambanhan04 07-01-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu này đề xuất Mô hình kiểm toán hoạt động từ phương pháp luận kiểm toán báo cáo tài chính. Nghiên cứu vận dụng quy trình xây dựng Lý thuyết nền (Grounded theory) từ các dữ liệu gồm các chuẩn mực, quy trình và hướng dẫn kiểm toán hoạt động để xây dựng. Mô hình kiểm toán hoạt động có thể áp dụng nhất quán cho các chủ đề kiểm toán khác nhau.

  pdf13p vimarillynhewson 02-01-2024 3 2   Download

 • Cuốn sách Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan tài liệu, cách tiếp cận và giới thiệu tộc người nghiên cứu; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf175p boghoado03 02-01-2024 4 1   Download

 • Xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương này là sự kế thừa sâu sắc quan điểm xây dựng một nền giáo dục toàn dân, một xã hội học tập để mọi người đều được học hành, đảm bảo công bằng về cơ hội tiếp nhận kiến thức cho tất cả mọi người của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf3p hth_hn 03-01-2024 2 1   Download

 • Mục tiêu của giáo dục Việt Nam là phát triển con người toàn diện, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf6p hth_hn 03-01-2024 1 1   Download

 • Bài viết dựa trên việc thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình ban hành và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lí giáo dục mầm non tại Việt Nam; so sánh, phân tích với chính sách quản lí giáo dục mầm non của một số quốc gia trên thế giới để đưa ra những nhận định về thành công, hạn chế của việc thể chế hoá Nghị quyết 29 trong thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, từ đó đưa ra những khuyến nghị cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đổi mới quản lí nhà nước hiệu quả, chất lượng về giáo dục mầm non.

  pdf7p hth_hn 03-01-2024 3 1   Download

 • Cuốn sách "Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm MácXít" của TS Trương Quốc Chính cung cấp cho bạn đọc những phân tích sâu sắc các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhất là việc vận dụng quan điểm của các nhà kinh điển cũng như những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam để làm rõ thực trạng cũng như phương hướng tiếp tục xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nhà nước ta hiện nay.

  pdf158p boghoado03 02-01-2024 4 3   Download

 • Nội dung cuốn sách "Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm MácXít" gồm có 3 chương, cụ thể như sau: Quan điểm Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước; quá trình nhận thức và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam; quan điểm và giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf78p boghoado03 02-01-2024 3 3   Download

 • Trong thời gian vừa qua, nhiều chung cư tại các đô thị lớn của nước ta luôn xảy ra tình trạng tranh chấp giữa các cư dân và chủ đầu tư về chỗ để xe ô tô và giá cho thuê chỗ để xe ô tô của nhà ở chung cư. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp về chỗ để xe ô tô, giá cho thuê chỗ để xe ô tô của nhà ở chung cư thương mại.

  pdf4p vimichaelfaraday 28-12-2023 4 4   Download

 • Bài viết góp phần nghiên cứu về văn hóa gia đình xưa dưới thời phong kiến qua ca dao, sử sách và pháp luật; từ đó luận giải, phân tích giá trị và thực tiễn văn hóa gia đình hiện nay và những giá trị có thể kế thừa trong việc xây dựng nhà pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới.

  pdf8p vimichaelfaraday 28-12-2023 6 3   Download

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm và nhiệm vụ, chức năng của kế toán HCSN; Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ, chức năng, phương pháp hạch toán và ghi sổ kế toán của kế toán vốn bằng tiền, hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định, xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính; kế toán các khoản thanh toán; kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu chi;...

  doc283p boghoado02 19-12-2023 8 2   Download

 • Bài viết "Tiềm năng của công nghệ xây dựng mới cho các tòa nhà chọc trời tại Việt Nam và nước ngoài" tập trung vào tiềm năng của các công nghệ xây dựng mới cho các tòa nhà cao tầng, bao gồm sợi thủy tinh, bê tông tiền chế, tăng cường kết cấu và hiệu quả năng lượng. Các tác giả đã nghiên cứu và đánh giá các phương pháp và vật liệu xây dựng khác nhau để tìm ra các giải pháp hiệu quả nhất cho xây dựng tòa nhà cao tầng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p modungvanthu 13-12-2023 4 1   Download

 • Rò rỉ thất thoát nước là một trong những vấn đề rất được quan tâm hiện nay ở các công ty cấp nước, đặc biệt là trong bối cảnh khan hiếm nguồn nước thô, tỷ lệ thất thoát nước ở các công ty cấp nước vẫn còn ở mức cao từ 20-35%. Nghiên cứu này đề xuất phương pháp ứng dụng kỹ thuật máy học để xác định xác suất xảy ra rò rỉ nước trên mạng lưới cấp nước áp dụng cho mạng lưới cấp nước Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf3p vigeorge 06-12-2023 4 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận đưa ra thực trạng công tác xây dựng chương trình, kế hoạch thường kỳ; chương trình, kế hoạch cho cuộc họp hội nghị; chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo và kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc của HĐND - UBND huyện Mường La, thông qua đó có những nhận xét, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch tại Văn phòng HĐND - UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La nói riêng và các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước nói chung.

  pdf71p boghoado01 05-12-2023 5 4   Download

 • Bài viết "Các biện pháp nâng cao hiệu quả thi tuyển quan chức ở Việt Nam từ thế kỷ XV-XIX và những giá trị kế thừa" chỉ ra những biện pháp được nhà nước quân chủ Việt Nam từ thế kỷ XV-XIX sử dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các kỳ thi tuyển chọn quan chức từ đó lựa chọn được nhiều nhân tài cho đất nước. Liên hệ với thực tiễn thi tuyển lãnh đạo ở Việt Nam đương đại, bài viết chắt lọc những bài học lịch sử có thể kế thừa để hướng đến xây dựng chế độ thi tuyển khách quan, khoa học, nghiêm túc, chặt chẽ, tạo tiền đề cho việc cải cách bộ máy nhà nước trong bối cảnh hiện nay.

  pdf8p kimphuong1146 13-12-2023 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1424 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2