intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Hyperion75 Hyperion75 | Ngày: | 10 tài liệu

1.686
lượt xem
345
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Lưu

Tài liệu trong BST: TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 1. Quyết định số 2601/QĐ-UBND

  pdf 1p 70 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

 2. Thông báo số 4890/TB-BNN-VP

  pdf 2p 50 3

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2020

 3. Quyết định số 4773/QĐ-UBND

  pdf 51p 98 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 4. Quyết định số 4769/QĐ-UBND

  pdf 7p 75 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 5. Tờ trình số 3559/TTr-BNN-TCLN

  pdf 4p 53 4

  TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG PHIÊN ĐÀM PHÁN LẦN THỨ 3 HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỰ NGUYỆN GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU VỀ THỰC THI LÂM LUẬT, QUẢN TRỊ RỪNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN

 6. Quyết định số 2731/QĐ-UBND

  pdf 4p 93 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TRỒNG RỪNG, CHĂM SÓC, BẢO VỆ RỪNG NGẬP MẶN PHÒNG HỘ VEN BIỂN PHẠM VI THỊ XÃ QUẢNG YÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

 7. Quyết định số 2718/QĐ-BNN-HTQT

  pdf 2p 60 4

  QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CHỦ DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - GIAI ĐOẠN 2” DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TÀI TRỢ. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 8. Quyết định số 2657/QĐ-CT

  pdf 2p 51 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012-2015 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 9. Quyết định số 6302/QĐ-BCT

  pdf 2p 84 15

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 6302/qđ-bct', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2