intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cơ bản về hướng dẫn ShareInternet ISA2004

Chia sẻ: Gia Hà Linh | Ngày: | 10 tài liệu

2.778
lượt xem
897
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Cơ bản về hướng dẫn ShareInternet ISA2004
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn cấu hình từng buớc cho hệ thống chia sẻ kết nối internet thông qua MS ISA2004, thích hợp với mô hình phòng NET hoặc doanh nghiệp có số lượng người dùng 20 người trở lên đồng thời với những yêu cầu quản lý truy cập internet cao cấp.

Lưu

Tài liệu trong BST: Cơ bản về hướng dẫn ShareInternet ISA2004

 1. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 10-Monitoring

  doc 9p 300 155

  Hướng dẫn cấu hình từng buớc cho hệ thống chia sẻ kết nối internet thông qua MS ISA2004, thích hợp với mô hình phòng NET hoặc doanh nghiệp có số lượng người dùng 20 người trở lên đồng thời với những yêu cầu quản lý truy cập internet cao cấp.

 2. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 8-Intrusion Detection

  doc 6p 274 144

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 8-intrusion detection', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 7-Application Filter

  doc 20p 325 135

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 7-application filter', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 6-Secure ServerPublishing

  doc 15p 284 141

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 6-secure serverpublishing', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 5-ServerPublishing

  doc 14p 296 162

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 5-serverpublishing', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 4-VPN GateWaytoGateWay

  doc 4p 299 157

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 4-vpn gatewaytogateway', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 3-VPN ClientoGW

  doc 3p 270 136

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 3-vpn clientogw', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 2-Access Rule

  doc 12p 432 227

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 2-access rule', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 1-SetupISA

  doc 13p 370 190

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 1-setupisa', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 9-Caching

  doc 7p 245 133

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 9-caching', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2