intTypePromotion=3
ADSENSE

Yếu tố bên ngoài

Xem 1-20 trên 785 kết quả Yếu tố bên ngoài
 • Bài giảng Ma trận các yếu tố bên ngoài nhằm trình bày các nội dung chính: tóm tắt các cơ hội và mối đe dọa quan trọng, lượng hóa tầm quan trọng, mức ảnh hưởng, cơ sở xây dựng ma trận PSQM. Liệt kê những tác động (cơ hội và đe dọa). Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố.

  pdf9p acc_12 01-04-2014 130 10   Download

 • Bài viết này tập trung phân tích các quy định mới về lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài, trong đó nhấn mạnh: Quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng; điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng; giới hạn của quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng; xác định pháp luật áp dụng khi các bên không lựa chọn...

  pdf9p hanh_tv32 03-05-2019 25 3   Download

 • Nội dung trong Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 2 Phân tích môi trường bên ngoài trình bày về môi trường bên ngoài như môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp, môi trường hoạt động và ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài.

  pdf38p sms_12 07-05-2014 256 54   Download

 • Ảnh hưởng các yếu tố sinh học đến sinh trưởng của vi sinh vật Ngoài tác dụng của các yếu tố bên ngoài, bản thân giữa các vi sinh vật cũng có tác dụng qua lại. Sự tác dụng qua lại này xảy ra muôn hinh muôn vẻ. Từ đó tạo ra những mối quan hệ như sau: 1. Quan hệ công sinh Là hiện tượng trong cùng một môi trường có hai hay nhiều cá thể của hai hay

  pdf6p heoxinhkute11 19-03-2011 192 34   Download

 • Tập trung phân tích sự tác động của thực tiễn xã hội, của các khoa học khác, của văn hoá và triết học đến sự phát triển của toán học, tác giả đã khẳng định: cũng như tất cả các khoa học khác, toán học không thể phát triển được nếu không dựa vào các yếu tố bên ngoài này, nhất là triết học duy vật biện chứng và đến lượt mình, sự phát triển của toán học đã dẫn đến sự hợp tác và tương tác ngày càng sâu rộng hơn của nó với thực tiễn xã hội, với...

  pdf11p bengoan369 09-12-2011 80 7   Download

 • Tổng quan: Bản chất của việc kiểm sóat các yếu tố bên ngoài; Ảnh hưởng kinh tế; Ảnh hưởng xã hội, văn hoá, nhân khẩu học và địa lý; Các ảnh hưởng luật pháp, chính phủ và chính trị; Các ảnh hưởng công nghệ; Ảnh hưởng cạnh tranh.

  pdf64p linhlan1903 01-11-2013 73 4   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng mô hình thể hiện mối quan hệ giữa các nhóm yếu tố đặc điểm cá nhân học sinh và nhóm yếu tố bên ngoài tác động tới quyết định lựa chọn chương trình cử nhân Học viện Ngân hàng (HVNH) của người học.

  pdf11p visatori2711 17-04-2019 27 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định và đo lường những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp tác động đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp rau quả tại các tỉnh Nam Bộ và Lâm Đồng bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận tay đôi cùng 10 nhà quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp 186 nhà quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu rau quả.

  pdf14p vieeinstein2711 29-07-2019 5 0   Download

 • Bài giảng Phân tích và Thiết kế tổ chức: Chương II trình bày quan niệm về phân tích và phân tích tổ chức, mục đích, vai trò, tầm quan trọng của phân tích tổ chức; phân tích các yếu tố (môi trường) bên trong tổ chức; phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài của tổ chức.

  pdf73p hoa_dai91 19-06-2014 123 13   Download

 • Cách định nghĩa ngôn ngữ của chúng tôi giả định rằng chúng tôi gạt ra ngoài ngôn ngữ tất cả những gì xa lạ đối với cơ chế của nó, đối với hệ thống của nó, tóm lại là tất cả những gì mà người ta gọi là “ngôn ngữ học ngoại tại”. Ấy thế nhưng ngành ngôn ngữ học này đảm đương những việc khá quan trọng và đó chính là những việc được người ta nghĩ đến nhiều hơn cả, khi bắt tay vào nghiên cứu hoạt động của ngôn ngữ. Trước hết, đó là tất cả những...

  pdf3p bibocumi21 21-12-2012 72 10   Download

 • Người tiêu dùng đang có xu hướng cắt giảm chi tiêu, và chỉ tập trung vào những mặt hàng thiết yếu. Metro có thể nắm bắt tình hình này và đưa ra những chiến lược phát triển sản phẩm mới, phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người, và giá cả phù hợp với túi tiền người tiêu dùng trong thời kì hiện tại.

