intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

8 Bài luật hành chính đô thị, nông thôn - Ts Phan Trung Hiền

Chia sẻ: Nguye Nhi | Ngày: | 8 tài liệu

4.586
lượt xem
968
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

8 Bài luật hành chính đô thị, nông thôn - Ts Phan Trung Hiền
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm chung về quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng là sự phân bổ hợp lý các khu dân cư, các ngành kinh tế kỹ thuật... trong phạm vi cả nước và từng địa phương nhằm bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hoá dân tộc, đảm bảo lợi ích của nhân dân, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm ổn định chính trị và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Nhà nước đã đề ra trong từng thời kỳ nhất định và trong những mục tiêu, định hướng lâu dài.

Lưu

Tài liệu trong BST: 8 Bài luật hành chính đô thị, nông thôn - Ts Phan Trung Hiền

 1. Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 1

  pdf 15p 230 69

  1. Khái niệm chung về quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng là sự phân bổ hợp lý các khu dân cư, các ngành kinh tế kỹ thuật... trong phạm vi cả nước và từng địa phương nhằm bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hoá dân tộc, đảm bảo lợi ích của nhân dân, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm ổn định chính trị và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Nhà nước đã đề ra trong từng thời kỳ nhất định và trong những mục...

 2. Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 2

  pdf 8p 222 46

  Bài 2: QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 1. TÌM HIỂU QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 1.1 Khái niệm chung Quy hoạch xây dựng vùng là việc bố trí hợp lý các đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, các công trình công nghiệp quy mô lớn, các công trình và các khu vực kinh tế chuyên ngành khác; các mạng công trình giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, thông tin liên lạc truyền thống và các cơ sở kỹ thuật hạ tầng khác nhằm khai thác có hiệu quả đất đai, tài nguyên, nguồn nước nhân lực...

 3. Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 3

  pdf 27p 281 61

  Bài 3: QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ 1.1 Khái niệm và đặc điểm chung của đô thị Đô thị được hiểu trước hết là trung tâm kinh tế xã hội trên một địa bàn, địa phương. Đó là nơi tập trung đông đúc dân cư, chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, sống và làm việc theo phong cách, lối sống đô thị. Lối sống đô thị được đặc trưng bởi những đặc điểm: có nhu cầu về tinh thần cao, tiếp thu nền văn minh nhân loại nhanh chóng, có đầu tư...

 4. Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 4

  pdf 17p 399 88

  Bài 4: QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN 1. KHÁI NIỆM KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1.1 Theo quy chuẩn xây dựng Khu dân cư nông thôn (theo Quy chuẩn xây dựng được ban hành kèm theo quyết định số 682/BXD ngày 14/2/1996 của Bộ xây dựng) Nông thôn là khu vực dân cư tập trung chủ yếu làm nghề nông; phân biệt với thành thị. Ngoài các đơn vị hành chính đồng thời là các đô thị như: thành phố thuộc Trung ương, Thành phố thuộc tỉnh, thị xã và thị trấn,...

 5. Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 5

  pdf 9p 196 54

  CHƯƠNG II: THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Bài 5: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU HỒI ĐẤT TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1. Các khái niệm cơ bản • Thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng Thu hồi đất là việc chuyển đổi quyền sử dụng đất từ một chủ thể đang sử dụng sang một chủ thể khác. Việc thu hồi đất có thể có rất nhiều lý do, ví dụ như người sử dụng đất vi phạm các quy tắc về quản lý và sử dụng đất đai (thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất...

 6. Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 6

  pdf 13p 204 51

  Bài 6: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT Trình tự thủ tục thu hồi đất không chỉ là các bước thực hiện nhằm tạo điều kiện cho việc thu hồi đất được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, mà còn có nhiều mục đích ý nghĩa lớn về phương diện pháp lý Thứ nhất, trong quá trình chuyển quyền sử dụng đất không mong muốn từ phía người sử dụng đất hợp pháp sang nhà nước, thông qua các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm...

 7. Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 7

  pdf 28p 182 49

  Bài 7: BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Phạm vi áp dụng - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chỉ áp dụng trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế. Trường hợp cộng đồng dân cư xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ không thuộc phạm vi...

 8. Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 8

  pdf 14p 195 59

  Bài 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG Căn cứ vào vị trí, vai trò, mức độ tham gia vào các quan hệ trong hoạt động qui hoạch, xây dựng, chủ thể của quan hệ pháp luật xây dựng bao gồm: Các cơ quan cán bộ nhà nước có thẩm quyền quản lý Nhà nước về xây dựng. Chủ thể có đất “bị” qui hoạch và phải chịu giải tỏa. Các chủ thể khác có liên quan trong quá trình xây dựng (tạm gọi là chủ thể trung gian)...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2