Y đức

Xem 1-20 trên 11675 kết quả Y đức
 • Từ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đang hàng ngày hàng giờ tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực y đức - đạo đức của người cán bộ y tế, bên cạnh những yếu tố tích cực đã và đang xuất hiện không ít những vấn đề tiêu cực. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội và có vai trò to lớn đối với đời sống...

  pdf72p dellvietnam 24-08-2012 234 98   Download

 • Luận án tiến sĩ Y tế công cộng "Nghiên cứu thực trạng nhận thức, thực hành y đức của điều dưỡng viên tại bệnh viện nhi trung ương và kết quả một số biện pháp can thiệp" nhằm mô tả thực trạng nhận thức, thực hành y đức của điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2012 và xác định một số yếu tố liên quan, đánh giá kết quả áp dụng một số biện pháp can thiệp nhằm nâng cao nhận thức, thực hành y đức của điều dưỡng viên từ năm 2012 đ...

  pdf156p hoa_hong91 24-05-2014 220 86   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tâm lý học y học - y đức (dùng cho đào tạo Cao đẳng Y học)" trình bày các nội dung của 3 bài học đầu tiên thuộc chương 1 - Tâm lý học y học bao gồm: Đại cương về tâm lý học và tâm lý học y học, kỹ năng giao tiếp, nhân cách-nhu cầu - động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf51p tsmttc_004 15-06-2015 113 62   Download

 • Y Đức là nghiên cứu và ứng dụng những giá trị đạo đức, quyền và bổn phận trong lĩnh vực điều trị và nghiên cứu y học. Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Y dược có thêm tài liệu tham khảo và hiểu hơn về Y Đức, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Y Đức trong thực hành y khoa". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt39p dayenthaoyen 04-11-2015 63 28   Download

 • Vài nhận xét về 12 điều lệ y đức của Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn Năm 1996, Bộ Y tế ban hành 12 điều y đức, được lồng kính và trịnh trọng treo ở các bệnh viện và trung tâm y tế. Nhưng ít người thuộc 12 điều này, và càng ít hơn số người thực hiện theo 12 điều y đức đó. Theo ý kiến của người viết bài này, 12 điều y đức Việt Nam cần phải sửa đổi, vì một số điều không thích hợp và có những trùng lập cũng như mâu thuẫn. Phần lớn các nguyên...

  pdf8p snailssmall1 17-05-2011 206 22   Download

 • Đề tài: Giáo dục y đức cho sinh viên trường Đại học Y Hà Nội hiện nay có nội dung trình bày một số vấn đề cơ bản như: Nêu ra khái niệm y đức và tầm quan trọng của việc giáo dục y đức, phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giáo dục y đức cho sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Đồng thời đưa ra các quan điểm và đề xuất các giải pháp. Cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết và mở rộng hiểu biết.

   

  pdf10p tieppham3 05-06-2015 65 21   Download

 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Nâng cao y đức người bác sĩ ở phân đội quân y trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay với mục đích phân tích một số vấn đề lý luận chung về nâng cao y đức người bác sĩ ở PĐQY trong QĐND Việt Nam hiện nay cũng như thực trạng của việc nâng cao đó, chúng tôi đề xuất một số nhóm giải pháp cơ bản đảm bảo chất lượng, hiệu quả của việc nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ này.

  pdf0p codon_05 09-01-2016 36 11   Download

 • Bài giảng "Y đức & thực hành y khoa - TS. BS. Trần Đức Si" trình bày một số ấn đề sau: Định nghĩa về sức khỏe và bệnh tật, y đức trong thực hành y khoa, nền tảng y đức, quy chế hành nghề, mối quan hệ nhân viên y tế - bệnh nhân và các vấn đề khác.

  ppt28p phamthithi240292 05-09-2017 14 8   Download

 • Luận án hướng tới nghiên cứu cơ sở lý luận về y đức và PTYĐ của người thầy thuốc quân đội (TTQĐ); khảo sát phân tích, đánh giá tình hình phát triển y đức của người thầy thuốc và nguyên nhân của những hạn chế; đề xuất các biện pháp phát triển y đức của người TTQĐ hiện nay; tiến hành thực nghiệm một số biện pháp PTYĐ của người TTQĐ.

