Xuất khẩu sang thổ nhĩ kỳ năm 2005

Xem 1-4 trên 4 kết quả Xuất khẩu sang thổ nhĩ kỳ năm 2005
 • Thông báo 0346/TM/DM của Bộ Thương mại về việc giao hạn ngạch mặt hàng vải tổng hợp (cat.35) xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005

  pdf2p giangdien 18-08-2009 107 10   Download

 • Thông báo số 0346/2005/TM-DM về việc giao hạn ngạch mặt hàng Vải tổng hợp (Cat.35) xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

  pdf1p lawxnk2 10-11-2009 37 4   Download

 • Thông báo số 0099/TM-DM về việc hướng dẫn thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p lawxnk2 10-11-2009 55 2   Download

 • Thông báo số 1089/TM-DM về việc cấp giấy phép xuất khẩu tự động mặt hàng Quần (Cat. 6), áo khoác nam (Cat. 14) và Vải tổng hợp (Cat. 35) sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

  pdf1p duongyenngoc 23-10-2009 35 2   Download

Đồng bộ tài khoản