Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

1
1.114
lượt xem
431
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc " giới thiệu cùng bạn những nội dung sau: Mỹ thuật tiền sử Mỹ thuật đầu đời Tần Mỹ thuật Tần Hán Mỹ thuật Ngụy - Tấn, Nam - Bắc triều Mỹ thuật Tùy - Đường (501 - 907) Mỹ thuật Ngũ Đại - Lưỡng Tống Mỹ thuật đời Nguyên (1277 - 1368) Mỹ thuật đời Minh (1368 - 1644) Mỹ thuật đời Thanh (1644 - 1911) Tất cả những đồ vật được in trong sách đều là hình màu, có vật hiện đang được lưu giữ trong các bảo tàng ở Trung Quốc. Dưới mỗi bức hình đều có phần chú thích tên đồ vật và niên đại của nó.

Lưu

Tài liệu trong BST: Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8

 1. Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 1

  pdf 7p 54 16

  Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 1', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 9

  pdf 7p 53 17

  Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 9', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 8

  pdf 7p 48 18

  Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 8', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 7

  pdf 7p 47 17

  Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 7', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 6

  pdf 7p 50 18

  Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 6', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 5

  pdf 7p 53 17

  Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 5', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 4

  pdf 7p 47 15

  Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 4', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 3

  pdf 7p 59 17

  Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 3', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 2

  pdf 7p 63 17

  Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 2', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 10

  pdf 7p 65 34

  Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 10', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản