intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng Use Case

Xem 1-20 trên 87 kết quả Xây dựng Use Case
 • Use case là một dạng văn bản dựa vào phương phápmiêu tả và kiểm tra những quá trình phức tạp(có quan hệ với nhau) Ca sử dụng thêm chi tiết những thủ tục chính vào định nghĩa thủ tục Hệ thống phân tích làm việc với những người sử dụng để phá́t triển use case. Quá trình phát triển hệ thống phân tích và mô hình dữ liệu về sau dựa vào các ca sử dụng

  ppt26p trangtran288 19-09-2013 90 7   Download

 • Tài liệu phân tích và thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách trình bày về mô hình hóa nhu cầu với biểu đồ use case, cơ sở dữ liệu, biểu đồ lớp, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ bằng biểu đồ hoạt động và biểu đồ trình tự thể hiện thứ tự thông điệp theo thời gian.

  pdf34p caubebk 21-10-2014 620 132   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về các thành phần trong biểu đồ Use case, xác định các Actor trong hệ thống, xác định các Use case trong hệ thống, xác định các mối quan hệ giữa các Use case, sử dụng phần mềm Rational Rose để biểu diễn biểu đồ Use case và rèn luyện tư duy logic, sáng tạo của người học.

  pdf14p kloikloi 07-10-2017 236 28   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về các thành phần của biểu đồ lớp, biểu đồ trạng thái, xác định các lớp cơ bản, các phương thức và thuộc tính của các lớp cơ bản đó, sử dụng thành thạo phần mềm để biểu diễn biểu đồ lớp của hệ thống, xây dựng biểu đồ lớp thực thể, xây dựng biểu đồ lớp phân tích cho từng Use case dựa vào kịch bản Use case, và xây dựng biểu đồ trạng thái của một lớp trong ứng dụng, trong một Use case.

  pdf13p kloikloi 07-10-2017 212 20   Download

 • Để có thể nắm bắt được các nhu cầu, trước tiên chúng ta cần phải xác định những trác nhân chính trong ứng dụng quản lý. Xét bài toán ở mức độ đơn giản, có thể dễ dàng chúng ta nhnaj thấy 2 tác nhân chính tham gia ứng dụng: bạn đọc và thủ thư. Các hoạt động nghiệp vụ liên quan tới hai tác nhân chính này được mô tả trong lược đồ dưới đây( lược đồ trường hợp sử dụng – use case diagram)....

  doc6p xz1xz3010 17-05-2011 436 119   Download

 • Chương trình quản lý phòng máy bao gồm những gì? Trong quá trình khảo sát các chương trình quản lý phòng máy đang sử dụng tại Việt Nam, chúng em tạm phân loại các yêu cầu đề ra là : các yêu cầu cần, các yêu cầu đủ, và các yêu cầu mở rộng.

  pdf0p bigstar19 25-11-2013 56 7   Download

 • This paper presents methods of formulating the semantic 4-tuple approach basing on Hedge algebra used in case assessment scale which is a subset of the term set of lengths less than a given number k.

  pdf14p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 20 1   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf100p ddanhthong 13-05-2010 286 105   Download

 • Tiểu luận: Phân tích thiết kế hệ thống bán hàng qua mạng trình bày về định nghĩa bài toán; xác định các use case, các gói UC và xây dựng biểu đồ UC chi tiết; đặc tả các use case; xác định các lớp thực thể và các lớp biên; biểu đồ hoạt động của các use case; mô hình hóa tương tác trong các use case: biểu đồ tuần tự và biểu đồ giao tiếp.

   

  doc30p hadimcodon 17-06-2015 536 103   Download

 • Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, Công nghệ Thông tin là một trong những ngành có vị thế dẫn đầu và có vai trò rất lớn trong sự phát triển chung đó. Các ứng dụng của công nghệ thông tin đƣợc áp dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng nhƣ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Bằng việc lựa chọn và thực hiện đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng máy tính”, chúng em muốn tìm hiểu và đƣa ra một giải pháp tốt nhằm cho các...

  pdf21p congtucct 19-05-2013 224 63   Download

 • Mục tiêu của quy trình xác định yêu cầu là đưa ra các tài liệu yêu cầu của hệ thống. Quy trình xác định yêu cầu biến đổi phụ thuộc vào miền ứng dụng, con người và tổ chức xây dựng yêu cầu. Các yêu cầu luôn luôn thay đổi nên thường sử dụng mô hình xoắn ốc để xác định các yêu cầu. Thông tin đầu vào: các yêu cầu nghiệp vụ, mô tả sơ bộ về hệ thống, cách thức hệ thống hỗ trợ các yêu cầu nghiệp vụ....

  ppt18p thedaigiapro 22-11-2012 394 47   Download

 • Quy tắc xây dựng đề: 1. Mỗi đề gồm 2 câu 2 điểm và 1 câu 1 điểm được lấy bất kỳ trong danh sách câu hỏi dưới đây 2. Thứ tự các câu hỏi là không quan trọng Các câu hỏi 1 điểm: Câu 1(1đ): Thế nào là phần mềm tốt? Làm thế nào để đảm bảo chất lượng phần mềm? Câu 2(1đ): Hãy nêu chi tiết các hoạt động trong quy trình kiểm thử phần mềm? Câu 3(1đ): Những yếu tố nào tạo nên phong cách lập trình? Câu 4(1đ): Nêu các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình...

  doc4p thedaigiapro 22-11-2012 262 36   Download

 • Trong pha thu thập yêu cầu và phân tích hệ thống thường phải xây dựng các biểu đồ cho: Mô hình nghiệp vụ; Mô hình trường hợp sử dụng; Mô hình giao diện người sử dụng. Mô hình trường hợp sử dụng (Use case model) mô tả hệ thống được sử dụng như thế nào: Use case (UC) hệ thống và tác nhân hệ thống xác định phạm vi hệ thống;...

  pdf31p soicon824 19-04-2011 133 21   Download

 • - Các tác động: kết hợp phải mô tả một đặc tính về cấu trúc của lĩnh vực ứng dụng. - Các kết hợp ba nhánh: các kết hợp ba nhánh nên được tách ra thành các kết hợp hai nhánh. - Các kết hợp dẫn xuất: các kết hợp được định nghĩa bằng các kết hợp khác. Nhận diện các thao tác Để nhận diện các thao tác, một công cụ thuận lợi là ta nhìn vào các hành vi của các use case - luồng các sự kiện, sau đó phân bổ các hành vi này vào các...

  pdf34p cnkbmt1 14-10-2011 112 18   Download

 • Một trong những nhiệm vụ của bước xây dựng biểu đồ use case là phải phân rã biểu đồ use case. Để thực hiện công việc này, chúng ta làm theo hai bước sau: • B1. Nhấn chuột phải vào use case tương ứng cần phần rã trong Browser Window và chọn chức năng xây dựng Use Case Diagram mới (Hình 3.9). • B2. Vẽ biểu đồ use case mức thấp tương tự như biểu đồ use case mức cao. Khi tạo xong biểu đồ use case mức thấp, biểu đồ này sẽ xuất hiện phía dưới use case tương...

  pdf16p muaythai2 18-10-2011 110 18   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu pha phân tích hướng đối tượng; pha thiết kế hướng đối tượng được trình bày cụ thể trong tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf89p codon_10 01-04-2016 109 18   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 109/C 109M; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

  pdf6p kien098 03-02-2011 108 13   Download

 • Yêu cầu hệ thống là bản đặc tả các dịch vụ mà hệ thống cung cấp và các ràng buộc để xây dựng và vận hành hệ thống. Quá trình tìm kiếm, phân tích, tư liệu hoá, và kiểm tra các dịch vụ và các ràng buộc của hệ thống được gọi là kỹ thuật xác định yêu cầu (Requirements Engineering - RE). Cần phải viết các yêu cầu ở các mức chi tiết khác nhau vì có nhiều người khác nhau sử dụng chúng theo những cách khác nhau....

  ppt18p thedaigiapro 22-11-2012 91 13   Download

 • Chương 4 : Phân tích hệ thống Bảng mô tả các use case thuộc nhóm này : STT Tên case 1 Đăng nhập Người sử dụng hệ thống Một ngưòi sử dụng nhập các thông bắt đầu sử dụng hệ thống với các chức năng tương ứng với quyền của mình 2 Phân quyền Người quản trị hệ thống tin về tên sử dụng và mật khẩu để use Actor Mô tả Điều kiện tiên quyết Người quản trị hệ thống sử dụng PMA để cấp quyền sử dụng các chức năng cho các nhóm người sử cho mỗi người sử dụng...

  pdf38p cnkbmt4 20-10-2011 66 12   Download

 • 6.2.1.2 Danh sách các Actor STT 1 Actor Teacher Giáo viên Ý nghĩa Bảng 6-1 Danh sách actor module soạn thảo 6.2.1.3 Danh sách các Use-Case chính STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Use-Case CreateQuestion ImportQuestionFromMSWord CreateSection SelectQuestions CreateAssessment SelectSections EditQuestion EditSection EditAssessment Ý nghĩa Soạn thảo tạo mới 1 câu hỏi Import các câu hỏi từ file word vào trong 1 ngân hàng câu hỏi nào đó. Sọan thảo các thông tin tạo mới 1 section. Thực hiện chọn các câu hỏi cho 1 section. Soạn thảo các thông tin tạo mới 1 đề thi. Thực hiện chọn các section cho 1 đề...

  pdf15p caott3 20-05-2011 95 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
943 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng Use Case
p_strCode=xaydungusecase

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2