intTypePromotion=1
ADSENSE

9 thẩm định quy hoạch đất đai

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 9 tài liệu

1.168
lượt xem
183
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

9 thẩm định quy hoạch đất đai
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Lưu

Tài liệu trong BST: 9 thẩm định quy hoạch đất đai

 1. Thông tư 30/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  doc 36p 531 81

  Thông tư 30/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 2. Quyết định số 006/2007/QĐ-BCT

  pdf 10p 61 4

  Quyết định số 006/2007/QĐ-BCT về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực do Bộ công thương ban hành

 3. Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND

  pdf 4p 85 3

  Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 4. Thông tư 30/2004/TT-BTNMT

  pdf 25p 83 10

  Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 5. Thông tư 19/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  doc 78p 2416 281

  Thông tư này quy định trình tự, nội dung lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện); của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) và công bố, lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất..

 6. Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT

  doc 41p 104 9

  Thông tư về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 7. Thông tư 19/2009/TT/BTNMT

  doc 30p 208 36

  Tài liệu tham khảo Thông tư 19/2009/TT/BTNMT Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 8. THÔNG TƯ Số: 19/2009/TT-BTNMT

  doc 23p 81 11

  Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 19/2009/tt-btnmt', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2