intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số quy định về chống buôn lậu và gian lận thương mại

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 21 tài liệu

1.338
lượt xem
203
download

Đây là 21 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/21

Một số quy định về chống buôn lậu và gian lận thương mại
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản luật thi hành chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số quy định về chống buôn lậu và gian lận thương mại

 1. Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg

  pdf 2p 182 4

  Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

 2. Quyết định số 679/1999/QĐ-TTg

  pdf 2p 60 2

  Quyết định số 679/1999/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 3. Quyết định Số: 378-TTg

  pdf 1p 83 3

  Quyết định Số: 378-TTg Về việc bổ sung thành viên vào Ban Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 4. Quyết định Số: 35-TTg

  pdf 3p 95 3

  Quyết định Số: 35-TTg Về việc thành lập Ban công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 và Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 9 ngày 21 tháng 10 năm 1995.

 5. Thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT-BTM-BNV-BTC-TCHQ

  pdf 8p 84 4

  Thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT-BTM-BNV-BTC-TCHQ về chống buôn lậu do Bộ Thương Mại-Bộ Nội Vụ-Bộ Tài Chính-Tổng Cục Hảo Quan ban hành, để hướng dẫn thực hiện việc chống buôn lậu theo Nghị quyết 85/CP-M của Chính phủ và tổ chức phối hợp lực lượng chống buôn lậu

 6. Nghị quyết số 68-HĐBT

  pdf 5p 69 3

  Nghị quyết số 68-HĐBT về việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống buôn lậu, chuyển trái phép tiền và hàng qua biên giới do Hội đồng bộ trưởng ban hành

 7. Quyết định số 52-QLTT/TW

  pdf 4p 61 2

  Quyết định số 52-QLTT/TW về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các địa bàn trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái pháp luậtdo Ban Chỉ đạo quản lý thị trường trung ương ban hành

 8. Chỉ thị 19/2000/CT-TTg

  pdf 2p 77 1

  Chỉ thị 19/2000/CT-TTg về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 9. Quyết định số 1068/2001/TM-QLTT

  pdf 5p 58 1

  Quyết định số 1068/2001/TM-QLTT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

 10. Chỉ thị số 1007/CT-TCHQ

  pdf 3p 116 7

  Chỉ thị số 1007/CT-TCHQ về tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

 11. Thông tư số 59/2008/TT-BTC

  pdf 5p 173 6

  Thông tư số 59/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do Bộ Tài chính ban hành

 12. Quyết định số 24/QĐ-BCĐ

  pdf 29p 130 13

  Quyết định số 24/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trung ương và Cơ quan thường trực do Ban Chỉ đạo 127TW ban hành

 13. Thông tư số 02/2009/TT-BCT

  pdf 3p 122 6

  Thông tư số 02/2009/TT-BCT về việc hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cơ quan cấp trên lực lượng quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

 14. Thông tư số 78/2009/TT-BTC

  pdf 5p 118 5

  Thông tư số 78/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

 15. Quyết định 82/2005/QĐ-UB

  pdf 11p 137 3

  Quyết định 82/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; chống sản xuất, buôn bán hàng giả và kinh doanh trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2