Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam dành cho sinh viên âm nhạc

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.141
lượt xem
226
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam dành cho sinh viên âm nhạc
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam " bao gồm một số nét về người Thái Tây Bắc Việt Nam: địa lý, con người, tín ngưỡng, tình đồng đội, xã hội, nhà bản, ngôn ngữ, thanh điệu, văn học, nghệ thuật, thơ ca. Ngôn ngữ tạo ra âm nhạc. Quá trình đi đến xác lập âm điệu đặc trưng. Dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam. Các tổ hợp âm điệu đặc trưng. Nguồn gốc của âm nhạc.

Lưu

Tài liệu trong BST: Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam dành cho sinh viên âm nhạc

 1. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 1

  pdf 16p 120 36

  Tài liệu " Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam " bao gồm một số nét về người Thái Tây Bắc Việt Nam: địa lý, con người, tín ngưỡng, tình đồng đội, xã hội, nhà bản, ngôn ngữ, thanh điệu, văn học, nghệ thuật, thơ ca. Ngôn ngữ tạo ra âm nhạc. Quá trình đi đến xác lập âm điệu đặc trưng. Dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam. Các tổ hợp âm điệu đặc trưng. Nguồn gốc của âm nhạc....

 2. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 9

  pdf 16p 80 13

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 9', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 8

  pdf 16p 65 15

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 8', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 7

  pdf 16p 73 14

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 7', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 6

  pdf 16p 69 14

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 6', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 5

  pdf 16p 63 14

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 5', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 4

  pdf 16p 67 16

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 4', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 3

  pdf 16p 78 17

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 3', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 2

  pdf 16p 74 19

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 2', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 10

  pdf 16p 52 14

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 10', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản