intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các thủ tục về quản lý hành chính

Chia sẻ: Hồ Phúc | Ngày: | 19 tài liệu

3.998
lượt xem
701
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

Các thủ tục về quản lý hành chính
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý hành chính là sự tác động của cơ quan hành chính nhà nước lên đối tượng là con người hoặc là các mối quan hệ xã hội để đạt mục tiêu của chính phủ. Phương pháp quản lý và cách tiếp cận cụ thể phụ thuộc vào từng thể chế chính trị tại các nước, cũng như mục tiêu cần đạt được. Ví dụ tại Việt Nam vào thập niên 2000, mục tiêu cần đạt được nêu ra là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các thủ tục về quản lý hành chính

 1. Quyết định số 2507/QĐ-UBND

  pdf 14p 80 7

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

 2. Thông báo số 4992/TB-BNN-VP

  pdf 2p 63 1

  THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC

 3. Quyết định số 4064/QĐ-BYT

  pdf 4p 55 2

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC BỘ Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 4. Quyết định số 4063/QĐ-BYT

  pdf 6p 86 2

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN THUỘC BỘ Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 5. Quyết định số 4062/QĐ-BYT

  pdf 4p 78 2

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC BỘ Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 6. Quyết định số 4050/QĐ-BYT

  pdf 6p 51 1

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP CHẾ THUỘC BỘ Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 7. Quyết định số 4048/QĐ-BYT

  pdf 5p 52 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 4048/qđ-byt', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Quyết định số 3458/QĐ-UBND

  pdf 19p 45 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

 9. Quyết định số 3396/2012/QĐ-UBND

  pdf 12p 51 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3396/2012/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Quyết định số 2872/QĐ-CT

  pdf 15p 49 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2872/qđ-ct', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Quyết định số 2819/QĐ-TTCP

  pdf 9p 47 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2819/qđ-ttcp', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Quyết định số 2818/QĐ-TTCP

  pdf 12p 40 1

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2818/qđ-ttcp', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Quyết định số 2655/QĐ-CT

  pdf 11p 44 1

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2655/qđ-ct', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT

  pdf 18p 47 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 15. Thông báo số 5101/TB-BNN-VP

  pdf 3p 55 11

  THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2012-2015

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2