Thông tư 22/TT-LĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư 22/TT-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22/TT-LĐTBXH về việc hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/TT-LĐTBXH

  1. 22/TT-LDTBXH,Thông tư 22,B Lao ng Thương binh và Xã h i,Khai báo an toàn lao ng, ăng ký s d ng máy, ăng ký s d ng thi t b , ăng ký s d ng v t tư,Xin gi y phép s d ng, i tư ng yêu c u an toàn lao ng,Thương m i,Lao ng- Ti n lương,Thong tu 22,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Khai bao an toan lao dong,Dang ky su dung may,Dang ky su dung thiet bi,Dang ky su dung vat tu,Xin giay phep su dung,Doi tuong yeu cau an toan lao dong,Thuong mai,Lao dong- Tien luong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản