Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT

Chia sẻ: ngotiendoan

Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT về việc Hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Văn hóa thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản