Học Nguyên lý thống kê kinh tế với những tài liệu hay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.259
lượt xem
9
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Học Nguyên lý thống kê kinh tế với những tài liệu hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý thống kê kinh tế là hệ thống các phương pháp dùng để thu nhập, xử lý và phân tích các con số của hiện tượng kinh tế. Với 7 chương bài giảng này giúp các bạn hiểu sâu hon về nguyên lý thống kê kinh tế là gì. Mời các bạn tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Học Nguyên lý thống kê kinh tế với những tài liệu hay

 1. Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1

  ppt 41p 105 14

  1. KN - Là những số liệu được ghi chép để phản ánh các hiện tượng TN, KThuật, KT, XH. - Là hệ thống các phương pháp: + Thu thập thông tin + Xử lý thông tin (tổng hợp, phân tích, dự đoán).

 2. Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2

  ppt 42p 113 12

  2 – Ý nghĩa của phân tổ thống kê Được dùng nhiều trong các cuộc điều tra thống kê, đặc biệt là điều tra không toàn bộ. Là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê. Là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê.

 3. Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3

  ppt 43p 57 6

  Nêu lên đặc điểm chung của hiện tượng KT- XH số lớn. So sánh các hiện tượng không cùng qui mô Nghiên cứu quá trình biến động qua thời gian, quan sát xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng. Chiếm vị trí quan trọng trong việc vận dụng các phương pháp phân tích và dự đoán TK. Chú ý: Các tham số chỉ có ý nghĩa khi được tính ra từ tổng thể đồng chất.

 4. Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4

  ppt 32p 41 6

  + Mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ và được biểu hiện dưới dạng một hàm số y = f(x) (sự biến đổi của x hoàn toàn quyết định sự thay đổi của y). + Không chỉ thấy được trên toàn bộ tổng thể mà còn thấy được trên từng đơn vị riêng biệt. + VD : S = v.t

 5. Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5

  ppt 46p 44 8

  - Thời gian : tuần, tháng, quí, năm… Độ dài giữa 2 thời gian liền nhau gọi là khoảng cách thời gian. - Chỉ tiêu của hiện tượng nghiên cứu Các trị số của chỉ tiêu gọi là các mức độ của dãy số thời gian. Chú ý : Phải bảo đảm tính chất so sánh được giữa các mức độ trong dãy số

 6. Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6

  ppt 41p 50 8

  Chỉ số là chỉ tiêu kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa 2 mức độ nào đó của một hiện tượng kinh tế xã hội. VD : Chỉ số lượng gạo XK năm 2005 so với năm 2004 là 129,3%. Căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu: + Chỉ số của chỉ tiêu khối lượng + Chỉ số của chỉ tiêu chất lượng - Căn cứ vào tác dụng của từng loại chỉ số: + Chỉ số phát triển + Chỉ số không gian (chỉ số địa phương) + Chỉ số kế hoạch + Chỉ số thời vụ

 7. Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7

  ppt 33p 47 5

  Hiệu quả SXKD là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực và tiết kiệm chi phí các nguồn lực đó để đạt mục đích SXKD. Nó được biểu hiện bằng sự so sánh giữa kết quả có hướng đích và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó trong một thời kỳ nhất định.

Đồng bộ tài khoản