intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn ngành

Xem 1-20 trên 4270 kết quả Tiêu chuẩn ngành
 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006. Thành phần khối lượng khảo sát địa chất,trong các giai đoạn lập dự án, và thiết kế công trình thủy lợi.Căn cứ nghị định 86/2001/NĐ-CP ngày 18thanhs 07 năm 2003 của chính phủ qui định chức năng ,nhiệm vụ ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  pdf58p kieuphong21052 10-08-2010 669 182   Download

 • Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuât về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp rải nóng. Quy trình này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa nâng cấp mặt đường ô rô, đường phố, bến bãi, quảng trường và thay thế tiêu chuẩn ngành 22 TCN-22-90

  pdf29p augi19 11-04-2012 986 153   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333-2006. Quy trình Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. Trong công trình thủy lợi, TC này được áp dụng cho các đường thi công, quản lý vận hành.

  pdf21p kieuphong21052 10-08-2010 377 138   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCXD VN 285: 2002. Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế .Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Hydraulic works - The basic stipulation for design

  pdf33p kieuphong21052 10-08-2010 570 136   Download

 • Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 59-2002: Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.Điều 2: tiêu chuẩn này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho tiêu chuẩn QPTL.D6.78 - Quy phạm kỹ thuật thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy lợi ban hành theo quyết định số 505-QĐ/KT ngày 5/5/1980 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi...

  pdf68p kieuphong21052 10-08-2010 446 123   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22TCN 220-95: tính tóan các đặc trưng dòng chảy lũ.Ngành thủy lợi đã có tiêu chuẩn riêng cho tính tóan thiết kế thủy văn. Tuy nhiên, nếu sử dụng để tính tóan lũ qua các công trình đơn giản (như cống qua đường, tràn qua kênh,...) với lưu vực nhỏ hoặc rất nhỏ thì việc áp dụng nó khá "cồng kênh".

  pdf7p kieuphong21052 10-08-2010 678 121   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành 14TCN 186:2006 thành phần , khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

  pdf25p huuhongtl 28-08-2010 285 113   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14TCN 157:2005 qui định các yêu cầu kỹ thuật trong công tác thiết kế mới, thiết kế sửa chữa nâng cấp đập đất các loại từ cấp I đến cấp V (theo TCXDCV285-2002) được thi công theo phương pháp đầm nén (gọi chung là đập đất đầm nén).

  pdf55p kieuphong21052 10-08-2010 290 111   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 20TCN - 174 - 89. Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh.

  pdf16p kieuphong21052 10-08-2010 350 104   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14TCN 152:2006. Phương pháp xác định độ chặt của đất đắp sau đầm nén tại hiện trường.Tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp thông dụng thường dùng để xác định độ chặt của từng lớp đất đắp tại hiện trường thi công đắp đất theo phương pháp đầm nén trong xây dựng các công trình thủy lợi

  pdf4p kieuphong21052 10-08-2010 302 103   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 159 -86. Cống tròn bê tông cốt thép , lắp ghép.

  pdf6p kieuphong21052 10-08-2010 633 98   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14TCN 183,184,185:2006. tiêu chuẩn ngành về Đá và xây dựng công trình thủy lợi. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về công tác lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý và thạch học

  pdf25p kieuphong21052 10-08-2010 223 85   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 145 – 2005. Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi.

  pdf35p kieuphong21052 10-08-2010 285 84   Download

 • Tài liệu tham khảo quyết định số 405/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 14TCN 145-2005 hưỡng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi

  pdf0p huuhongtl 28-08-2010 196 82   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14TCN 181-2006, Hướng dẫn tính toán thiết kế kết cấu cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép.Tiêu chuẩn hướng dẫn tính toán thiết kế cầu máng xi măng lưới thép (XMLT) dùng để thiết kế các kết cấu cầu máng XMLT dẫn nước trong công trình thủy lợi và các ngành có liên quan.

  pdf43p kieuphong21052 10-08-2010 177 81   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14TCN 151:2006. Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường.

  pdf14p kieuphong21052 10-08-2010 233 80   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 279-01 quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường đặc theo mác nhựa đường, các phương pháp thí nghiệm xác định chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường đặc và là cơ sở cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng nhựa đường đặc dùng trong xây dựng đường bộ.

  pdf9p dinhlan05012 03-06-2011 326 80   Download

 • Tiểu chuẩn ngành 14TCN:154-2006. Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa. Tiêu chuẩn này hệ thống hóa các thuật ngữ thường dùng trong mô tả đất, chất đất và về các đặc trưng tính chất cơ lý thuyết chủ yếu của đất, áp dụng trong xây dựng công trình thủy lợi.

  pdf17p kieuphong21052 10-08-2010 181 74   Download

 • Tiêu chuẩn Ngành 14TCN 79-2004.Kết cấu thép và thiếu bị cơ khí công trình Thủy lợi – Sơn bảo vệ.

  pdf25p kieuphong21052 10-08-2010 188 73   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 - 91 " Quy trình xác định độ thẩm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan " được biên soạn bởi Viện khảo sát thiết kế thủy lợi Quốc gia, để phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu và sản xuất của các cơ quan, xí nghiệp xây dưng. Nhằm đảm bảo độ an toàn cũng như chất lượng thi công của các công trình xây dựng

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 200 70   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn ngành
p_strCode=tieuchuannganh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2