intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các quy định về luật bất động sản

Chia sẻ: Lê Trinh Vàng | Ngày: | 10 tài liệu

1.601
lượt xem
391
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các quy định về luật bất động sản
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bất động sản là một thuật ngữ pháp luật (ở một số nước như Liên hiệp Anh, Canada, Úc, Mỹ và Bahama) có ý nghĩa bao gồm đất đai và những gì dính liền vĩnh viễn với mảnh đất đó. Những thứ được xem là dính liền vĩnh viễn như là nhà cửa, ga ra, kiến trúc ở trên hoặc dầu khí, mỏ khoáng chất ở dưới mảnh đất đó. Những thứ có thể dỡ ra khỏi mảnh đất như nhà di động,lều, nhà tạm thì không được xem là bất động sản. Bất động sản ("real estate" hay "real property") có nghĩa ngược với động sản ("personal property"). Người sở hữu bất động sản được phép sử dụng, mua bán, cho thuê, làm quà tặng, dùng để ký quỹ, để di chúc lại cho người được thừa hưởng, hoặc để yên bất động sản của mình. Thị trường bất động sản có iên hệ mật thiết với thị trường vốn, thị trường tài chính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định về luật bất động sản

 1. Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND

  pdf 11p 69 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

 2. Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  pdf 6p 92 22

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2009/QĐ-UBND NGÀY 08/4/2009 CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 3. Quyết định số 26/QĐ-UBND

  pdf 21p 147 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TẠM THỜI QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; THỦ TỤC GHI NỢ VÀ THANH TOÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 4. Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND

  pdf 10p 97 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 5. Văn bản Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND

  pdf 7p 57 2

  CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 6. Quyết định số 1008/QĐ-UBND

  pdf 3p 59 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 7. Quyết định số 74/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 83 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỔ CHỨC XÉT DUYỆT VÀ QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2