Quyết định số 90-HĐBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 90-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90-HĐBT về việc thành lập năm trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Nội vụ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1984 QUYẾT ĐNNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 90-HĐBT NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 1984 VỀ VIỆC THÀNH LẬP NĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp; Căn cứ Nghị định số 101-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về hệ thống các học viện, trường cao đẳng và trường trung học chuyên nghiệp trong lực lượng Công an nhân dân; Xét đề nghị của Bộ Nội vụ, sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, QUYẾT ĐNNH Điều 1: Thành lập 5 trường cao đẳng sau đây trực thuộc Bộ Nội vụ: 1. Trường cao đẳng An ninh nhân dân I, đóng tại thành phố Hà Nội. 2. Trường cao đẳng An ninh nhân dân II, đóng tại thành phố Hồ Chí Minh. 3. Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, đóng tại thành phố Hà Nội. 4. Trường cao đẳng phòng cháy và chữa cháy, đóng tại thành phố Hà Nội. 5. Trường cao đẳng ngoại ngữ, đóng tại thành phố Hà Nội. Điều 2: Các trường cao đẳng nói trên có nhiệm vụ đào tạo cán bộ thực hành có trình độ đại học theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Nhà nước. Mỗi trường do một Hiệu trưởng phụ trách, giúp việc Hiệu trưởng có từ một đến hai Phó hiệu trưởng. Điều 3: Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tài chính, Lương thực, Nội thương, Lao động, Quốc phòng, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tố Hữu
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản