intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

10 văn bản luật quy định về luật xây dựng

Chia sẻ: Hyperion75 Hyperion75 | Ngày: | 10 tài liệu

1.908
lượt xem
519
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 văn bản luật quy định về luật xây dựng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với những công trình xây dựng có quy mô lớn, trước khi lập dự án chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư. Nội dung chủ yếu của báo cáo đầu tư xây dựng công trình bao gồm sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư; phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ; tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 văn bản luật quy định về luật xây dựng

 1. Những nội dung đổi mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  pdf 171p 351 158

  Để đáp ứng những yêu cầu trên, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Giám định Nhμ nớc về chất lợng công trình xây dựng cùng với Vụ Quản lý Khảo sát, thiết kế cùng soạn thảo Nghị định quản lý chất lợng công trình xây dựng trên cơ sở Luật Xây dựng. Ngμy 16/12/2004, Thủ tớng Chính phủ đã ký Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lợng công trình xây dựng.

 2. LUẬT VỀ XÂY DỰNG

  pdf 59p 296 101

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động xây dựng. Nhựng quy định chung: Luật này quy định về hoạt động xây dựng.Quyền và nghĩa vụ cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng....

 3. Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 1

  pdf 10p 532 211

  Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là tổng mức đầu tư), dự toán xây dựng công trình (dự toán công trình), định mức xây dựng và giá xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn...

 4. Mẫu lập dự án đầu tư

  doc 5p 2061 730

  1. Dự án đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau đây: a) Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng; b) Có phương án thiết kế và phương án công nghệ phù hợp; c) An toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường; d) Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 2. Đối với những công trình xây dựng có quy mô lớn, trước khi...

 5. QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG

  pdf 84p 537 192

  Tham khảo tài liệu 'quy chuẩn xây dựng việt nam quy hoạch xây dựng', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. LUẬT SỐ 16/2003/QH11- LUẬT XÂY DỰNG

  doc 48p 91 424

  LUẬT XÂY DỰNG CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 16/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003

 7. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

  doc 396p 419 218

  Kỳ họp thứ 4, khóa XI (tháng 11/2003), Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật xây dựng. Việc thể chế hóa Luật nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành các hoạt động xây dựng theo hướng vừa bảo đảm tính cạnh tranh, hội nhập của ngành xây dựng vào nền kinh tế trong khu vực, vừa đảm bảo tuân thủ các quy định đã được Chính phủ và các Bộ, ngành cụ thể hóa trong các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn ...

 8. Nghị định 209-2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng chính phủ

  doc 67p 472 135

  Nghị định 209-2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu,tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

 9. Giáo trình Luật đầu tư và xây dựng - Nxb. Giao thông vận tải

  pdf 209p 702 329

  Giáo trình “Luật đầu tư và xây dựng” do Nhà xuất bản Giao thông vận tải xuất bản năm 2001 đã được dùng làm tài liệu chính để giảng dạy và học tập môn Luật xây dựng của sinh viên ngành Xây dựng cầu đường. Để đáp ứng yêu cầu mới của công tác giảng dạy và học tập, lần này giáo trình được viết lại dưới tiêu đề “Luật xây dựng”.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2