  doc16p vulinhlam 22-02-2014 56 7   Download

 • Rà soát (Scanning), Đòi hỏi nghiên cứu tổng quát tất cả các yếu tố của môi trường bên ngoài. Nhằm nhận ra dấu hiệu thay đổi tiềm ẩn trong môi trường Khó khăn đối với rà soát môi trường là sự mơ hồ, không đầy đủ các dữ liệu và thông tin rời rạc. Hoạt động rà soát phải định hướng phù hợp với bối cảnh của tổ chức

  ppt54p bttanh4084857 07-12-2010 880 259   Download

 • Trong những năm qua nước ta liên tục đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đó không chỉ dựa vào yếu tố nội sinh, mà còn có sự tác động của yếu tố bên ngoài. Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong điều kiện tiết kiệm trong nước còn hạn chế, các nước đang phát triển thường thu hút các nguồn vốn nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau, trong đó vay nợ là một phương thức phổ biến....

  doc25p nhocrongkaka 22-04-2011 572 234   Download

 • Rà soát (Scanning), - Đòi hỏi nghiên cứu tổng quát tất cả các yếu tố của môi trường bên ngoài. - Nhằm nhận ra dấu hiệu thay đổi tiềm ẩn trong môi trường - Khó khăn đối với rà soát môi trường là sự mơ hồ, không đầy đủ các dữ liệu và thông tin rời rạc. - Hoạt động rà soát phải định hướng phù hợp với bối cảnh của tổ chức,

  doc6p simonexin 22-08-2011 504 157   Download

 • Bệnh đái tháo đường có 4 nhóm nguy cơ lớn: di truyền, nhân chủng, hành vi lối sống và nhóm nguy cơ chuyển tiếp (các nhân tố trung gian) 1. Các yếu tố gen Có vai trò quan trọng trong bệnh đái tháo đường týp 2. Những người có bố, mẹ hoặc anh chị em ruột của mình bị bệnh đái tháo đường có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 4-6 lần những người khác. Nguy cơ này sẽ cao hơn khi cả hai bên nội ngoại đều có người mắc bệnh đái tháo đường. Khi bố hoặc mẹ mắc...

  pdf7p nguhoiphan 26-08-2010 488 110   Download

 • Trong những năm qua, nước ta liên tục đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, điều đó không chỉ dựa vào yếu tố nội sinh, mà còn có sự tác động của yếu tố bên ngoài. Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong điều kiện tiết kiệm trong nước còn hạn chế, các nước đang phát triển thường thu hút các nguồn vốn nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau, trong đó vay nợ là một phương thức phổ biến...

  pdf106p matbuon_266 20-07-2012 305 106   Download

 • Chu trình sinh địa hóa của các yếu tố hóa học trong tự nhiên: - Khái niệm: * Trong tự nhiên tất cả các yếu tố hóa học đều chuyển động trong vòng tròn từ môi trường bên ngoài vào cơ thê sinh vật, từ SV ra môi trường bên ngoài và tạo nên các vòng tuần hoàn của các nguyên tố hóa học, người ta gọi đó là chu trình sinh địa hóa của các nguyên tố hóa học * Đất là kho dự trữ vật chất để thực hiện chu trình này Trong những nguyên tố đã biết,...

  pdf5p heoxinhkute11 22-03-2011 634 103   Download

 • Yếu tố gây bệnh hay tác nhân gây bệnh: Bao gồm các yếu tố sinh học, lí hoc, hóa học….Tác nhân gây bệnh là một nguyên nhân cần thiết như chưa đủ để gây nên bệnh mà còn phải có đủ số lượng động lực đồng thời phải có sự hỗ trợ các yếu tố bệnh trong là vật chủ và yếu tố bên ngoài là điều kiện ngoại cảnh, thì bệnh mới co1the63 phát sinh được.

  doc23p khanhan20 22-02-2011 469 96   Download

 • Tác dụng của thức ăn * Là nguyên liệu cho cho sự sinh trưởng và thành hục * Cung cấp năng lượng thường xuyên cho hoạt động sống

  ppt28p cudenhieu 26-08-2011 385 74   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững" trình bày tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và du lịch tỉnh Phú Yên, phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến ngành du lịch tỉnh Phú Yên,... Với các bạn chuyên ngành Công nghệ môi trường thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc80p chithanh88 11-03-2016 368 77   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Yếu tố bên ngoài
p_strCode=yeutobenngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản