intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số văn bản qui định về mua bán đất đai - nhà ở

Chia sẻ: Tran Thanh Quy | Ngày: | 10 tài liệu

1.315
lượt xem
270
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số văn bản qui định về mua bán đất đai - nhà ở
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1396/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế TN đối với chuyển quyền sư dụng đất và việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập đối với cơ sở mua lại máy móc thiết bị đã qua sử dụng, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cứ ...

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số văn bản qui định về mua bán đất đai - nhà ở

 1. Công văn 1396/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

  pdf 2p 77 11

  Công văn 1396/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế TN đối với chuyển quyền sư dụng đất và việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập đối với cơ sở mua lại máy móc thiết bị đã qua sử dụng

 2. Quyết định số 01/2002/QĐ-UB

  pdf 2p 95 3

  Quyết định số 01/2002/QĐ-UB về việc Ban hành Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 3. Quyết định số 17/2005/QĐ-BTS

  pdf 4p 76 3

  Quyết định số 65/2005/QĐ-UB về việc mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được ban hành kèm theo quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/2/2002 của UBND Thành phố...

 4. Quyết định số 65/2005/QĐ-UB

  pdf 5p 144 11

  Quyết định số 65/2005/QĐ-UB về việc mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được ban hành kèm theo quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/2/2002 của UBND Thành phố...

 5. Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

  pdf 3p 180 16

  Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về quy trình bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho các hộ mua nhà theo Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 của UBND thành phố về quy trình bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho các hộ...

 6. Quyết định 241/2006/QĐ-UBND

  pdf 2p 71 2

  Quyết định 241/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để sửa đổi quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/2/2002 và Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 04/5/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố

 7. Quyết định số 01/2002/QĐ-UB

  pdf 10p 53 3

  Quyết định số 01/2002/QĐ-UB về việc Ban hành Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 8. Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND

  pdf 14p 82 7

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC BÁN, CHO THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN KHÔNG PHẢI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2