» 

Vai Trò Nguồn Lao động

 • Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam

  I.Vai trò của lao động trong tăng trởng và phát triển kinh tế 1.Một số khái niệm cơ bản a.Lao động Lao động là hoạt động có mục đích của con ngời.Lao động là một hành động diễn ra giã ngời và giới tự nhiên.Trong quá trình lao động con người vận dụng sức tiềm tàng trong cơ thể của mình, sử dụng công cụ lao động tác động tới tự nhiên.............

  pdf 29p kimku11 06-10-2011 284 117

 • Luận văn ‘Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn’

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn ‘sử dụng nguồn lao động ở nông thôn’', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 49p tieutaydoc 06-08-2010 186 88

 • Đề tài "Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn"

  Trước xu thế phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự phát triển bền vững.

  pdf 46p bongbongcam 10-08-2010 277 176

 • Nguồn lao động với phát triển kinh tế

  1.Khái niệm: 1.1.Nguồn nhân lực: Là một bộ phận dân số trong độ tuổi lao động theo quy định của luật pháp trong từng thời kỳ. 4 nhóm: Người đang đi học Người làm công tác nội trợ ở nhàNgười đang đi làm Người đang tìm việc

  ppt 25p ngthisau 24-04-2011 238 99

 • Đề tài “Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam”

  Lao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu đợc trong qúa trình sản xuất. Mặt khác lao động là một bộ phận của dân số, những ngời được hưởng lợi ích của sự phát triển. Sự phát triển kinh tế suy cho cùng đó là tăng trưởng kinh tế để nâng cao đới sống vật chất, tinh thần cho con người. Lao động là một trong bốn yếu tố...

  pdf 43p muathulamebay 13-08-2010 602 237

 • Phân tích lý thuyết giá trị lao động của Sir William Petty và sự phát triển của lý thuyết này của tác giả A.Smith

  Công lao to lớn của W.Petty là ở chỗ, ông là người đầu tiên xây dựng học thuyết về giá trị lao động. W. Petty đã có nhận xét đúng đắn khi vạch rõ vai trò của lao động trong việc tạo ra giá trị, tức nguồn gốc thật sự của của cải. Chỉ riêng điều này có thể nói ông là người khai sinh ra lý luận giá trị lao động.

  doc 9p bidaodo 14-01-2010 793 219

 • Tiểu luận: Vấn đề lao động việc làm trong phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay

  Có thể khẳng định lao động có vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế. Lao động có vai trò đặc biệt hơn các yếu tố khác vì lao động có vai trò 2 mặt. Thứ nhất là một nguồn lực sản xuất chính không thể thiếu trong các hoạt động kinh tế. Với vai trò này lao động luôn được xem xét ở cả hai khía cạnh là chi phí và lợi ích

  pdf 25p kemoc4 29-05-2011 351 140

 • Đề tài: VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

  Lao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu đợc trong qúa trình sản xuất. Mặt khác lao động là một bộ phận của dân số, những ngời đợc hưởng lợi ích của sự phát triển. Sự phát triển kinh tế suy cho cùng đó là tăng trởng kinh tế để nâng cao đới sống vật chất, tinh thần cho con ngời. Lao động là một trong bốn yếu tố tác...

  pdf 39p tengteng6 26-11-2011 189 74

 • Luận văn: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số ý kiến nhằm nâng cao vai trò của quản trị nhân lực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động trong doanh nghiệp', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p hotmoingay5 19-01-2013 109 47

 • Kế hoạch lao động – việc làm thời kỳ 2006 – 2010

  Có thể khẳng định lao động có vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế. Lao động có vai trò đặc biệt hơn các yếu tố khác vì lao động có vai trò 2 mặt. Thứ nhất là một nguồn lực sản xuất chính không thể thiếu trong các hoạt động kinh tế. Với vai trò này lao động luôn được xem xét ở cả 2 khía cạnh, đó là chi phí và lợi ích. Lao động là yếu tố...

  doc 24p lqtien 22-08-2011 47 23

 • Lao động và phát triển kinh tế

  Tham khảo bài thuyết trình 'lao động và phát triển kinh tế', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 11p lotus_123 09-12-2012 58 16

 • VAI TRÒ CUNG CẤP NGUỒN LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN

  Việt nam là quốc gia có truyền thống nông nghiệp lâu đời, nông thôn hiện đang chiếm hơn 70% lao động xã hội và đây...

  doc 10p huuhoang1204 08-06-2011 262 94

 • Luận văn “Vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong nước và nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, lấy thực tiễn Việt Nam để chứng minh”.

  Đầu tư phát triển là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính , nguồn lực vật chất , nguồn lực lao động và trí tuệ để xây dựng , sữa chữa nhà cửa và cấu trức hạ tầng , mua sắm trang thiết bị và lắp đặt chúng trên nền bệ , bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực , thực hiện chi phí thường xuyên gắn liền với sự hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt...

  pdf 35p tieutaydoc 06-08-2010 178 78

 • Tiểu luận: Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  Nguồn nhân lực ã Nguồn nhân lực là nguồn lực về con ngời và đợc nghiên cứu dới nhiều khía cạnh. Trớc hết là nguồn cung cấp lao động cho xã hội, bao gồm toàn bộ dân c có cơ thể phát triển bình thờng (không bị khiếm khuyết hoặc dị tật bẩm sinh).Nguồn nhân lực với tư cách là một yếu tố phát triển kinh tế- xã hội là khả năng lao động cảu xã hoi65hoa85c theo nghãi hẹp hơn

  pdf 27p kimku11 03-10-2011 178 78

 • LUẬN VĂN: Thực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996-2000

  Lao động là một trong những yếu tố đầu vào cùng với các yếu tố khác (vốn đầu tư,khoa học công nghệ ) đóng vai trò quan trọng quyết định đến quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia .Nước ta có nguồn lao dộng dồi dào đặc biệt là nguồn lao động thuộc loạị trẻ, chất lượng dân trí và trình độ văn hoá của lực lượng lao động vào loại khá cao.Tuy nhiên...

  pdf 75p intel1212 04-12-2012 74 43

 • TIỂU LUẬN: Thực trạng và giải pháp nhằm sử dụng lao động hiệu quả ở Xí nghiệp xây dựng công trình – Tổng công ty xây dựng đường thuỷ

  Sau 16 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta có sự phát triển đáng kể và đạt được những thành quả to lớn cả về kinh tế và xã hội. Những thành quả hiện nay đạt được phải kể đến vai trò rất lớn của nguồn lao động. Lao động trước hết là yếu tốt con người cho nên nó là yếu tố trung tâm của mọi xã hội. Lao động là yếu tố không thể thiếu được trong mọi quá trình sản...

  pdf 85p chupchup1122 25-03-2013 47 27

 • Thảo luận: Tìm hiểu về lao động trong nông thôn

  Trước xu thế như vũ bão của Khoa học công nghệ, của toàn cầu hóa, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế trí thức và các nguồn lực ngày càng khan hiếm, thì ngày nay con người được đặt vào vị trí trung tâm, là mục tiêu, là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội .

  ppt 0p hautran711 18-12-2012 33 6

 • Chương 6: Quản trị nguồn nhân lực

  Mục tiêu nghiên cứu: Vai trò chiến lược của quản trị nguồn nhân lực. Xu hướng pháp luật và xã hội ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực. Mối quan hệ giao ước xã hội thay đổi ảnh hưởng đến QTNNL. Thu hút nguồn lao động hiệu quả. Phát triển một lao động ưu việt bằng việc đào tạo và đánh giá thành tích. Duy trì lực lượng lao động với các chế độ về lương, quyền lợi...

  ppt 15p chiakodn 23-09-2010 763 378

 • Tiểu luận - Vai trò của nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Liên hệ với Việt Nam

  Dân tộc mình là dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp, chúng ta vẫn sử dụng lao động thủ công là chính. Điều đó cho thấy lực lượng sản xuất chúng ta vẫn còn yếu kém, khoa học kỹ thuật công nghệ còn lạc hậu. Chúng ta nhận biết được điều đó vì vậy chúng ta quyết tâm không để sự thấp kém đó tồn tại. Chính phủ và nhà nước đã lập ra nhiều chiến lược...

  doc 25p dinhthao00 14-06-2011 544 219

 • Tiểu luận triết học - VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

  Con người đối với vai trò là hai thực thể , thực thể tự nhiên và thưc thể xã hội . Hai thực thể này thống nhất với nhau có mâu thuẫn đối lập nhưng lại là những mâu thuẫn và đối lập hỗ trợ cho nhau cùng phát triển . Theo Ph Anghen “cùng với tự nhiên cung cấp những vầt liệu cho hoạt động sản xuất , lao động là nguồn gốc của mọi của cải và lao động là sản xuất .Sản xuất...

  doc 11p lamvulinh 21-12-2009 528 181

 • + Xem thêm 176 Vai Trò Nguồn Lao động khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản