intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ bản về hướng dẫn ShareInternet ISA2004

Chia sẻ: Gia Hà Linh | Ngày: | 10 tài liệu

2.590
lượt xem
897
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Cơ bản về hướng dẫn ShareInternet ISA2004
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn cấu hình từng buớc cho hệ thống chia sẻ kết nối internet thông qua MS ISA2004, thích hợp với mô hình phòng NET hoặc doanh nghiệp có số lượng người dùng 20 người trở lên đồng thời với những yêu cầu quản lý truy cập internet cao cấp.

Lưu

Tài liệu trong BST: Cơ bản về hướng dẫn ShareInternet ISA2004

 1. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 10-Monitoring

  doc 9p 297 155

  Hướng dẫn cấu hình từng buớc cho hệ thống chia sẻ kết nối internet thông qua MS ISA2004, thích hợp với mô hình phòng NET hoặc doanh nghiệp có số lượng người dùng 20 người trở lên đồng thời với những yêu cầu quản lý truy cập internet cao cấp.

 2. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 8-Intrusion Detection

  doc 6p 270 144

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 8-intrusion detection', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 7-Application Filter

  doc 20p 323 135

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 7-application filter', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 6-Secure ServerPublishing

  doc 15p 281 141

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 6-secure serverpublishing', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 5-ServerPublishing

  doc 14p 287 162

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 5-serverpublishing', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 4-VPN GateWaytoGateWay

  doc 4p 297 157

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 4-vpn gatewaytogateway', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 3-VPN ClientoGW

  doc 3p 263 136

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 3-vpn clientogw', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 2-Access Rule

  doc 12p 429 227

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 2-access rule', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 1-SetupISA

  doc 13p 364 190

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 1-setupisa', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 9-Caching

  doc 7p 240 133

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 9-caching', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2