Bảo hiểm phi nhân thọ

Tham khảo và download 8 Bảo hiểm phi nhân thọ chọn lọc sau:
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có nội dung chính như sau: lý luận về hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, thực trạng hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 58 15   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam trong nền kinh tế mở nêu tổng quan về bảo hiểm phi nhân thọ và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam một số năm trở lại đây, giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

  pdf123p fast_12 23-06-2014 121 55   Download

 • (BQ) "Cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ - NXB Tài Chính" bao gồm các câu hỏi, câu trả lời xuyên suốt từ Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tai nạn con người phi nhân thọ, giới thiệu thị trường bảo hiểm Việt Nam và các DNBH phi nhân thọ. Cùng tham khảo nhé.

  pdf302p maybay_thaboom 02-07-2010 422 206   Download

 • "Báo cáo tốt nghiệp: Marketing trong hoạt động kinh doanh Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ ở Việt Nam_Kiến nghị và giải pháp" gồm 3 chương với nội dung: Những vấn đề cơ bản về Marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng Marketing trong kinh doanh bảo hiểm. Cùng tham khảo nhé.

  doc32p chovameo 28-04-2011 567 211   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển thị trường tái bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trình bày khái quát chung về thị trường tái bảo hiểm phi nhân thọ, thực trạng phát triển thị trường tái bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, giải pháp phát triển thị trường tái bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf101p fast_12 23-06-2014 90 42   Download

 • "Luận văn: Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam" có kết cấu gồm 3 chương với nội dung như sau: Cạnh tranh và Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng tham khảo nhé.

  pdf94p dellvietnam 23-08-2012 165 75   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam trình bày lý luận về phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam, thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam giai đoạn 2006-2010, giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 86 37   Download

 • "Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty bảo hiểm phi nhân thọ BIC trong điều kiện hội nhập" có kết cấu gồm 3 chương với nội dung: cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các DN Việt Nam, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

  pdf103p one_12 06-01-2014 115 74   Download

Đồng bộ tài khoản