intTypePromotion=1
ADSENSE

Quốc hội Việt Nam

Xem 1-20 trên 10969 kết quả Quốc hội Việt Nam
 • Nội dung chính của bài tiểu luận "Hoàn thiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam" này gồm có 5 phần: Vị trí, tính chất của Quốc hội Việt Nam; Chức năng của Quốc hội và mối quan hệ giữa các chức năng đó, chức năng giám sát, hoạt động giám sát của Quốc hội; Thực tiễn và phương hướng hoàn thiện.

  doc26p hrm2014 09-12-2017 59 14   Download

 • Nội dung chính của bài tiểu luận "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" gồm có 3 phần: Khái quát chung về kỳ họp Quốc hội; Thực trạng hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội hiện nay; Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

  doc16p hrm2014 09-12-2017 90 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận án đưa ra những quan điểm, định hướng, kiến nghị và một số giải pháp nhằm tăng cường việc thực hiện, thực thi các kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf167p cotithanh000 07-10-2019 12 3   Download

 • Quốc hội Việt Nam hiện nay có cấu trúc một viện, chứ không phải lưỡng viện như nhiều nước. Trong thực tiễn hoạt động, Quốc hội nước ta không có tình trạng phân hóa, đối lập về chính trị giữa các giai cấp, phe nhóm, đảng phái như quốc hội ở nhiều nước tư bản chủ nghĩa (TBCN).

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 23 1   Download

 • Bài viết đặt ra vấn đề cách thức vận dụng quan điểm tích hợp logic học, ngữ dụng học để xem xét lập luận qua một trường hợp cụ thể - một số lập luận tại nghị trường Quốc hội Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính. Bằng thủ pháp miêu tả và phân tích diễn ngôn, bài viết sẽ minh họa một phương pháp đánh giá lập luận trong thực tế từ cách nhìn toàn diện.

  pdf8p viputrajaya2711 22-06-2020 15 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chức năng giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam để từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện chức năng giám sát của Ủy ban Tư pháp.

  pdf27p kequaidan6 15-07-2020 10 1   Download

 • Luận án nghiên cứu về chức năng giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam kể từ khi Ủy ban được thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay; nghiên cứu về chức năng giám sát của Ủy ban Tư pháp (hoặc Ủy ban tương ứng) của Quốc hội/Nghị viện một số nước, so sánh, rút ra kinh nghiệm áp dụng cho Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam.

  pdf276p kequaidan6 15-07-2020 2 1   Download

 • Những câu chuyện ngắn trong tài liệu Quốc Hội Việt Nam và Bác Hồ được biên soạn từ những tư liệu và thông tin chính thống của Việt Nam hiện nay. Các tác giả đã tập hợp và cung cấp cho bạn đọc một phần tư liệu phong phú về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua hoạt động của Người trong Quốc hội Việt Nam, từ ngày đầu Quốc hội đến khi Người qua đời. Tài liệu gồm những câu chuyện gần gũi, có thể giúp các bạn nhất là các bạn trẻ thêm niềm tin yêu Bác Hồ.

  pdf102p hanh_tv16 01-02-2019 19 0   Download

 • Phân tích sự thay đổi trong hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam từ khi thành lập đến nay, tác giả cho rằng trước Đổi mới, hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam chủ yếu là “tham luận” - tức minh họa, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng và báo cáo thành tích, khó khăn cùng những quyết tâm thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ở địa phương.

  pdf10p cathydoll4 21-02-2019 16 0   Download

 • Nghị viện Ba Lan, Nhật Bản và Sing-ga-po thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chức năng giám sát. Bài viết trình bày chức năng đại diện, chức năng giám sát của nghị viện Ba Lan, Nhật Bản, Sing-ga-po, những gợi mở cho Quốc hội Việt Nam nhằm tăng cường chức năng đại diện và chức năng giám sát.

  pdf4p viankanra2711 11-09-2020 2 0   Download

 • Hoạt động giám sát của Quốc hội Mỹ Hiến pháp Mỹ không quy định cụ thể vai trò giám sát của Quốc hội. Nhưng theo các đạo luật và quy chế của hai Viện, hoạt động giám sát (HĐGS) của Quốc hội Mỹ được thực hiện qua các hình thức chủ yếu như điều trần và điều tra, thực hiện phủ quyết lập pháp, tiếp nhận báo cáo hoạt động của hành pháp, thành lập các cơ quan Tổng Thanh tra, thông qua ngân sách, luận tội các chức danh theo quy định của Hiến pháp, hoạt động...

  pdf23p dontetvui 20-01-2013 83 21   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay do Lê Văn Hòe (chủ biên) biên soạn trình bày nội dung chương 1 - Lập pháp và năng lực lập của Quốc hội, chương 2 - Thực trạng lập pháp và năng lực lập pháp của Quốc hội Việt Nam hiện nay.

  pdf105p lalala7 07-12-2015 80 8   Download

 • Bài viết nêu lên những quy định về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, cần được nhanh chóng sửa đổi, bổ sung. Để hoàn thiện quy đinḥ về vấn đề này thì cần phải xác đinh phạm vi đối tương, thời gian lấy phiếu tin nhiệm, tiêu chí đánh giá tín nhiêm, trinh tự lấy phiếu tín nhiêṃ .

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 25 1   Download

 • Xử lý kiến nghị của cử tri là một hoạt động thường xuyên của nghị sĩ nghị viện nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết nêu một số cách thức của các nghị sĩ Anh, Canada, Nam Phi, Thụy Điển trong xử lý kiến nghị của cử tri, đồng thời liên hệ và kiến nghị để hoạt động xử lý kiến nghị của cử tri của các đại biểu Quốc hội Việt Nam tốt hơn.

  pdf6p vidoha2711 09-09-2020 5 0   Download

 • Trong bài viết, tác giả tổng hợp và phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về phạm vi, quy trình, thủ tục biểu quyết lại của Quốc hội và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về biểu quyết lại trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

  pdf5p viirene2711 12-10-2020 2 0   Download

 • Quốc hội Liên bang Cộng hòa Liên bang Đức và Quốc hội Việt Nam đều có các cơ quan giúp việc làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn, dịch vụ khoa học, nghiên cứu và tổ chức thông tin khoa học lập pháp... Bài viết giới thiệu và so sánh chức năng nhiệm vụ, cách thức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan này của Quốc hội Liên bang Cộng hòa Liên bang Đức và Quốc hội Việt Nam.

  pdf8p viirene2711 12-10-2020 6 0   Download

 • Bài viết trình bày sự xuất hiện chức năng giám sát của quốc hội; phạm vi và các hình thức thực hiện chức năng giám sát; chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam; những khó khăn và thách thức trong thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam.

  pdf6p quenchua9 19-11-2020 1 0   Download

 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần quốc tế Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập tại nước Cộng hòa xã hôị chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động chính của ngân hàng là cung cấp dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính có liên quan tại Việt Nam.

  pdf18p haichau 24-06-2009 851 225   Download

 • Với tính chất của một báo cáo đề dẫn, bài viết này sẽ không bàn sâu về những vấn đề xã hội cụ thể nào đó, mà chỉ đưa ra một cái nhìn chung (tức tổng quan) về xã hội Việt Nam trong quá trình đổi mới để phát triển và hội nhập với thế giới.

  pdf10p thangxhh 23-01-2010 408 155   Download

 • Hiện nay chế độ thai sản ở bảo hiểm xã hội Việt Nam đang được thực hiện và áp dụng theo Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội Việt Nam, thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và có hiệu ngày 1/1/2007 và cụ thể hơn từ Điều 27 đến Điều 37 quy định rõ về chế độ thai sản và một số điều khoản khác có liên quan .

  doc48p lynguyen8990 16-10-2011 361 94   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quốc hội Việt Nam
p_strCode=quochoivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2