Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý cặn nước thải

Xem 1-20 trên 575 kết quả Xử lý cặn nước thải
 • Bùn thải đô thị tại thành phố Đà Nẵng: Hiện trạng và khả năng xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí trình bày kết quả nghiên cứu về hiện trạng quản lý bùn thải đô thị và các thông số cơ bản của quá trình phân hủy kỵ khí làm cơ sở cho việc lựa chọn công nghệ xử lý bùn thải từ các trạm xử lý nước thải đô thị tiếp cận theo hướng giảm phát thải khí nhà kính tại Đà Nẵng.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 3 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu công trình lọc ODM-2F để loại bỏ cặn lơ lửng trong xử lý nâng cao nước thải đô thị nhằm mục đích tái sử dụng" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về xử lý nâng cao, giải pháp tái sử dụng nước thải tái sử dụng và tình hình nghiên cứu liên quan; Cơ sở khoa học lựa chọn công nghệ xử lý và lý thuyết xử lý nâng cao nước thải để tái sử dụng trong đô thị; Lựa chọn công nghệ xử lý nâng cao nước thải và nghiên cứu thực nghiệm lọc ODM-2F; Xây dựng phương pháp tính toán công trình lọc ODM-2F và ứng dụng.

  pdf218p vibentley 08-09-2022 7 1   Download

 • Bài viết Lựa chọn giải pháp xử lý nước thải chi phí thấp cho các đô thị nhỏ ở Việt Nam trình bày một số cách tiếp cận để giải quyết vấn đề xử lý nước thải (XLNT) với chi phí thấp tại các đô thị nhỏ ở Việt Nam.

  pdf4p vichristinelagarde 11-07-2022 18 0   Download

 • Nghiên cứu đã thực hiện nhiều lần lấy mẫu thực tế và xử lý quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả phân tích cho thấy nước sông Tô Lịch đã và đang bị ô nhiễm khá nặng. Nghiên cứu đã tiến hành xử lý nước sông Tô Lịch với liều lượng chế phẩm 2 ml/L trong điều kiện không cần sục khí đạt kết quả khá tốt.

  pdf9p vimarissamayer 02-06-2022 13 1   Download

 • Ở vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng biogas đang được tăng cường áp dụng. Nước thải sau biogas chứa hàm lượng đạm cao nên cần tìm giải pháp xử lý. Nghiên cứu này thử nghiệm khả năng hấp thu nitrat của bèo tai tượng (Pistia stratiotes L.) nhằm làm cơ sở để ứng dụng bèo làm giảm nước ô nhiễm nitrat.

  pdf6p viirenerosenfeld 02-06-2022 27 1   Download

 • Trạm xử lý nước thải (TXLNT) phụ thuộc rất nhiều yếu tố, để tăng cường hiệu quả xử lý của trạm cần thực hiện theo quá trình tối ưu hóa các thông số liên quan. Nghiên cứu này sẽ trình bày tối ưu hóa đồng thời về chất lượng của nước thải và chi phí vận hành trong khi vẫn tuân thủ các quy định đối với nước thải.

  pdf4p viirenerosenfeld 26-05-2022 21 2   Download

 • Thái Nguyên, một trong các tỉnh thuộc vùng Đông bắc Việt Nam có nguồn tài nguyên nước phong phú và giá trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện trạng và chất lượng nước toàn tỉnh, trên các dòng chính và phụ lưu sông đang có dấu hiệu bị suy giảm và ô nhiễm cục bộ gia tăng và cần có biện pháp xử lý phù hợp.

  pdf9p viellenkullman 13-05-2022 24 1   Download

 • Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về con người và môi trường; tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và thế giới; bảo vệ môi trường; xử lý nước thải; các công trình xử lý bùn cặn; các công trình khử trùng và thải ra nguồn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf119p linyanjun_2408 24-03-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 1467/2021/QĐ-TTg ban hành về việc duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 11 0   Download

 • Quyết định số 1533/2021/QĐ-TTg ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 14 0   Download

 • Quyết định số 1794/2021/QĐ-TTg ban hành về việc gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án “Cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 10 0   Download

 • Quyết định số 1912/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 9 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng thu gom, xử lý nước thải của Nhà máy chế biến tinh bột sắn Văn Yên; đánh giá được hiệu quả hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy chế biến tinh bột sắn Văn Yên qua ý kiến cán bộ chuyên môn và người dân trên địa bàn; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải và giải pháp tuần hoàn, tái sử dụng nước thải của Nhà máy chế biến tinh bột sắn Văn Yên.

  pdf85p guitaracoustic08 04-01-2022 15 2   Download

 • Nghiên cứu trình bày chất thải rắn phát sinh sau khi tiến hành giết mổ gia súc xâm nhập vào môi trường nước, đất dưới dạng nước thải, phân thải và các chất khí bị phân huỷ như H2S, NH3... rồi theo các đường thẩm thấu qua nước, đất và đường hô hấp đi vào cơ thể con người.

  pdf5p redemption 20-12-2021 14 2   Download

 • Nghiên cứu này mô tả các thí nghiệm về khả năng hấp thụ của Pb (II) từ dung dịch nước lên bazan Phước Long, Việt Nam để so sánh với than hoạt tính dạng bột (PAC). Sự hấp thụ của Pb (II) từ dung dịch nước lên bazo và PAC được khảo sát trong dung dịch nước có pH: 4,35 ÷ 5,33, ở nhiệt độ 30°C ± 0,5°C. Các giá trị thực nghiệm chỉ ra rằng bình nguyên thứ nhất ở nồng độ Pb2+ 12,5mM và bình nguyên thứ hai ở nồng độ 50mM. Mô hình Langmuir 2 và Freundlich tuyến tính đã được áp dụng để mô tả đường đẳng nhiệt cân bằng và cả hai mô hình đều phù hợp.

  pdf9p thienlangso 15-12-2021 16 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng nước thải từ các nhà máy chế biến cá tra tại các công đoạn cắt tiết, fillet, rửa cá, định hình, quay xử lý phụ gia, cấp đông và nước thải hỗn hợp trước xử lý. Mẫu nước thải tại các công đoạn chế biến được thu nhận theo các ca sản xuất trong 2 ngày liên tiếp.

  pdf7p vimackenziebezos 29-11-2021 22 0   Download

 • Ô nhiễm môi trường liên quan đến các sự cố tràn dầu đang là bài toán đặt ra cần được giải quyết đối với việc khôi phục môi trường tự nhiên trở lại hiện trạng ban đầu. Thay vì sử dụng các phương pháp cơ, hóa học thì bài báo trình bày nghiên cứu, khảo sát khả năng xử lý nước thải nhiễm dầu thông qua các loại thực vật nổi như: lục bình, bèo.

  pdf8p vibigates 31-10-2021 36 1   Download

 • Bài nghiên cứu này nêu lên Bình Định là một tỉnh trong vùng kinh tế miền Trung với dân số trên 1,5 triệu người, có vị trí địa lý khá thuận lợi cho việc giao thương cả về đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đặc biệt Cảng biển quốc tế Quy Nhơn là cửa ngõ ra vào thuận lợi nối liền với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, các tỉnh Miền Trung – Tây nguyên với các nước trong khu vực và trên thế giới... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p viuchinaga2711 21-10-2021 26 0   Download

 • Bài viết này tổng quan các nghiên cứu về thành phần, tính chất của một số loại bê tông phế thải, cơ chế và hiệu quả loại bỏ các kim loại nặng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng trong nước thải, từ đó mở ra các hướng nghiên cứu, sử dụng phế thải xây dựng cho mục đích xử lý nước thải tại Việt Nam, đây hứa hẹn là hướng tiếp cận thân thiện, bền vững trong việc gia tăng việc tái sử dụng phế thải, giảm phát thải, giảm sử dụng nguyên liệu thô và hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

  pdf12p viwinter2711 18-10-2021 14 0   Download

 • Nội dung của đề tài là nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam là rất cần thiết nhằm đánh giá thực trạng sản xuất các thiết bị công nghiệp môi trường. Qua đó, nghiên cứu cũng chỉ ra hiện trạng phát triển các doanh nghiệp dịch vụ công nghiệp môi trường, những khó khăn và thách thức của ngành công nghiệp môi trường Việt Nam trong thời gian gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p quakhumetmoi 01-10-2021 38 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý cặn nước thải
p_strCode=xulycannuocthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2