Các giáo trình và bài giảng về quản lý đô thị hay nhất cho sinh viên

Chia sẻ: Tran Thai Ky | Ngày: | 10 tài liệu

0
889
lượt xem
27
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các giáo trình và bài giảng về quản lý đô thị hay nhất cho sinh viên
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý đô thị tập trung nghiên cứu các vấn đề như: thoát nước, chống ngập đô thị; công tác quy hoạch, thiết kế và quản lý đô thị. Bộ sưu tập sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập,

Lưu

Tài liệu trong BST: Các giáo trình và bài giảng về quản lý đô thị hay nhất cho sinh viên

 1. Ebook Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi - TS. Võ Kim Cương

  pdf 200p 322 193

  Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi trình bày về đô thị học và quản lý đô thị, khái niệm về đô thị và đô thị hóa. Phần một trình bày về định hướng quản lý đô thị chuyển đổi. Phần hai sách trình bày một số vấn đề nhạy cảm trong lĩnh vực quản lý đô thị: Quan điểm và chính sách quản lý đô thị, các vấn đề về quy hoạch đất đai, các vấn đề về quản lý phát triển và các vấn đề về cải cách hành chính xây dựng bộ máy quản lý đô thị.

 2. Giáo trình Quản lý đô thị - GS.TS Nguyễn Đình Hương

  pdf 445p 1206 571

  Nội dung Giáo trình Quản lý đô thị của GS.TS Nguyễn Đình Hương gồm 10 chương, mỗi chương tương ứng với một vấn đề lớn được đặt ra cho quản lý đô thị. Nội dung được trình bày về tổng quan đô thị và quản lý đô thị, bộ máy quản lý nhà nước về đô thị, quản lý quy hoạch và kiểm soát phát triển đô thị, quản lý kinh tế đô thị, đất đai và nhà ở đô thị,...Mời các bạn cùng tham khảo!

 3. Bài giảng: Quản lý đô thị - Mở đầu (TS Võ Kim Cương)

  ppt 26p 86 25

  1. Tiếp cận môn học: Quản lý đô thị là gì? Đô thị là gi? Quản lý là gì? Vì sao phải quản lý đô thị? Ai quản lý đô thị? Công cụ để QLĐT là gi? ; 2. Học về QLĐT để làm gì? Trình độ = kiến thức + kỹ năng. Năng lực = ? ; 3. Đối tượng nghiên cứu của môn học: CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ.

 4. Bài giảng: Quản lý đô thị - Chương II (TS Võ Kim Cương)

  ppt 27p 88 28

  Chương II. Quản lý đô thị. Quản lý đô thị là gì? Các chủ thể QLĐT? Mục tiêu QLĐT? Công cụ để quản lý là gì? Các chính sách (giải pháp) để QLĐT? Các phương thức: Pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chương trình, dự án? Các chuẩn dùng để đánh giá kết quả ?

 5. Bài giảng: Quản lý đô thị - Chương III (TS Võ Kim Cương)

  ppt 45p 68 17

  Chính sách quản lý đô thị là chính sách dùng để quản lý đô thị, nó chính là hệ thống các quan điểm, mục tiêu và giải pháp cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống pháp luật và tiến hành các hoạt động quản lý đô thị. Các chính sách QLĐT thường đã được thể chế hóa trong các văn bản pháp luật.

 6. Bài giảng: Quản lý đô thị - Chương 4 (TS Võ Kim Cương)

  ppt 27p 47 11

  Chính quyền đô thị vừa là chủ thể vừa là công cụ quản lý đô thị.Chính phủ (government, điều 1, luật TC Chính phủ/2001)Chính quyền (local government, điều 1,2 Pháp lệnh ) Nhà chức trách địa phương (local authority,)Công chức (civil servant, điều 4 Luật CB – CC/ 2010)

 7. Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - TS. Lê Thanh Hải

  pdf 78p 577 241

  Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp có kết cấu nội dung gồm 6 chủ đề trình bày về: Các vấn đề môi trường chung ở đô thị và khu cong nghiệp, các công cụ pháp lý áp dụng cho quản lý môi trường đô thị - KCN, các công cụ kinh tế áp dụng cho quản lý môi trường đô thi - KCN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

 8. Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn (GVC.PHan Kế Vân)

  ppt 65p 1116 352

  Đô thị là sản phẩm của văn minh xã hội, nó phản ánh một cách tổng hợp quá trình và trình độ phát triển của xã hội. Sư hình thành và phát triển các điểm dân cư đô thị là do: + Sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội + Chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp.

 9. Bài giảng môn học Pháp luật và Quản lý đô thị (TS.KTS.Lê Trọng Bình)

  pdf 98p 180 90

  Nội dung: Chương I Một số khái niệm về đô thị và quản lý đô thị; Chương II Pháp luật trong lĩnh vực quản lý đô thị; Chương III Các vấn đề về đô thị và chính sách quản lý đô thị Việt Nam; Chương IV Nội dung chủ yếu của một số văn bản pháp luật về quản lý đô thị; Chương V Tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý xây dựng đô thị.

 10. Bài giảng Thiết kế đô thị - TS.KTS. lê Trọng Bình

  pdf 45p 1282 730

  Bài giảng Thiết kế đô thị dưới đây cung cấp những khái niệm cơ bản về kiến trúc, cảnh quan đô thị, quan điểm và nội dung của công tác thiết kế đô thị, tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị làm cơ sở cho việc quản lý và phát triển kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Đồng bộ tài khoản