  pdf248p change12 30-06-2016 11 6   Download

 • Luận án hướng tới nghiên cứu cơ sở lý luận về y đức và PTYĐ của người thầy thuốc quân đội (TTQĐ); khảo sát phân tích, đánh giá tình hình phát triển y đức của người thầy thuốc và nguyên nhân của những hạn chế; đề xuất các biện pháp phát triển y đức của người TTQĐ hiện nay; tiến hành thực nghiệm một số biện pháp PTYĐ của người TTQĐ.

  doc29p change03 06-05-2016 4 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận chung về nâng cao y đức người bác sĩ ở phân đội quân y trong quân đội ta và thực trạng của việc nâng cao đó, luận án "Nâng cao y đức người bác sĩ ở phân đội quân y trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay" đề xuất một số nhóm giải.pháp cơ bản đảm bảo chất lượng, hiệu quả của việc nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 14 1   Download

 • Giáo dục đạo đức là một nội dung quan trọng được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Hiện tượng suy thoái đạo đức đang diễn ra trầm trọng ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành y tế. Bài viết đánh giá thực trạng y đức; đưa ra các giải pháp nhằm góp phần giáo dục đạo đức cho cán bộ ngành y tế Việt Nam hiện nay.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 5 0   Download

 • Vì mối liên hệ giữa người thầy thuốc và bệnh nhân, nguyên tắc đạo đức có một giá trị đặc biệt quan trọng trong việc hành nghề chữa bệnh. Ở đại học, chỉ có sinh viên ngành y phải đọc lời tuyên thệ Hippocrate trước khi tốt nghiệp.

  doc8p mymy310890 17-11-2009 1502 208   Download

 • Đạo đức học, môn học về đạo đức (morality), thường được chia thành hai ngành học: đạo đức học mô tả (descriptive ethics) và đạo đức học chuẩn mực (normative ethics). Đạo đức học mô tả mô tả quan niệm và thực hành đạo đức của cá nhân, nhóm hoặc xã hội bằng các phương pháp định tính và định lượng của xã hội học. Đạo đức học chuẩn mực nhằm trả lời một cách có lý lẻ câu hỏi “Đạo đức phải như thế nào?” (What ought morality to be?) ...

  pdf13p xuantruong 12-06-2009 661 131   Download

 • Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu". Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khǎn, học tập vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học Việt Nam.

  pdf3p buddy7 29-06-2011 787 105   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Tâm lý học y học - y đức (dùng cho đào tạo Cao đẳng Y học)" nối tiếp nội dung phần 1 trình bày các bài học: Tâm lý bệnh nhân, tâm lý giao tiếp với bệnh nhân, chấn thương tấm lý (stress) và các biện pháp dự phòng, liệu pháp tâm lý, y đức, lịch sử y học và y đức, nghĩa vụ và yêu cầu đạo đức của cán bộ y tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf69p tsmttc_004 15-06-2015 217 97   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra giữa học kỳ tâm lý y học – y đức', y tế - sức khoẻ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p truongthiuyen13 13-07-2011 115 52   Download

 • (Ban hành kèm theo quyết định số: 20881BYT-QĐ ngày 06 tháng 11nǎm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 1. Chǎm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn.

  doc3p tuangiap2013 17-03-2013 265 39   Download

 • Tự trị, chất lượng và y đức thay vì cổ phần hóa bệnh viện công Nguyễn Văn Tuấn Vấn đề cổ phần hóa bệnh viện công đang được xã hội quan tâm, vì y tế là dịch vụ an sinh có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Xã hội hóa y tế, nâng cao chất lượng và phát triển y tế là ba biện luận cho định hướng cổ phần hóa. Nhưng cổ phần hóa chỉ là một giải pháp cấp thời, cần phải nâng cao đầu tư của Nhà nước cho ngành y tế và trao quyền tự trị...

  pdf5p snailssmall1 17-05-2011 91 31   Download

 • Khái niệm y đức, đặc trưng đạo đức của người thầy thuốc Việt Nam, trách nhiệm của người thầy thuốc,... là những nội dung chính trong bài giảng "Những đặc trưng đạo đức của người thầy thuốc Việt Nam". Với các bạn chuyên ngành Y dược thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt46p thuylinhnd96 18-12-2015 78 21   Download

Đồng bộ tài khoản