intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý hành chính

Xem 1-20 trên 28529 kết quả Quản lý hành chính
 • Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (Mẫu số: BC21/AC) được ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu báo cáo được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, cá nhân báo cáo về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn của mình. Mẫu nêu đầy đủ số lượng hóa đơn bị cháy, hỏng, mất kèm theo tên, ký hiệu hóa đơn.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Mẫu Giấy rút vốn đầu tư (Mẫu số C3-01/NS) được ban hành theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính. Giấy rút vốn đầu tư có thể hiểu là chứng từ kế toán do đơn vị chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (gọi chung là chủ đầu tư) lập, gửi đến Kho bạc nhà nước để rút vốn đầu tư (bao gồm cả vốn chương trình Mục tiêu có tính chất đầu tư và vốn đầu tư khác).

  pdf1p thenthenn 23-06-2022 4 0   Download

 • Mẫu Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ. Nội dung tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân, lịch sử bản thân, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, tự nhận xét về bản thân, lời cam đoan về lý lịch bản thân. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc9p thenthenn 23-06-2022 7 0   Download

 • Mẫu Giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mẫu giấy phép nêu rõ thông tin bị can, nơi cư trú quản lý bị can,... Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc2p thenthenn 27-06-2022 11 0   Download

 • Mẫu Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số: 01-1/LPTB) được ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02 /2010 của Bộ Tài chính. Mẫu nêu rõ 3 nội dung: định danh về người nộp thuế, đặc điểm tài sản, lệ phí trước bạ do cơ quan thuế tính, phần xử lý phạt chậm nộp lệ phí trước bạ.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Mẫu Bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và trúng thưởng (Mẫu số: 05-1/PBT-KK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nội dung biểu mẫu nêu rõ tên người nộp thuế, mã số thuế, địa bàn kinh doanh, cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ,... Mời bạn tham khảo.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 5 1   Download

 • Tài liệu tập huấn "Những kỹ năng đặc thù trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật" gồm 8 chuyên đề như một số vấn đề chung về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, thiết kế môi trường học tập cho trẻ khuyết tật, giao tiếp với trẻ khuyết tật, quản lý hành vi cho trẻ khuyết tật, điều chỉnh trong dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật, tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật, xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính.

  pdf100p thanhthanh191 21-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết Giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đề xuất một số giải pháp chủ yếu đảm bảo áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tại các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf12p vianapatricia 22-06-2022 7 0   Download

 • Bài giảng chuyên đề "Giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước" cung cấp những kiến thức về giao tiếp, yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến giao tiếp của người lãnh đạo, các loại giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước, một số lưu ý về giao tiếp trong hành chính nhà nước, định hướng bàn về giao tiếp hành chính nhà nước. Mời bạn tham khảo.

  doc23p thanhthanh191 17-06-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đánh giá thị trường; kế hoạch marketing và bán hàng; kế hoạch sản xuất, vận hành; tổ chức và quản lý nhân sự; kế hoạch tài chính; tóm tắt kế hoạch kinh doanh với mô hình Canvas;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p hidetoshidekisugi 15-06-2022 11 1   Download

 • Mẫu Công văn đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (Mẫu số 01/VBĐN) được ban hành kèm theo Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính. Nội dung biểu mẫu này gồm có: phần căn cứ ban hành, danh sách người nộp thuế đề nghị xóa nợ, lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, đề nghị cơ quan cấp trên xem xét và giải quyết.

  doc4p thenthen19 14-06-2022 5 1   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nội dung biểu mẫu nêu rõ tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp, nội dung đề nghị điều chỉnh so với giấy phép đã được cấp, đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế, dự kiến thời gian hoàn thành công trình.

  doc2p thenthen19 15-06-2022 5 1   Download

 • Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu số 08a-TT) được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Mẫu bảng kiểm kê được lập ra nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

  doc2p thenthen19 15-06-2022 6 1   Download

 • Thực hành Toán rời rạc (Tài liệu phục vụ sinh viên ngành Khoa học dữ liệu) gồm các nội dung chính như sau: cơ sở logic và tập hợp; ánh xạ và quy nạp toán học; phép đếm: về các nguyên lý; phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp; quan hệ trong tập hợp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p hoamaudon2510 16-06-2022 7 2   Download

 • Bài viết Tính toán phát thải từ phương tiện giao thông trong nội thị chính tỉnh vĩnh phúc phục vụ thiết lập bản đồ lan truyền ô nhiễm không khí trình bày tiến hành tính toán tải lượng ô nhiễm (CO2, CH4, NOx, PM10, PM2,5) từ xe máy, ô tô con, xe buýt, xe tải nặng, và xe tải nhẹ trong nội thị chính tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả cho thấy xe tải nặng và xe buýt là hai phương tiện đóng góp chủ yếu vào tải lượng bụi PM10 trong nội thị.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành chính công tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, qua đó là cơ sở để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 2 2   Download

 • Bài viết Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng Việt Nam được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam.

  pdf11p vimegwhitman 10-06-2022 6 0   Download

 • (BQ) Phần 1 cuốn sách "Những điều cần biết về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo" giới thiệu tới người đọc nội dung 2 chương đầu bao gồm: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ công chức, đường lối, quan điểm của đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf51p bakerboys06 08-06-2022 8 1   Download

 • (BQ) Phần 2 cuốn sách "Những điều cần biết về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo" giới thiệu tới người đọc nội dung chương 3 - Luật Giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf73p bakerboys06 08-06-2022 5 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Máy tính "Nghiên cứu và thử nghiệm phần mềm phân loại hành vi bò sử dụng thuật toán cây quyết định" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý thuyết về học máy và một số thuật toán học máy kinh điển; Quá trình thu thập dữ liệu, phương pháp đánh giá các thuật toán học máy; Xây dựng chương trình thử nghiệm cho việc quản lý dữ liệu cùng kết quả của thuật toán học máy.

  pdf60p viabigailjohnson 10-06-2022 10 3   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý hành chính
p_strCode=quanlyhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2