Bộ bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ hay nhất

Chia sẻ: Tran Nghi Kim | Ngày: | 9 tài liệu

0
775
lượt xem
38
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Bộ bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những kiến thức hữu ích cho quá trình học tập bộ môn Tài chính tiền tệ.

Lưu
Đến với bộ bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ các bạn sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức tổng quan về bộ môn Tài chính tiền tệ. Bộ bài giảng bao gồm các nội dung: Những vấn đề về tiền tệ và lưu thông tiền tệ, hệ thống tài chính, những vấn đề về lãi suất trong nền kinh tế thị trường, trung gian tài chính, Ngân hàng Trung ương, thị trường tài chính, lạm phát và vấn đề tiền tệ, ngân hàng nhà nước, tài chính doanh nghiệp.

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ hay nhất

 1. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 1

  pdf 32p 310 82

  Chương 1 Tổng quan những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ, giúp các bạn sinh viên hiểu rộng hơn về nguồn gốc và bản chất của tiền tệ. Để nắm rõ hơn mời các bạn tham khảo tài liệu sau.

 2. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 2

  pdf 7p 257 50

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn học lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 2: Giới thiệu hệ thống tài chính, giúp các bạn nắm vững khái niệm, cấu trúc hệ thống tài chính, các tổ chức tài chính và Thị trường tài chính là nơi công cụ tài chính được mua bán, trao đổi. Mời các bạn tham khảo.

 3. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 3

  pdf 28p 239 54

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn học lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về lãi suất trong nền kinh tế thị trường. Lãi suất là một phần của giá trị thặng dư mà tư bản sản xuất phải trả cho nhà tư bản tiền tệ.

 4. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 4

  pdf 29p 178 40

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn học lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 4: Trung gian tài chính. NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả.

 5. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 5

  pdf 30p 184 42

  Tham khảo bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 5: Ngân hàng Trung ương, giúp các bạn hiểu được sự ra đời của ngân hàng Trung ương và biết được khái niệm cơ bản nhất về ngân hàng. Mời các bạn tham khảo!

 6. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 6

  pdf 23p 161 37

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn học lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 6 Thị trường tài chính, nắm vững khái niệm và tổng quan về thị trường tài chính, vai trò đối với nền kinh tế. Thị trường tài chính là nơi diễn ra việc mua bán vốn gồm quá trình tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp.

 7. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 7

  pdf 10p 184 35

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn học lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 7 Lạm phát và ổn định tiền tệ, giúp các bạn nắm các nguyên nhân lạm phát và hiểu thêm về khái niệm qua các quan niệm khác nhau. Mời các bạn tham khảo!

 8. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 8

  pdf 25p 144 30

  Chương 8: Ngân sách nhà nước bao gồm các nội dung: Tổng quan về ngân sách nhà nước, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, cân bằng ngân sách nhà nước. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các kiến thức cần biết.

 9. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 9

  pdf 31p 103 15

  Chương 9: Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp là khâu tài chính của các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm toàn bộ quy trình tạo lập và chu chuyển vốn gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh, phân phối sản phẩm và đầu tư phát triển.

Đồng bộ tài khoản