Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

0
3.514
lượt xem
1.343
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 " Quy trình xác định độ thẩm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan " được biên soạn bởi Viện khảo sát thiết kế thủy lợi Quốc gia, để phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu và sản xuất của các cơ quan, xí nghiệp xây dưng. Nhằm đảm bảo độ an toàn cũng như chất lượng thi công của các công trình xây dựng

Lưu

Tài liệu trong BST: Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91

 1. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 part 1

  pdf 5p 178 70

  Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 " Quy trình xác định độ thẩm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan " được biên soạn bởi Viện khảo sát thiết kế thủy lợi Quốc gia, để phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu và sản xuất của các cơ quan, xí nghiệp xây dưng. Nhằm đảm bảo độ an toàn cũng như chất lượng thi công của các công trình xây dựng

 2. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 part 9

  pdf 5p 87 25

  Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 83 - 91 part 9', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 part 8

  pdf 5p 84 26

  Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 83 - 91 part 8', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 part 7

  pdf 5p 79 26

  Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 83 - 91 part 7', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 part 6

  pdf 5p 105 27

  Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 83 - 91 part 6', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 part 5

  pdf 5p 123 30

  Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 83 - 91 part 5', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 part 4

  pdf 5p 99 31

  Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 83 - 91 part 4', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 part 3

  pdf 5p 92 35

  Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 83 - 91 part 3', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 part 2

  pdf 5p 125 44

  Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 83 - 91 part 2', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 part 10

  pdf 3p 80 21

  Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 83 - 91 part 10', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản