intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống Luật kinh doanh xuất nhập khẩu

Chia sẻ: Phan Huy | Ngày: | 7 tài liệu

1.538
lượt xem
355
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Hệ thống Luật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ðể góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

Lưu

Tài liệu trong BST: Hệ thống Luật kinh doanh xuất nhập khẩu

 1. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THUế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1998

  pdf 4p 683 166

  Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu : 1. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 9 1. Thuế suất đối với hàng nhập khẩu gồm thuế suất thông thường, thuế suất ưu đ•i và thuế suất ưu đ•i đặc biệt : a) Thuế suất thông thường áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước không có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Thuế suất thông thường được quy định cao hơn...

 2. Quyết định thống kê xuất nhập khẩu

  pdf 34p 165 44

  Quyết định ban hành Quy chế báo cáo thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thanh toán

 3. Điều lệ về hàng hoá xuất nhập khẩu

  pdf 6p 219 123

  Điều lệ về chi tiết thi hành việc kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu do Bộ Thương nghiệp ban hành

 4. Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016

  doc 11p 421 140

  Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 107/2016/QH13 ngày 6 tháng 4 năm 2016 thông qua Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 5. Luật thuế xuất - nhập khẩu

  ppt 29p 318 268

  Là loại thuế đánh vào mặt hàng được phép nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới Việt Nam hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa trao đổi khác. Đối tượng nộp thuế theo quy định tại Điều 4 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm : Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu Cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam....

 6. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

  doc 18p 1557 774

  Kham khảo tài liệu "Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu" để nắm được các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại, đối tượng làm thủ tục hải quan, địa điểm làm thủ tục hải quan, hướng dẫn khai báo tờ khai hải quan.

 7. Luật thế xuất khâu, thuế nhập khẩu

  doc 17p 183 60

  Luật thế xuất khâu, thuế nhập khẩu của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2