Thông báo số 0346/2005/TM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
4
download

Thông báo số 0346/2005/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0346/2005/TM-DM về việc giao hạn ngạch mặt hàng Vải tổng hợp (Cat.35) xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0346/2005/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0346/2005/TM-DM Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO HẠN NGẠCH MẶT HÀNG VẢI TỔNG HỢP (CAT.35) XUẤT KHẨU SANG THỔ NHĨ KỲ NĂM 2005 Căn cứ Thông báo số 0217/TM-DM ngày 15/02/2005 về việc ngừng cấp giấy phép xuất khẩu (Export Licence) tự động đối với mặt hàng vải tổng hợp (Cat.35) xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005; Căn cứ Thông báo số 0293 TM-DM của Bộ Thương mại ngày 04/03/2005 hướng dẫn thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005; Căn cứ thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004 và đề nghị của thương nhân đăng ký hạn ngạch cat.35 xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005; Căn cứ ý kiến phê duyệt của lãnh đạo liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp ngày 23/03/2005 về việc giao hạn ngạch cat.35 xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005; Bộ Thương mại thông báo giao hết hạn ngạch mặt hàng Vải tổng hợp (Cat.35) năm 2005 xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho các thương nhân có tên trong danh sách kèm theo. Bộ Thương mại thông báo để các Phòng Quản lý XNK khu vực và thương nhân biết và thực hiện. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản